Innsikt i leiemarkedet

Leieboliger utgjør en betydelig del av den norske privatøkonomien. Over 560.000 norske husstander bor i leid bolig. Det utgjør mer enn 23 prosent av det norske boligmarkedet. Til tross for lav rente og stor tilgang på boliger de fleste steder, viser statistikkene at leiemarkedet øker. Boligpriser generelt får nye oppmerksomhet. Leieprisene er like viktige for samfunnsøkonomien og for vårt private forbruk. Innsikt gir deg den informasjonen du trenger for å forstå og formidle informasjon om leiemarkedet i Norge.

9.757 NOK

gjennomsnittlig leiepris i Norge,
desember 2020

forvaltning

4.1 %

prosentvis endring sammenlignet med samme periode i fjor

Leiepriser

Her får du full oversikt over leieprisendringene per måned, og per by.

Temaer for innsikt

Ved å gå inn på linkene under her vil du finne mer innsikt og informasjon som omhandler ulike temaer innen boligutleie. Her vil du finne statistikk og data fra undersøkelser gjort blant både utleiere og leietakere.

Utleier

Hvilken leietakertype er mest populær?
Er det vanlig å øke husleien?

Les mer her -->

Leietaker

Er leietakere fornøyde med sitt leieforhold?
Hva beskriver en god utleier?

Les mer her -->

Konflikter

Opplever mange trøbbel i leieforholdet?
Hvorfor oppstår konflikter?

Les mer her -->

Innflytting

Er det vanlig å ha innflyttingsprotokoll?
Hvor ofte bytter leieobjektet eier?

Les mer her -->

Depositum

Har alle depositum som sikkerhet?
Hvor mange leietakere har depositumsgaranti?

Les mer her -->

Avslutning

Har utleier lov til å si opp leieforholdet?
Hva er de vanligste grunnene til oppsigelse?

Les mer her -->

Husleie.no betjener om lag 15 % av det norske boligutleiemarkedet, og ingen annen aktør i Norge har bedre grunnlag for å tilby en presis statistikk på leiepriser. I tillegg gjennomfører vi faste undersøkelser blant våre utleiere og leietakere for å få en bedre forståelse av markedet. 

Kjetil J. Olsen, CEO i Husleie.no


Nyttig informasjon

Ønsker du å lære mer om boligutleie? Eller ser du etter en pressemelding? Her finner du både tidligere saker fra media, artikler om boligutleie og kilder for informasjon brukt på sidene.

Er du journalist eller ønsker mer informasjon og kommentarer rundt analyser og innsikt i utleiemarkedet, ta kontakt med oss på presse@husleie.no.