Automatisk inkasso av husleien

Sliter du med leietakere som ikke betaler innen forfallsdato? Har du tapt mye penger og energi på å purre på leietaker? Husleie.no tilbyr i samarbeid med inkassoselskapet Modhi Norge en integrert tjeneste som sikrer utleier en bedre og mer effektiv innkreving av husleien.

Slik fungerer inkassoprosessen på Husleie.no

Sentralt i Husleie.no sin plattform for forvaltning av leieforhold er en helautomatisk og transparent prosess for innkreving av husleien – enten om man har ett eller hundre leieforhold. Om man har valgt at det skal benyttes inkasso som mekanisme for å kreve inn ubetalt husleie så vil kravet overføres til inkassopartner på dag 15.

-10 dager: Leietaker mottar faktura for husleien 10 dager før forfallsdato

Forfall: Leietaker betaler til Husleie.no sin klientkonto i Sparebank 1

+1 dag: Husleien overføres til utleier samme dag som den er registrert på Husleie.no's klientkonto

+5 dager: Leietaker sendes betalingspåminnelse per sms og e-post

+10 dager: Leietaker sendes en ny betalingspåminnelse per sms og e-post

+15 dager: Kravet overføres inkassopartner som sender inkassovarsel

+30 dager: Inkassopartner sender betalingsoppfordring og varsel om fravikelse

+38 dager: Leietaker orienteres om fravikelse av inkassopartner

+47 dager: Begjæring om fravikelse oversendes Namsmannen

Inkassofunksjonaliteten i Husleie.no kan tas i bruk av både eksisterende og nye utleiere.

Sikkerhet for utleier

Ved å benytte inkasso som innkrevingsmetode sikres utleier en effektiv og kontant innkreving av husleien. Midlene som brukes vil ha en oppdragende effekt på sene betalere. Hvis leietaker ikke har noen betalingsevne sikres utleier med at det gjennomføres tvangsfravikelse. Inkassopartner forfølger det økonomiske kravet videre etter en eventuell tvangsfravikelse.

Krav til utleier

Utleier må godta vilkårene som gjelder for inkasso- og betalingsoppfordring. Disse vilkårene stiller blant annet krav til at informasjonen man oppgir i forvaltningsforholdet er reell, herunder at man gjør seg kjent med de særlige pliktene som stilles til deg f.eks. hva gjelder kommunikasjon med Husleie.no. Les vilkårene her.

Inkasso inkludert i abonnementsplaner

Velger du å forvalte et eller flere leieforhold på Husleie.no er automatisert inkasso inkludert. I tabellen under ser du hva som er inkludert i de tre ulike forvaltningsabonnementene som Husleie.no tilbyr.

BASIC

Enkel boligutleie

99 kr / mnd

 • Innkreving av husleien
 • Purring og inkasso
 • Depositumskonto
 • Årlig indeksregulering
 • Juridisk bistand (1t/år)
 • Forsikring mot ubet. leie
 • Forsikring mot boligskade
 • Telefonsupport
 • ...pluss mye mer
Velg

PREMIUM

Trygg og enkel boligutleie

169 kr / mnd

 • Innkreving av husleien
 • Purring og inkasso
 • Depositumskonto
 • Årlig indeksregulering
 • Juridisk bistand (1t/år)
 • Forsikring mot ubet. leie
 • Forsikring mot boligskade
 • Telefonsupport
 • ...pluss mye mer

BUSINESS

Proff og effektiv boligutleie

fra 29 kr / mnd

 • Innkreving av husleien
 • Purring og inkasso
 • Depositumskonto 149 kr
 • Årlig indeksregulering
 • Dashboard og rapporter
 • Regnskapsdata
 • Portefølje og flerbruker
 • Juridisk bistand (e.a.)
 • ...pluss mye mer
Velg

Les mer om priser og detaljert innhold i de ulike abonnementsplanene ved å klikke på knappen under.

Kun behov for inkasso?

For kr 990 kan du få bistand til innkreving og inkasso av et allerede forfalt husleiekrav. Send en beskrivelse av kravet du ønsker å inndrive til post@husleie.no og du vil høre fra oss innen kort tid.