Banner Image

Leiekontrakt

Opprett gratis leiekontrakt med BankID-signering

I alle leieforhold er det sentralt at det foreligger en leiekontrakt som regulerer leietakers og utleiers plikter og rettigheter. Altfor mange leieforhold etableres uten en juridisk riktig leiekontrakt, og for mange leietakere og utleiere kan dette by på store problemer.

 

Opprett Leiekontrakt

OPPRETT OG SIGNER LEIEKONTRAKTEN ONLINE - HELT GRATIS

For å gjøre starten på leieforholdet enklere og tryggere for både utleiere og leietakere tilbyr Husleie.no utleiere muligheten til å opprette leiekontrakten online og signere den med BankID. Det er gratis å opprette leiekontrakt og signere den med BankID på Husleie.no

SLIK OPPRETTER DU LEIEKONTRAKTEN

En enkel steg-for-steg prosess for å sette opp en juridisk bindende leiekontrakt. Leiekontrakten er gratis og det tar det deg kun 5 minutter å opprette den. 

Leiekontrakten er gratis for både leietaker og utleier, og det tar deg kun noen få minutter. Enklere blir det ikke!

Opprett leiekontrakt

LEIEKONTRAKTENS INNHOLD

Leiekontraktsmalen til Husleie.no inneholder følgende:

  • Info om partene i leieforholdet
  • Leieobjektet, møblering og husordensregler
  • Leieforholdets form og varighet
  • Husleien og faste utgifter som strøm og vann
  • Form og størrelse på sikkerhet / depositum
  • Mulighet for å legge inn egendefinert innhold

Når alt over er fylt ut og godkjent av begge parter signeres den med BankID.

BETYDNING AV LEIEKONTRAKT

En leiekontrakt er til fordel for både leietakere og utleier. Den regulerer partenes plikter og rettigheter hva gjelder leieforholdet varighet, fakta om leieobjektet, husleiens størrelse og forfallsdato, depositum, husordensregler, tvangsfravikelse og mye mer.

I tilfeller hvor det oppstår en tvist eller konflikt mellom partene er det betydelig enklere å løse den med en juridisk bindende leiekontrakt.

SIKKERT MED BANKID-SIGNERING

BankID er en enkel elektronisk legitimasjon for sikker signering på nett. I den fysiske verden bruker du kulepenn når du skriver under en kontrakt. I den elektroniske verden kan du bruke BankID for å signere dokumenter og kontrakter på nett.

Husleie.no gjør det raskt, trygt og enkelt å få signert leiekontrakten ved å la partene signere den med BankID - helt gratis!

OPPRETT LEIEKONTRAKT

Ved å benytte Husleie.no sin digitale leiekontrakt for bolig er du sikker på at du har en juridisk bindende avtale mellom deg og leietaker. Sammen med husleieloven, regulerer den både utleier og leietakers rettigheter i leieforholdet.

Opprett leiekontrakt