Inkasso

Innkreving av utestående husleie med Inkasso

Vi tilbyr en enkel inkassoløsning tilgjengelig for alle utleiere, enten du skal leie ut eller allerede leier ut

Sliter du med leietakere som ikke betaler innen forfallsdato? Har du tapt mye penger og energi på å purre på leietaker? Husleie.no tilbyr i samarbeid med inkassoselskapet Kravia en tjeneste som sikrer utleier en bedre og mer effektiv innkreving av husleien.

Sentralt i Husleie.no sin plattform for forvaltning av leieforhold er en enkel prosess for innkreving av husleien hvor vi utsteder faktura og purringer hvor leietaker ikke betaler – enten om man har ett eller hundre leieforhold. Dersom husleien ikke betales kan et inkassoselskap hjelpe deg med å kreve inn pengene. 

Om du ønsker at det skal benyttes inkasso for å kreve inn ubetalt husleie så kan du gi beskjed til Husleie.no 15 dager etter forfallsdato på post@husleie.no eller på telefon. Du kan lese vilkårene for bruk av inkasso her.

Slik fungerer inkassoprosessen på Husleie.no

Inkasso er noe som kan iverksettes når leietaker ikke betaler husleien eller en tilleggsfaktura. Generelt vil en inkassosak foregå på følgende måte

lightbulb.svgCreated with Sketch.

Leietaker mottar faktura for husleien 10 dager før forfallsdato

lightbulb.svgCreated with Sketch.

Husleien overføres til utleier samme dag som den er registrert på Husleie.no's klientkonto

lightbulb.svgCreated with Sketch.

Husleie.no sender en ny betalingspåminnelse per sms og e-post 10 dager etter forfall dersom leietaker fortsatt ikke har betalt.

lightbulb.svgCreated with Sketch.

Kravet overføres til vår inkassopartner som vil sende inkassovarsel til leietaker.

lightbulb.svgCreated with Sketch.

Kravia sender betalingsoppfordringer dersom det blir nødvendig

lightbulb.svgCreated with Sketch.

Forfall: Leietaker betaler til Husleie.no sin klientkonto i Sparebank 1

lightbulb.svgCreated with Sketch.

Dersom leietaker ikke betaler innen forfallsdato sender Husleie.no betalingspåminnelse til leietaker per sms og e-post 5 dager etter forfall.

lightbulb.svgCreated with Sketch.

Dersom leietaker ikke har betalt husleien eller en tilleggsfaktura 15 dager etter forfall kan saken sendes til inkasso. Husleie.no sender varsel om fravikelse til leietaker.

lightbulb.svgCreated with Sketch.

Kravia vil følge opp Utleier i innfordringsprosessen og vil sende Utleier en lenke hvor de kan følge status på saken.

lightbulb.svgCreated with Sketch.

Begjæring om fravikelse oversendes Namsmannen

Våre løsninger for Purring og inkasso er inkludert i våre forvaltningsabonnement. Det eneste du behøver å gjøre er å si fra til oss på e-post post@husleie.no om at du ønsker å sende en sak til inkasso.

Vi sender varsel om fravikelse til alle våre leietakere, men det er ikke noe du behøver å benytte deg av hvis du ikke ønsker det. 

Les mer om hvordan inkasso fungerer hos Husleie.no på våre supportsider.

Allerede bruker? Logg inn her.

Sikkerhet for utleie

Ved å benytte inkasso som innkrevingsmetode sikres utleier en effektiv og kontant innkreving av husleien. Midlene som brukes vil ha en oppdragende effekt på sene betalere. Hvis leietaker ikke har noen betalingsevne sikres utleier med at det gjennomføres tvangsfravikelse. Inkassopartner forfølger det økonomiske kravet videre etter en eventuell tvangsfravikelse.

Krav til utleier

Utleier må godta vilkårene som gjelder for inkasso- og betalingsoppfordring. Disse vilkårene stiller blant annet krav til at informasjonen man oppgir i forvaltningsforholdet er reell, at det ikke er en pågående tvist med leietaker og at man gjør seg kjent med de særlige pliktene som stilles til deg f.eks. hva gjelder kommunikasjon med Husleie.no. Les vilkårene her.

Derfor er Husleie.no er et smart valg

Vil du se en oversikt over alle funksjoner og tjenester kan du lese mer her.

Utleiemegler

Fullservice tjeneste for utleie

Smart digital tjeneste for utleiere

* Inkludert i Premium til 199,- /mnd.

Leie ut selv

Utleier gjør alt på eget ansvar

Priser

Velger du å forvalte et eller flere leieforhold på Husleie.no er inkasso inkludert. I tabellen under ser du hva som er inkludert i de tre ulike forvaltningsabonnementene som Husleie.no tilbyr.

Basic

kr 99,-

per leieforhold / måned

Premium

kr 199,-

per leieforhold / måned

Garantert

kr 480,-

Prisen utgjør 4% av husleien

Nyhet
– abonnementet Garantert gir deg utbetaling av husleien på forfallsdato selv om leietaker ikke har betalt.