Banner Image

Innkreving av husleien

Automatisk fakturering av og purring på husleien

Uavhengig av om man har en eller hundre leietakere så er det mye rundt innkreving av husleie som er krevende. Har man én leietaker så er det nok ikke så vanskelig å holde kontroll på innbetalinger. Men, vet du hva du skal gjøre om leietaker slutter å betale? Har du titalls leietakere så vet du nok alt om hvor tidkrevende det er å holde kontroll på innbetalinger og følge opp dårlige betalere.

Sentralt i Husleie.no sin plattform for forvaltning av leieforhold er en helautomatisert prosess for innkreving av husleien – enten om man har ett eller hundre leieforhold.

SLIK INNKREVER VI HUSLEIEN FOR DEG

En automatisk og transparent prosess for effektiv innkreving av husleien

FORVALTNING FRA KR 99 PER MÅNED

Husleie.no tilbyr to abonnementer for vår forvaltningsløsning; Basic og Premium. Basic koster kr 99 per måned per leieforhold og gir deg tilgang til hele løsningen, mens Premium som inkluderer utleieforsikring koster kr 169 per måned. Større porteføljer av leieforhold vil kunne være kvalifisert for volumrabatt. Du kan lese om våre to abonnementer her.

Se Proff Abo Se Privat Abo

VERDT Å VITE

HVA Image
  • Faktura kan endres inntil 12 dager før forfallsdato
  • Utleier kan alltid se oppdatert status på inn- og utbetalinger
  • Husleie.no er transparent på alle betalingshendelser
  • Utleier får e-postvarsel så snart husleien utbetales
  • Fakturakopi og reskontro er nedlastbar fra MinHusleie
  • Husleie.no bistår ved fravikelse og/eller inkasso
  • Regnskapdata kan lastes ned i Excel- og CSV-format

REGISTRER FORVALTNING NÅ

Du kan registrere både nye og eksisterende leieforhold til forvaltning gjennom Husleie.no. Har du allerede skrevet kontrakt med leietaker så velger du “registrer leieforhold”, men har du enda ikke skrevet leiekontrakt med leietaker så velger du “opprett leiekontrakt”. Du kan bestille forvaltning uavhenging hvilket valg du tar.

Registrer leieforhold Opprett leiekontrakt

Har du flere enn 5 leieforhold gå til denne siden

Vil du vite mer om hva Husleie.no kan gjøre for deg?

eller ring oss på 21 08 02 12 mellom kl 09 og 15 mandag til fredag