Indeksregulering av husleien

Unngå tap av leieinntekter

Som utleier kan du tape store summer på å ikke indeksregulere husleien​ i samsvar med prisutviklingen. Vi hjelper deg automatisk justere husleien årlig.

Indeksregulering av husleien betyr en endring av husleien i henhold til den generelle prisutviklingen i samfunnet. Altfor mange utleiere taper opp til flere tusen kroner hvert år på å ikke indeksregulere husleien slik som husleieloven gir mulighet for.

Under kan du lese mer om indeksregulering og hvordan du ved å forvalte leieforholdet på Husleie.no vil kunne tjene mer på boligutleie gjennom automatisk årlig indeksregulering.

Bli kontaktet om Indeksregulering

Har du spørsmål om hvordan du kan indeksregulerer husleien eller ønsker du mer informasjon om hvordan du kan bruke automatisk indeksregulering fra Husleie.no kan du fylle ut skjemaet så tar vi kontakt med deg.

Krav ved indeksregulering

Husleieloven stiller blant annet krav til at endringen ikke kan skje før minimum 12 måneder etter at leiekontrakten ble inngått. Husleieøkningen må varsles skriftlig til leieboer minst 30 dager før endringen trer i kraft.

Hvor mye kan husleien øke?

Husleieøkningen kan ikke være på mer enn endringen i konsumprisindeksen. Konsumprisindeksen defineres av Statistisk Sentralbyrå, også kalt SSB, og du finner til enhver tid det oppdaterte tallet på deres nettsider og under her.

Hvordan gå frem for å indeksregulere leien?

Det er viktig at du varsler leietaker om økningen av leien minst en måned før den trer i kraft. Du kan laste ned en mal for varsel om indeksjustering her

Konsumprisindeksen

kpi bind

12-måneders endring konsumprisindeks

Beregn indeksregulert leie

Skriv inn nåværende husleie

Ny indeksregulert husleie vil bli

Årlig tap om du ikke indeksregulerer:

Automatisk indeksregulering og mye mer

Utleiere som forvalter sitt/sine leieforhold på Husleie.no vil automatisk få husleien indeksregulert årlig i henhold til kravene definert av Husleieloven. For kun kr 199 per måned får du tilgang til vår markedsledende plattform for forvaltning av leieforholdet, og da drar du fordel av all funksjonalitet og tjenester som er listet under.

Basic

kr 99,-

per leieforhold / måned

Premium

kr 199,-

per leieforhold / måned

Garantert

kr 480,-

Prisen utgjør 4% av husleien

Nyhet
– abonnementet Garantert gir deg utbetaling av husleien på forfallsdato selv om leietaker ikke har betalt.

Les mer om priser og detaljert innhold i de ulike abonnementsplanene ved å klikke på knappen under.