Banner Image

Om Husleie.no

Markedets ledende plattform for forvaltning av leieforhold!

Det er en halv million leieboliger i Norge og nordmenn betaler over 60 milliarder kroner i husleie hvert år. Til tross for at leiemarkedet er gigantisk, partene i stor grad er uprofesjonelle og fallgruvene er store er det ingen som har tatt mål av seg av å utvikle digitale verktøy som gjør at de uprofesjonelle blir profesjonelle og fallgruvene reduseres til et minimum. Helt til Husleie.no kom på banen…

HVA Image

Husleie.no er en plattform hvor utleiere selv kan administrere alle aspekter av et leieforhold gjennom hele dets livsløp - fra annonsering og kontraktskriving hele veien til innkreving av husleien og utflytting. Kjernen i plattformen er en automatisert, robust og skalerbar løsning for effektiv og systematisk innkreving av husleien fra leietaker.

HVA Image

Selv om Husleie.no formelt har eksistert siden 2010 er det nå i realiteten et nytt selskap etter at det vinteren 2017 ble relansert med nye aksjonærer, nytt team og ny teknologi.

Husleie.no ledes av Kjetil J. Olsen med solid støtte av et team med erfaring innen teknologi, eiendom og finans. Styret består av Grunde Eriksen, Steffen Ryengen og Mikkel Ektvedt.

Husleie.no - boligutleie gjort enkelt

Teamet bak Husleie.no

Husleie.no har et enestående team med kompetanse innen markedsføring, teknologi, jus, eiendom, finans, salg og mye mer. 

Bli bedre kjent med teamet

KARRIERE I HUSLEIE.NO

For å betjene våre kunder, markedsføre våre produkter, utvikle vår plattform og holde orden på finansene er vi hele tiden på jakt etter nye, dyktige kolleger. 

Se karrieremuligheter i Husleie.no

Husleie.no i media

Det er ikke bare utleiere og leietakere som har fått øynene opp for Husleie.no - det har også media gjort. Her er noe av den omtalen vi har fått i den seneste tid. 

Vil du vite mer om hva Husleie.no kan gjøre for deg?

eller ring oss på 21 08 02 12 mellom kl 09 og 15 mandag til fredag