Har du en leilighet eller hybel du skal leie ut? Da er det en rekke ting du bør sette deg inn i først. Er du godt forberedt bør det være enkelt å leie ut boligen.

I følge SSB sin levekårsundersøkelse eier de fleste sin egen bolig i dag. Men med stadig stigende boligpriser er det flere som leier bolig framfor å kjøpe. I følge Huseiernes landsforbund er ikke utleie alltid problemfritt og de fleste konfliktene dreier seg om manglende betaling av husleie.

Sjekk referanser

De aller fleste leieforhold er uproblematiske, men er du uheldig kan det føre til problemer som det kan ta lang tid å rydde opp i. I tilfeller der leietaker ruser seg eller misbruker alkohol, så er ikke det i seg selv mislighold av leieavtalen. I tillegg er leietakere som ikke betaler er en gjenganger i tvister rundt utleie. Du bør derfor kreve referanser og sjekke disse. I tillegg kan du be om et leietakerbevis. Det er en kredittsjekk som leietaker gjør selv og kan fremvise.

Artikkelen fortsetter litt lenger ned  ⇣

Det første steget i et ryddig utleieforhold er å benytte en juridisk riktig leiekontrakt.

Bruk en ordentlig leiekontrakt

Det første steget i et ryddig utleieforhold er å benytte en juridisk riktig leiekontrakt. Leiekontrakten skal regulere forholdet mellom utleier og leietaker, og ivareta begge partenes rettigheter. Benytter du en tilfeldig kontrakt du har funnet på internett er det en fare for at du bruker en kontrakt som er ulovlig.

Dokumenter boligens tilstand

Husk å dokumentere boligens tilstand før du leier ut. Du må riktignok regne med slitasje på boligen under et leieforhold. Men selv om det har kommet noen riper i det nye parkettgulvet, kan du ikke uten videre kreve å få et nytt gulv eller få dette reparert.

Husleietvistutvalget anbefaler å dokumentere leilighetens tilstand ved innflytting og utflytting. Dette gjør du ved å lage en inn- og utflyttingsprotokoll. Da har du dokumentert boligens tilstand, og ved en eventuell tvist så vil du ha god dokumentasjon du kan benytte deg av.

Betalingsoppfølging

I følge en spørreundersøkelse gjort av Husleie.no, så er det en god andel av leietakere som betaler husleien for sent. Som regel holder det å sende en purring for at husleien skal bli betalt. Men er du skikkelig uheldig og leietakeren ikke betaler, så er det en rekke regler du må følge. Og følger du ikke reglene som er fastsatt i husleieloven, kan du som utleier risikere å bli erstatningspliktig ovenfor leietakeren. Ved å benytte automatisk betalingsoppfølging via Husleie.no så slipper du alt dette.

Husk depositum

Depositum er en økonomisk sikkerhet for utleieren for å kunne få dekket ubetalt husleie eller skader på leieobjektet. Depositumet skal stå på en egen depositumskonto som skal stå i leietakerens navn. Og det er du som utleier som må stå for kostnadene knyttet til opprettelsen av en depositumskonto. Penger fra en depositumskonto kan ikke tas ut uten både utleiers og leietakers samtykke. Når leieforholdet avsluttes, gjøres denne kontoen opp.

Artikkelen fortsetter litt lenger ned  ⇣

Leiekontrakt og depositumskonto

Opprett leiekontrakt med integrert depositumskonto og signer det hele med  BankID. Raskt og enkelt!

Les mer

Skulle leietakeren komme med et ønske om at forsinket husleie skal dekkes av depositumet bør man tenke seg godt om. Beløpet på depositumskontoen vil bli lavere og du vil ha en dårligere sikkerhet dersom husleien fortsatt ikke blir betalt. Vi anbefaler derfor å sende skriftlig varsel og følge den lovlige prosedyren med begjæring om tvangsfravikelse. Synes du dette er en ubehagelig prosess ovenfor leietakeren, så anbefaler vi at du benytter deg av en betalingsoppfølgingsavtale.

Et godt alternativ til depositum er depositumsgaranti. En fordel med depositumsgaranti er at det kreves en positiv kredittsjekk for å få denne garantien.

Skatt på utleie av bolig

Skatteetaten har laget en brosjyre som gjelder skatt ved utleie av bolig og fritidseiendom. Denne bør du sette deg inn i slik at du slipper en skattesmell.