API mot regnskapssystem

Enkel overføring av data

Utleiere med større porteføljer av leieforhold har mange bilag som skal regnskapsføres og en enkel overføring av data til sitt regnskapssystem vil derfor være ideelt. Husleie.no tilbyr, i samarbeid med ConnectMyApps. API for de mest populære ERP-systemene i det norske markedet.

Forvalter du dine leieforhold på Husleie.no vil fakturaene som er sendt dine leietakere automatisk bli overført fra Husleie.no for enkel og rask bokføring i ditt regnskapssystem. Dette vil spare deg for både tid, penger og redusere dine administrasjonsoppgaver.

Tripletex

Tripletex AS er et heleid norsk selskap som ble lansert i 2002. Det er et skybasert system som passer for både små og store firmaer. Se veiledning for hvordan du enkelt og raskt kommer i gang med integrasjon mot Tripletex.

PowerOffice Go

PowerOffice AS ble etablert i 1998 og leverer brukervennlige skybaserte  økonomisystemer for små og mellomstore bedrifter. Se veiledning for hvordan du enkelt og raskt kommer i gang med integrasjon mot PowerOffice Go.

Xledger

Det skybaserte ERP-systemet Xledger ble lansert i Norge i 2005, med automatisering, innsikt og skalerbarhet i fokus. Ta kontakt med oss om hvordan du enkelt og raskt kommer i gang med integrasjon mot Xledger.

OCR-funksjonalitet

For å automatisere bokføringen av innbetalinger fra Husleie.no til utleier, så tilbyr vi OCR-funksjonalitet for kunder med API mot sitt ERP-system. Dette innebærer at det settes et KID-nummer på leietakers faktura som overføres til ERP-systemet via API. Når leietaker betaler en faktura, vil Husleie.no samme dag overføre oppgjøret til utleiers konto med KID-nummer til den aktuelle fakturaen som skal utlignes. På denne måten kan utleier bokføre innbetalinger fra Husleie.no som fil-import.

Hvilket regnskapssystem er det neste?

Vi utvikler fortløpende APIer for de mest brukte regnskapssystemene. Du kan til enhver tid se en komplett oversikt over hvilke ERP-system vi støtter her. Finner du ikke ditt regnskapssystem i listen kan du ta kontakt med oss. Normalt kan vi etablere nye API innen 30 dager.

Bruker du Husleie.no får du alle verktøy som boligutleiere behøver inkl. tilgang til juridisk bistand.