Banner Image

Leietaker

For deg som skal inn i eller allerede er etablert i leiemarkedet

Skal du leie bolig må du normalt stille sikkerhet for leieforholdet tilsvarende 2 – 6 måneders husleie, hvilket for mange er vanskelig å fremskaffe. Sammen med Norwegian Broker og BN Bank leverer vi to gode depositumsprodukter for deg som ikke ønsker å tømme sparekontoen eller låne penger av familie og venner.

Videre hjelper vi leietakere med å skille seg ut i jakten på drømmeboligen gjennom bruk av leietakerbevis.

TJENESTER FOR LEIETAKERE

 

Depositumsgaranti

Ved leie av bolig må du som leietaker normalt stille depositum tilsvarende 2-6 måneders husleie sikkerhet for leieforholdet. I samarbeid med forsikringsmegleren Norwegian Broker tilbyr Husleie.no deg å kjøpe en depositumsgaranti, også kjent som leiegaranti, i stedet for å binde opp et stort beløp på en depositumskonto.

 

Leietakerbevis

Er du lei av å ikke bli den heldige utvalgte til å flytte inn i boligen du har vært på visning for? Med et leietakerbevis til kun kr 49,- fra Husleie.no beviser du din kredittverdighet overfor potensielle utleiere, og stiller dermed lenger frem i køen enn de fleste andre interessentene.

 

Depositumslån

De fleste leietakere vet det kan være krevende å fremskaffe nok penger til depositumet for drømmeboligen. Husleie.no har i samarbeid med BN Bank utviklet det avdragsfrie låneproduktet depositumslån for deg som ikke ønsker å tømme sparekontoen, låne penger av familie og venner eller ta opp et rådyrt forbrukslån.

Markedsplass for leietakere

HVA Image

Nyttige artikler for leietakere

arrow
arrow

Hva er depositumslån?

Når man skal leie bolig, enten det dreier seg om en studenthybel eller en hel enebolig, så vil utleieren be om et depositum. Depositumet er vanligvis et beløp som tilsvarer tre,...

LES MER

Hva betyr mislighold av leiekontrakten?

Selv om utleier og leietaker har regulert forholdet seg imellom gjennom en leiekontrakt, skjer det likevel at ting ikke forløper som det skal. Gjennom leiekontrakten forplikter partene seg til å...

LES MER

Depositumsgaranti

Som leietaker må man stille med et depositum når man skal leie bolig. Dette er utleierens sikkerhet i tilfelle husleien ikke blir innbetalt eller det forvoldes skader på leieobjektet. Det er ikke...

LES MER

Innflytting

Enten man er leietaker eller utleier er den beste starten på leieforholdet at man har en skriftlig leiekontrakt. Som utleier bør man sørge for at denne inneholder viktige punkter, som blant...

LES MER

Slik leier du ut boligen din

Har du en leilighet eller hybel du skal leie ut? Husleie.no har mange års erfaring med utleie av bolig og gir deg tips på hva du bør tenke på. Her...

LES MER

Visning

Visning er et ord de aller fleste forbinder med det å kjøpe egen bolig. Men å holde visning, eller gå på en, er også veldig nyttig i forbindelse med leie...

LES MER

Heving av leiekontrakten

Heving av leiekontrakten vil si at leiekontrakten bortfaller med øyeblikkelig virkning. Leieforholdet er dermed avsluttet og leietakeren må / kan flytte ut. Hvem kan heve leiekontrakten? Både leietaker og utleier...

LES MER

Ulovlige husleiekontrakter

Ulovlige husleiekontrakter ikke uvanlig. Når du som leietaker leier en bolig er det vanlig å ha en husleiekontrakt som regulerer forholdet mellom leietaker og utleier. Du bør sjekke kontrakten grundig...

LES MER

Utleiers ansvar i leieforholdet

I et leieforhold har både leietaker og utleier plikter. Disse kommer normalt frem i leiekontrakten samt i husleieloven. Denne artikkelen omhandler utleiers ansvar i leieforholdet.   Utleierens plikter Den første plikten...

LES MER

Hva skal være inkludert i husleien?

