På denne siden kan du se ofte stilte spørsmål rundt Husleie.no sine elektroniske kontrakter

Hvor ligger kontrakten min:
1. Hvis den er signert av begge parter ligger den under Dokumenter på leieforhold.

Dersom du ikke har forvaltning må du først trykke på ikke forvaltet og der finner du frem leieforholdet ditt. trykker på leietaker og deretter Dokumenter.

2. Dersom du har påbegynt en kontrakt og ønsker å fortsette på den finner du den under Aktiviteter og Leiekontrakter.

3. Om leietaker har signert kontrakten, vil du få en mail med link hvor du kan kontrasignere. Den ligger også tilgjengelig under Aktiviteter.

Etter at kontrakten er signert ligger den under Dokumenter på leieforholdet, men blir også sendt til partene på epost.

Du skal legge inn epost-adressen din på første side “Contract/step/1”. Også flettes den inn i kontrakten.

Hvis du er på mobilenhet, prøv gjerne igjen fra PC. Hvis du er på PC prøv igjen fra en annen nettleser. Hvis du opplever det samme, kan du ta kontakt med kundeservice på post@husleie.no

Kontrakten sendes til begge parter på mail etter at begge har signert. For utleier lagrer den seg på MinHusleie. Enten under dokumenter i leieforholdet, og for de som ikke har forvaltning med Husleie.no ligger den under Ikke forvaltet og Signerte kontrakter.

Har du dobbeltsjekket at epost-adressen du la inn stemmer? Hvis den stemmer be leietaker sjekke spam-filteret. Hvis du har skrevet feil kan du enkelt endre kontrakten på MinHusleie under Aktiviteter/Leiekontrakter.

Du kan enten be leietaker om å sende endringsforslag tilbake, eller logge deg inn og trykke på Aktiviter/Leiekontrakter så du kan foreta endring. Dersom du gjør dette vil leietaker motta en mail om du endrer kontrakten.

Da kan du printe ut kontrakten fra forhåndsvisningen og skrive under for hånd.

Da kan du printe ut kontrakten fra forhåndsvisningen og skrive under for hånd.

Nei, det er helt opp til deg om du vil forvalte leieforholdet gjennom Husleie.no. Men, om du ofte opplever eller frykter at leietaker betaler husleien for sent, du ikke har kunnskap nok om betalingsoppfølging og/eller du har flere leieforhold i porteføljen din så burde du vurdere forvaltning gjennom Husleie.no

Dersom du ikke har mottatt leiekontrakten via email kan dette eksempelvis skyldes at utleier har oppført feil e-postadresse eller at opprettelsen av leiekontrakten ikke er blitt fullført.

Av og til havner også mail fra oss med link til leiekontrakten i søppelfilteret, har du husket å sjekke der?

Vær oppmerksom på at:

Alle leietakerne i kontrakten er solidarisk ansvarlig overfor utleier. Det betyr at alle leietakere er ansvarlig overfor utleier ved brudd av kontrakten.

Utleier kan selv vurdere om det bør inngås en kontrakt for hver leietaker for å begrense dette ansvaret

Det går ikke an å endre kontrakten etter at den signert av begge parter. Da må dere enten skrive et addendum til leiekontrakten, eller skrive ny kontrakt.

Da kan det være at du har registrert feil e-postadresse på din leietaker eller at den har havnet i spam-filteret. Ta kontakt med leietaker for å få verifisert e-postadressen du har fått av han/henne og/eller be han/hun sjekke spamfolderen sin. Om du har brukt feil e-post så kan du endre denne ved å gå inn på linken til kontrakten som vi sendte deg, oppdater e-post adressen til leietaker og send den på nytt.

Det kan du gjøre selv ved å logge deg inn og trykke på Aktiviteter/Leiekontrakter.

Deretter trykker du på Velg handling, Endre, Slett

Alle leietakerne i kontrakten er solidarisk ansvarlig overfor utleier. I følge Husleieloven trenger kun hovedleietaker signere. Utleier kan selv vurdere om det bør inngås en kontrakt for hver leietaker for å begrense dette ansvaret

Ja, du kan legge til medleietaker i leiekontrakten. Men, på grunn av begrensninger hos signeringsleverandøren BankID kan du kun velge en som skal signere kontrakten digitalt.

Prøv igjen og hvis det ikke funker må du si fra til Husleie.no hva slags typde feilmelding du får, og eventuelt sende med et skjermbilde.