Lurer du på hva et leietakerbevis utstedt av Husleie.no betyr for deg som utleier finner du svar på de mest stilte spørsmålene her.

Leietakerbevis utstedes til den som får et positivt resultat av en kredittsjekk. Et positivt resultat av en kredittsjekk innebærer at en har norsk personnummer, ingen registeret uoppgjorte betalingsanmerkninger, samt registrert inntekt i et av de siste årene.

Som utleier kan du, for å sjekke om leietakerbeviset er ekte, henvende deg til post@husleie.no og oppgi navn på leietaker, samt referansenummeret som kommer frem av leietakerbeviset. Da kan vi hjelpe deg med å bekrefte eller avkrefte leietakerbeviset.

Dersom du er i tvil om ektheten av leietakerbeviset kan du sende en e-post til post@husleie.no med den gjeldende personens navn og referansenummeret som er oppgitt i leietakerbeviset.

Et leietakerbevis er en ferskvare ettersom det utstedes basert på resultatet av en positiv kredittsjekk. Eventuelle betalingsanmerkninger som registreres på leietaker i tiden etter at kredittsjekken er gjennomført vil vi derfor ikke kunne ta høyde for å utstedelse av leietakerbeviset.

For deg som utleier betyr et leietakerbevis fra Husleie.no at den gjeldende personen har fått et positivt resultat på en kredittsjekk på det tidspunktet som er angitt i leietakerbeviset. Kriteriene for et positivt resultat av kredittsjekken er at personen har et norsk personnummer, ikke har registrerte, uoppgjorte betalingsanmerkninger og har hatt registrert inntekt i et av de siste tre årene. Et leietakerbevis betyr også at du som utleier kan ha en større trygghet, dog ingen garanti, for at leietakeren imøtekommer sine økonomiske forpliktelser gitt av leiekontrakten.