Velkommen til Utleieskolen!

Her vil du som leier ut en eller flere boliger finne informasjon om ulike stadier i et leieforholds livsløp. Vi ønsker selvfølgelig at du skal lykkes og føle deg komfortabel med utleie av en bolig, enten du er førstereis, eller har leid ut en stund. Vi håper du får svar på det du lurer på innen utleie ved å ta en titt på de ulike artiklene vi har her.

Temaer hos Utleieskolen

Med Utleieskolen får du et supert verktøy som hjelper deg uansett hvor i leiefoholdets livsløp du befinner deg.

1. Forberedelser til utleie

Det er mye å tenke på når du skal starte med utleie. Det aller første, og kanskje også det mest vesentlige, er å finne ut hva du skal ta i husleie, hva som må til for at utleieobjektet er klargjort for utleie, hvor lenge du ønsker å leie ut og til hvem.

Les mer

2. Annonsering av utleieboligen

Annonsering er en svært viktig del av det å leie ut en bolig. Dersom du ikke annonserer er det ingen som vet at du har en bolig til leie. En annen ting du bør ha i tankene når du skal lage annonsen er at denne må utformes slik at boligen blir interessant for potensielle leietakere.

Les mer

3. Holde visning

Når du skal leie ut en bolig, enten den er stor eller liten, er det smart å holde en eller flere visninger. Du kan enten holde privatvisning for potensielle leietakere eller holde en åpenvisning.

Les mer

4. Håndtering av potensielle leietakere

De fleste utleiere ønsker en stabil og ryddig leietaker, slik at leieforholdet kan vare en stund og forløpe uten vesentlige problemer. For å få til det er det viktig å bruke litt tid på å finne den rette leietakeren. Det første steget er å bruke et eget skjema for interessehåndtering.

Les mer

5. Leiekontrakten

Når du nå har holdt visning og funnet en leietaker, er tiden inne for å skrive kontrakt. Å ha en skriftlig leiekontrakt er viktig for begge parter i leieforholdet. Det er fordi den regulerer hvilke plikter og rettigheter partene har så lenge leieforholdet pågår.

Les mer

8. Innkreving av husleie

Når det gjelder husleien, er det vanlig at denne blir betalt på forskudd og for én måned av gangen. Skulle husleien utebli eller regelmessig bli betalt for sent, er dette å regne som et brudd på leiekontrakten.

Les mer

9. Forsikring

Forsikring er viktig både når du eier og leier. For deg som leier ut er det også viktig at du har en forsikring som dekker i tilfelle utleieobjektet påføres skade av leietakeren.

Les mer

10. Mislighold av leiekontrakten

Som utleier kan det hende at du på et eller annet tidspunkt opplever at leietakeren misligholder sin del av leiekontrakten. I slike tilfeller er det viktig at du aller først sender en skriftlig advarsel, der du gir leietakeren en mulighet til å ordne opp i forholdet.

Les mer

11. Oppsigelse av leietaker

Skal du si opp en leietaker følger det av loven at det må gjøres skriftlig. I den forbindelse bør du også sørge for at leietakeren skriver under på at oppsigelsen av leieforholdet er mottatt.

Les mer

12. Avslutning og utflytting

Det kommer en tid da leietakeren skal flytte ut. Da er det viktig at du som utleier og leietakeren går gjennom boligen sammen. Dere kan bruke en utflyttingsprotokoll, og i denne kan dere notere ned avlesningen av strøm- og vannmåler, innlevering av nøkler og eventuelle skader og mangler.

Les mer

Eksperter i utleieskolen

Roy Erling Hansen

Teamleder hos Söderberg & Partners

Oddbjørn Berentsen

Administrerende direktør i Lea Bank

Lene Ditlefsen

Fagansvarlig for fravikelser hos Namsfogden i Oslo

Simon Andre Olsen

Gjensidige

Andreas Remen Evensen

Ådlandstoppen AS

Therese Foldvik

Privat utleier

Karen Mellbye

Advokatfullmektig, Henriksen & Co

Kim O. Evebø

Daglig leder og partner hos m3 Utleie

Ta utleietesten!

Her kan du ta en sjekk på hva du kan om utleie, og kanskje lære noe nytt? Du finner deltester til hver artikkel, samt hovedtesten her på forsiden. Lykke til!