Juni 2021

Prisene har stabilisert seg på et skyhøyt nivå

Fortsatt full fart i leiemarkedet

– I snitt kostet det 10 336 kroner å leie en bolig i Norge i juni. Det er 0,1 % lavere enn i mai, men fremdeles hele 4,8 % høyere enn i juni 2020, viser Husleie.no sin helt ferske husleieindeks for juni måned.

– I Norge snakker vi mye om prisene for de som kjøper og selger bolig, men vi glemmer ofte at 1 av 4 faktisk leier. Vi er den største aktøren innenfor leiekontrakter i Norge, og vi har ført statistikk over utviklingen i leiemarkedet i flere år, sier daglig leder i Husleie.no, Kjetil J. Olsen.

Om lag 560 000 norske husholdninger bor i en leid bolig, det tilsvarer 23,2 % av alle norske husholdninger (tall fra SSB). Nylig gikk også SSB ut og fortalte at det aldri tidligere i historien har vært flere leietakere – hele 962 414 nordmenn.

Unngår reguleringer

– Prisene har stabilisert seg på et svært høyt nivå i Norge. I byer som Bergen og Trondheim har snittleieprisen for en leilighet de siste par årene ligget på mellom 8000 og 9000 kroner. For juni måned ser vi at leietakerne i snitt må ut med 9642 kroner i Bergen, mens tallet er 10740,- i trøndernes hovedstad. Med tanke på det vi vet om leietagerne og deres økonomi, er dette skyhøyt. I en helt fersk undersøkelse blant våre leietakere, svarer nemlig hele 4 av 10 (41,9 %)  at de synes det er vanskelig å betjene husleien med sin nåværende inntekt, sier Olsen i Husleie.no

I hovedstaden har leiemarkedet økt kraftig i løpet av våren/forsommeren. Snittprisen for å leie en bolig i Oslo var i juni 13065,- per måned. Det er bittelitt ned fra 13297,- fra rekordmåneden mai – og 1,3 % lavere enn i juni i fjor.

– Det er bra vi ser en stabilisering av prisene nå. Hvis den voldsomme oppgangen vi har sett de siste månedene hadde fortsatt, ville det åpnet opp for alvorlige diskusjoner om ulike former for reguleringer av leiemarkedet. Dette er noe jeg opplever at de aller fleste egentlig ikke ønsker.

Vi skal ikke lengre enn til Sverige for å se at dette kan være en meget betent sak. Det var nettopp uenighet om reguleringer i markedet som gjorde at den svenske regjeringen gikk av forrige uke. Vi ser at flere norske politikere snakker om leiemarkedet også her hjemme. Sett i en europeisk sammenheng, er det jo utrolig mange i Norge som eier sin egen bolig. I Tyskland, for eksempel, leier 56-57 prosent av husholdningene bolig. Mange nordmenn skjønner nok at de nå kanskje aldri vil få råd til å eie sin egen bolig, og at de heller går inn i statistikken over de nesten 1 million menneskene som leier bolig her til lands, påpeker Kjetil J. Olsen.

Han legger til at han synes det er interessant å merke seg at salgsprisene for bolig og leieprisene følger hverandre ganske jevnt.

 – Eiendomsprisene har økt voldsomt under pandemien, og det blir stadig dyrere å kjøpe sin egen bolig. Leiemarkedet har også gjort et kraftig byks under koronaen. Nå ser begge deler ut til å ha stabilisert seg – dog på svært høye nivåer, sier Kjetil J. Olsen.

Kontrakt og depositum

Betyr stabiliseringen at leietakere nå kan velge og vrake i ledige boliger til leie?

 – Elleville tilstander med budrunder på visninger i leiemarkedet vil vi nok se mindre av nå. Men det er absolutt full fart i markedet. Flere av våre store og små utleiekunder i de store byene Oslo, Stavanger, Trondheim og Bergen melder om høy aktivitet. Det renner inn med svar på annonsene og mange vil komme på visning. Det tar som oftest ikke mer enn noen dager før boligene er leid ut, sier Olsen.

I en helt fersk undersøkelse Husleie.no har foretatt blant sine utleie-kunder og deres leietakere, svarer hele 59,5 prosent av leietakerne at de har måttet betale mer for leieboligen enn de hadde forventet. Nesten 7 av 10 (68,3 %) svarer at det har vært vanskelig å finne bolig. Blant utleierne svarer 4 av 10 (39,4%) at det har tatt dem under én uke å finne en ny leietaker. Hele 80,3 prosent av utleierne svarer også at de fikk leieprisen de hadde annonsert. 68 prosent av utleierne bekrefter at etterspørselen etter boliger påvirker leieprisen de setter.

Kjetil J. Olsen kommer med en oppfordring til slutt til de mange unge som nå er ute i leiemarkedet for aller første gang.

 – Det går fort unna i leiemarkedet nå. Mange må ta en avgjørelse om de vil leie en leilighet til 15000 kroner i måneden på like kort tid som det tar å kjøpe en bukse. Pass på at du har en skikkelig husleiekontrakt, og husk at depositumet skal stå på en egen konto for dette – i leietakers navn. Til utleierne vil jeg alltid oppfordre til å sjekke leietagernes betalingsevne nøye, bruke en lovlig husleiekontrakt og aldri gi fra seg nøkkel før depositumet står inne på konto, sier Kjetil J. Olsen i Husleie.no.

Om lag 560 000 norske husholdninger bor i en leid bolig, det tilsvarer 23,2 % av alle norske husholdninger (tall fra SSB). Husleie.no betjener om lag 15 % av det norske boligutleiemarkedet. I og med at det ikke er rapporteringsplikt på husleiepriser i Norge, er det ingen annen aktør i Norge som har et bedre grunnlag for å tilby en presis statistikk enn Husleie.no Selskapet driver en utleieplattform som tilbyr utleiere prosesser og tjenester som blant annet leiekontrakter, depositumskonto, innkreving av husleie, utleieforsikring og oppsigelse av leietaker. Les mer om vår statistikk på: https://www.husleie.no/innsikt

– Eiendomsprisene har økt voldsomt under pandemien, og det blir stadig dyrere å kjøpe sin egen bolig. Leiemarkedet har også gjort et kraftig byks under koronaen. Nå ser begge deler ut til å ha stabilisert seg – dog på svært høye nivåer, sier Kjetil J. Olsen

*All innsikt, statistikk og leiepriser som blir hentet fra våre innsiktssider må krediteres til Husleie.no.