Oversikt over avtaler og vilkår

På denne siden får du oversikt over avtaler og vilkår knyttet til tjenester levert av Husleie.no og våre samarbeidspartnere.

Abonnementsvilkårene gjelder for utleiere som forvalter sine leieforhold via Husleie.no. Se vilkårene her.

Avtalevilkår for utleiere som forvalter sine leieforhold med Garantert. Se vilkårene her.

Generelle vilkår gjelder for alle som benytter Husleie.no. Les vilkårene her. 

Personvernerklæringen er en oversikt over hvilke opplysninger Husleie.no behøver for å utøve de arbeidsoppgavene vi har forpliktet oss til ovenfor deg som bruker eller motpart i et produkt. Se personvernerklæringen her. 

Vilkår for depositumsgaranti gjelder for partene (utleier og leietaker) i et leieforhold hvor depositumsgaranti benyttes som sikkerhet. Se vilkårene her.

Depositumsabonnement også kalt depositumsgaranti med månedlig betaling (Produktet) til Husleie.no AS (Husleie.no). Les vilkårene her

Vilkårene for inkasso gjelder for utleiere som forvalter sine leieforhold via Husleie.no og som velger inkasso som innkrevingsmetode dersom leietaker ikke betaler innen 15 dager etter forfall. Se vilkårene her.

Vilkårene for utleieforsikring i Tryg finner du ved å klikke her

Vilkårene for depositumskonto i Lea Bank er på denne siden.

Vilkårene for depositumskonto i Instabank finner du her

Vilkår for kredittsjekk av interessenter finner du her.

Vilkår for bruk av annonseringstjenesten finner du her.

Husleie.no AS
Mølleparken 4
0459 Oslo

Organisasjonsnummer: 927872080

E-post: post@husleie.no