Banner Image

Rapporter & Regnskap

Nyttige rapporter og data for utleieregnskapet

Utleiere med større porteføljer av leieforhold har behov for kontroll og oversikt over sin egen drift, samtidig som det er behov for data til føring av utleieregnskap. I rapportmodulen i MinHusleie vil finner du p.t. tre rapporter som vil omfavnes av de som fører regnskapet ditt; fakturaliste, betalingsliste og aldersfordelt kundeliste.

RAPPORTER OG REGNSKAPSDATA

FAKTURALISTE

Rapporten viser alle utstedte faktura og kreditnotaer i en valgt periode. Rapporten kan avgrenses til et spesifikt bygg. Data vises på skjerm, men kan videre også eksporters til CSV/Excel format. For utleiere med behov for overføring av data til eget regnskapssystem vil rapporten understøtte databehovet for oppføring av nye faktura/kreditnota i kundereskontro. Ved innlastning av CSV -fil til utleiers regnskapssystem må det påregnes noen grad av tilpasninger (kolonnerekkefølge og kolonneinnhold) i filen slik at formatet matcher regnskapssystemets krav ved innlasting.

BETALINGSLISTE

Rapporten viser alle transaksjoner mellom klientmiddelkonto og utleiers konto/konti i en valgt periode. Rapporten kan avgrenses til et spesifikt bygg. Data vises på skjerm, men kan videre også eksporters til CSV/Excel format. For utleiere med behov for overføring av data til eget regnskapssystem vil rapporten understøtte databehovet for kryssing av innbetalinger mot oppføringer i kundereskontro. Rapporten vil således også være et hjelpemiddel for avstemming av poster i bank. Ved innlastning av CSV -fil til utleiers regnskapssystem må det påregnes noen grad av tilpasninger (kolonnerekkefølge og kolonneinnhold) i filen slik at formatet matcher regnskapssystemets krav ved innlasting.

ALDERSFORDELT KUNDELISTE

Rapporten viser saldo per kunde med alderssegmentering målt mot forfallsdato per en valgt dato. Rapporten vil være et hjelpemiddel for utleier ved kontroll/avstemming av kundereskontro mellom Husleie.no og eget regnskapssystem. Rapporten gir videre et bilde av risiko i fordringene gjennom alderssegmenteringen. I tilfeller der tidspunkt for innbetaling fra leietaker avviker med forfallsdato på fakturaen, kan det forekomme at fakturaen ligger i et alderssegment, mens korresponderende innbetaling ligger i et annet segment.

ENKEL IMPORT TIL REGNSKAPSSYSTEM

I raportmodulens innstillinger kan du registerere KundeID på leietaker og ByggID på leieobjektet slik at de reflekterer tilsvarende dimensjonsverdier i regnskapssystemet. Dette vil forenkle importen av regnskapsdata fra Husleie.no til ditt regnskapssystem.

Opprett brukerkonto nå

Registrer konto på 1 minutt

Opprett leieforhold

Du er i gang med Husleie.no!