Opprett gratis leiekontrakt med BankID

Opprett leiekontrakt

I alle leieforhold er det sentralt at det foreligger en leiekontrakt som regulerer leietakers og utleiers plikter og rettigheter. Altfor mange leieforhold etableres uten en juridisk riktig leiekontrakt, og for mange leietakere og utleiere kan dette by på store problemer.

Opprett og signer leiekontrakten online - helt gratis

For å gjøre starten på leieforholdet enklere og tryggere for både utleiere og leietakere tilbyr Husleie.no utleiere muligheten til å opprette leiekontrakten online og signere den med BankID. Det er gratis å opprette leiekontrakt og signere den med BankID på Husleie.no

Slik oppretter du leiekontrakten

En enkel steg-for-steg prosess for å sette opp en juridisk bindende leiekontrakt. Leiekontrakten er gratis og det tar det deg kun 5 minutter å opprette den.

Utleier fyller inn alle relevante data for leiekontrakten i en stegvis prosess.

Når utleier har fullført leiekontrakten sendes den til leietaker for gjennomlesning og e-signering.

Når leietaker har lest gjennom leiekontrakten signerer han/hun med BankID

Så snart leietaker har signert mottar utleier en e-post med link til signeringsklar leiekontrakt.

Utleier signerer leiekontrakten med sin egen BankID.

Når både utleier og leietaker har signert mottar begge en PDF-kopi av leiekontrakten på e-post.

Leiekontrakten er gratis for både leietaker og utleier, og den opprettes på kun noen få minutter. Enklere blir det ikke!

Leiekontraktens innhold

Leiekontraktsmalen til Husleie.no inneholder følgende:

  • Info om partene i leieforholdet
  • Leieobjektet, møblering og husordensregler
  • Leieforholdets form og varighet
  • Husleien og faste utgifter som strøm og vann
  • Depositumstype og -størrelse
  • Mulighet for å legge inn egendefinert innhold

Når alt over er fylt ut og godkjent av begge parter signeres den med BankID. Klikk på bildet til høyre for å se en kopi av leiekontrakten. 

Betydning av leiekontrakt

En leiekontrakt er til fordel for både leietakere og utleier. Den regulerer partenes plikter og rettigheter hva gjelder leieforholdet varighet, fakta om leieobjektet, husleiens størrelse og forfallsdato, depositum, husordensregler, tvangsfravikelse og mye mer.

I tilfeller hvor det oppstår en tvist eller konflikt mellom partene er det betydelig enklere å løse den med en juridisk bindende leiekontrakt.

Sikkert med bankID-signering

BankID er en enkel elektronisk legitimasjon for sikker signering på nett. I den fysiske verden bruker du kulepenn når du skriver under en kontrakt. I den elektroniske verden kan du bruke BankID for å signere dokumenter og kontrakter på nett.

Husleie.no gjør det raskt, trygt og enkelt å få signert leiekontrakten ved å la partene signere den med BankID – helt gratis!