Når man man skal leie ut bolig er valg av leietaker viktig. Leieforholdet skal vare en stund, og da er det nødvendig at man legger et grunnlag for et godt forhold.

Be om referanser fra potensielle leietakere

Det første man bør gjøre er å avholde visninger, slik at man kan møte potensielle leietakere personlig. Be om referanser fra tidligere utleiere fra de personene som viser seg å være mest aktuelle.

Artikkelen fortsetter litt lenger ned  ⇣

Det er fint å møte potensielle leietakere på visning. Men før du bestemmer deg for hvem som skal leie av deg er det fornuftig å sjekke referanser og be om et leietakerbevis.

Her er noen tips til spørsmål det kan være aktuelt å stille til referansekontaktene:

  • Betalte vedkommende husleien i tide?
  • Var vedkommende ansvarlig for mye støy/festing?
  • Har vedkommende husdyr?
  • Hvilken tilstand var leieobjektet i da vedkommende flyttet ut?

Du kan også be om referanser fra nåværende eller tidligere arbeidsgiver for å være på den sikre siden.

Er du usikker på om leietakeren er kredittverdig, kan du be om et leietakerbevis. Et leietakerbevis er en kredittsjekk som leietaker bestiller, og som er et bevis på at leietaker ikke har noen betalingsanmerkninger.

Ikke lov med usaklig forskjellsbehandling

Ifølge loven er det ikke lov å diskriminere, heller ikke når det kommer til valg av leietaker. Det vil i prinsippet si at man ikke kan nekte å leie ut til noen på bakgrunn av slike ting som rase, kjønn, religion, seksuelle legning og alder. Leier man derimot ut et enkeltrom i egen bolig, der en eventuell leieboer må dele rom som bad og kjøkken med utleier, har utleier adgang til å være litt mer selektiv i valget sitt. Det betyr at om utleier er en kvinne, kan hun velge å leie ut til en annen kvinne.

Artikkelen fortsetter litt lenger ned  ⇣

Alt utleiere behøver for trygge leieforhold

Annonsering til FINN.no, kredittsjekk, leiekontrakt, depositum, innkreving av husleien og mye mer. Fra kr 99/mnd.

Les mer

Sørg for depositum

Å sikre at husleien blir betalt hver måned er noe av det en utleier er mest opptatt av. Det er strenge regler for kredittsjekk og for å få utført en slik må man kunne vise til særlige behov og at man yter kreditt. Det vil si at husleien må innbetales på etterskudd. Den beste måten å sikre seg på er derfor å sørge for en ordentlig leiekontrakt, i tillegg til at det blir innbetalt et depositum som dekker minst tre måneders husleie (maksgrensen for depositum er seks måneder i henhold til Husleieloven). Gjør man et godt forarbeid blir mulighetene for å velge en god leietaker større. Husk at du kan opprette en depositumskonto i BRAbank via Husleie.no, enten ved å opprette det samtidig som du oppretter leiekontrakt, eller ved å kun velge depositumskonto.

Lykke til!