Husleien representerer det vederlaget utleier og leietaker har avtalt vedrørende betaling av husleien. Husleieloven legger til grunn at det skal avtales et bestemt beløp. Det kan også avtales at hele...

LES MER

Regler om fremleie

Kan leietaker fremleie leieboligen, eller kan utleier nekte dette? I denne artikkelen kan du lese mer om regler om fremleie av bolig.  Hvilke regler er det som gjelder ved fremleie...

LES MER

Kredittsjekk av leietakere

Er det lov til å gjennomføre kredittsjekk av leietakere? Mange boligutleiere, både privatpersoner og profesjonelle aktører, spør seg dette spørsmålet. Les hvilke regler som gjelder hvis du ønsker å foreta kredittsjekk...

LES MER

Overtakelsesprotokoll

Overtakelsesprotokollen, også kjent som innflyttingsprotokoll, er en skriftlig oppsummering av boligens tilstand ved innflytting. En slik protokoll gir hensiktsmessige bevis, som kan komme til nytte dersom det ved utflytting oppstår...

LES MER

Husleieloven

Husleieloven er den loven som regulerer plikter og rettigheter mellom leietaker og utleier. Husleieloven som gjelder nå kom den 26. mars 1999 og trådte i kraft året etter, 1. januar...

LES MER

Tips for boligutleie

Har du en leilighet eller hybel du skal leie ut? Da er det en rekke ting du bør sette deg inn i først. Er du godt forberedt bør det være...

LES MER

Konsekvenser av mislighold

Nå leietaker eller utleier bryter en eller flere bestemmelser i leiekontrakten så vil dette kunne anses som mislighold av leiekontrakten. I denne artikkelen går vi inn på hva som er...

LES MER

Depositumskonto

I tillegg til å betale husleie, må du som leieboer også stille en økonomisk garanti eller annen form for godkjent sikkerhet. Et depositum er utleierens sikkerhet mot ubetalt husleie og eventuelle...

LES MER

Innboforsikring

Enten man leier bolig eller eier sin egen, er innboforsikring både fornuftig og anbefalt. Denne forsikringen dekker blant annet skader på, og tyveri av, inventar og løsøre. Forsikringssum og dekning...

LES MER

Husleiekontrakt

En husleiekontrakt er en skriftlig avtale mellom utleier og leietaker, og er både nyttig og nødvendig for både leietaker og utleier. I husleiekontrakten reguleres plikter og rettigheter til både leietaker og...

LES MER

Valg av leietaker

Nå man man skal leie ut bolig er valg av leietaker viktig. Leieforholdet skal vare en stund, og da er det nødvendig at man legger et grunnlag for et godt...

LES MER

Oppsigelse av leieforhold

Oppsigelse av leieforhold er, under visse forutsetninger, mulig for både leier og utleier. Har man som leietaker eller utleier skrevet under en tidsbestemt eller tidsubestemt leieavtale, kan denne sies opp...

LES MER

Økning av husleien

Driver man med boligutleie, enten man har en eller hundre leietakere, vil man fra tid til annen ha behov for eller ønske om å foreta en husleieøkning. Indeksregulering Kravene til...

LES MER

Forsinket betaling av husleien

Opplever du at leietaker er forsinket med betaling av husleien? Vanligvis betaler leietakeren husleien sin på forskudd og for en måned om gangen. Dersom husleien uteblir eller regelmessig betales for...

LES MER

Husleien

Husleien er det beløpet en leietaker betaler for å kunne bruke leieobjektet. Dette er et fast beløp, som vanligvis innbetales forskuddsvis for en måned av gangen. Hvor høy bør husleien...

LES MER

Utflytting

Når et leieforhold opphører enten ved at en tidsbestemt leiekontrakt løper ut eller ved oppsigelse, er det mange ting man skal tenke på. Har man en tidsbestemt leiekontrakt er det...

LES MER

Utkastelse av leietaker

Dersom leietakeren ikke oppfyller den inngåtte leieavtalen og det foreligger det man kaller for et vesentlig mislighold, har utleier mulighet for å iverksette utkastelse. Siden en slik opplevelse er dramatisk...

LES MER