Innkreving av husleien

Automatisk fakturering av og purring på husleien

Uansett antall leietakere, kan husleieinnkreving være utfordrende. Vi hjelper deg med å håndtere innbetalinger og følge opp dårlige betalere, uavhengig av om du har én eller hundre leietakere.

Slik innkreves husleien via Husleie.no

Sentralt i Husleie.no er en helautomatisk og transparent prosess for innkreving av husleien – enten om man har ett eller hundre leieforhold. Utleier kan selv velge om kravet skal overføres til inkasso på dag 15 eller om det kun skal sendes varsel om utkastelse om leietaker ikke betaler.

Prosess for fravikelse

Leietaker mottar faktura for husleien 10 dager før forfallsdato per e-post eller som efaktura

Leietaker betaler til Husleie.no sin klientkonto i Sparebank 1

Husleie.no overfører husleien til utleier samme dag som den er registrert på vår klientkonto

5 dager etter forfall sendes leietaker betalingspåminnelse per sms og e-post

10 dager etter forfall sendes leietaker en ny betalingspåminnelse per sms og e-post

15 dager etter forfall sendes leietaker et formelt varsel om fravikelse per e-post

30 dager etter forfall kan prosessen for begjæring om fravikelse/utkastelse iverksettes

Verdt å vite om innkreving av husleien

Utleiere som forvalter leieforhold på Husleie.no nyter godt av følgende ved våre prosesser for innkreving av husleien.

Free

Kr 0,-

inntil 2 kontrakter

Basic

Kr 99,-

per leieforhold / måned

Alt i Gratis, pluss:

Premium

Kr 199,-

per leieforhold / måned

Alt i Basic, pluss:

Les mer om priser og detaljert innhold i de ulike abonnementsplanene ved å klikke på knappen under.