Innkreving av husleien

Automatisk fakturering og purring

Vi tar hånd om både fakturering og purring, slik at du slipper å mase på leietaker for å få inn husleien. Med en profesjonell aktør til å innkreve husleien minimerer du sjansen for konflikter med din leietaker.

Slik fungerer innkreving av husleien

Sentralt i Husleie.no er en helautomatisk og transparent prosess for innkreving av husleien – enten om man har ett eller hundre leieforhold. Du kan selv velge om kravet skal overføres til inkasso på dag 15 eller om det kun skal sendes varsel om utkastelse om leietaker ikke betaler.

Prosess for fravikelse

Leietaker mottar faktura for husleien 10 dager før forfallsdato per e-post eller som efaktura

Leietaker betaler til Husleie.no sin klientkonto

Husleie.no overfører husleien til utleier samme dag som den er registrert på vår klientkonto. Ny! Med Forfallsgaranti får du husleien på konto på forfallsdato uansett når leietaker betaler.

5 dager etter forfall sendes leietaker betalingspåminnelse per sms og e-post

10 dager etter forfall sendes leietaker en ny betalingspåminnelse per sms og e-post

15 dager etter forfall sendes leietaker et formelt varsel om fravikelse per e-post

30 dager etter forfall kan prosessen for begjæring om fravikelse/utkastelse iverksettes

Nyhet!
Garantert husleie på konto til forfallsdato

Med forfallsgaranti mottar du husleien på konto selv om leietaker ikke betaler til forfallsdato. Enkelt, trygt og garantert

Verdt å vite om innkreving av husleien

Utleiere som forvalter leieforhold på Husleie.no nyter godt av følgende ved våre prosesser for innkreving av husleien.

Basic

kr 99,-

per leieforhold / måned

Premium

kr 199,-

per leieforhold / måned

Garantert

kr 480,-

Prisen utgjør 4% av husleien

Nyhet
– abonnementet Garantert gir deg utbetaling av husleien på forfallsdato selv om leietaker ikke har betalt.

Les mer om priser og detaljert innhold i de ulike abonnementsplanene ved å klikke på knappen under.