Om Husleie.no

Markedets ledende plattform for forvalting av leieforhold!

Det er en halv million leieboliger i Norge og nordmenn betaler over 60 milliarder kroner i husleie hvert år. Til tross for at leiemarkedet er gigantisk, partene i stor grad er uprofesjonelle og fallgruvene er store er det ingen som har tatt mål av seg av å utvikle digitale verktøy som gjør at de uprofesjonelle blir profesjonelle og fallgruvene reduseres til et minimum. Helt til Husleie.no kom på banen…

Trenger du hjelp?

Er du abonnent hos oss kan du kontakte oss på telefon. Åpningstider mandag–fredag kl. 09–15. Logg inn her for å finne kontaktinformasjon eller kontakt oss på e-post til post@husleie.no eller via chat. Har du spørsmål om boligutleie kan du så kan du gå inn på våre supportsider for å finne svar på det du lurer på.

Husleie.no er en utleieplattform hvor utleiere selv kan administrere alle aspekter av et leieforhold gjennom hele dets livsløp – fra annonsering og kontraktskriving hele veien til innkreving av husleien og utflytting. Kjernen i plattformen er en automatisert, robust og skalerbar løsning for effektiv og systematisk innkreving av husleien fra leietaker.

Selv om Husleie.no formelt har eksistert siden 2010 er det nå i realiteten et nytt selskap etter at det vinteren 2017 ble relansert med nye aksjonærer, nytt team og ny teknologi.

Husleie.no ledes av Kjetil J. Olsen med solid støtte av et team med erfaring innen teknologi, eiendom og finans. Styret består av Grunde Eriksen, Steffen Ryengen, Bjørn Ingier og Knut Mellbye.

Husleie.no - boligutleie gjort enkelt

Teamet bak Husleie.no

Husleie.no har et enestående team med kompetanse innen markedsføring, teknologi, jus, eiendom, finans, salg og mye mer.

Karriere i Husleie.no

For å betjene våre kunder, markedsføre våre produkter, utvikle vår plattform og holde orden på finansene er vi hele tiden på jakt etter nye, dyktige kolleger.

Husleie.no i media

Media og pressekontakt: presse@husleie.no