9. Forsikring

Forsikring er viktig både når du eier og leier. For deg som leier ut er det også viktig at du har en forsikring som dekker i tilfelle utleieobjektet påføres skade av leietakeren.

Når du leier ut er det du som har ansvar for at selve bygningen du leier ut er forsikret. Dersom du leier ut helt eller delvis møblert, er du ansvarlig for at innboet som tilhører deg er forsikret. Videre har du som utleier ansvar for:

  • at utleieobjektet har det påkrevde antall godkjente røykvarslere
  • at det finnes manuelt utstyr for å slukke en eventuell brann
  • å bytte ut inventar som er for gammelt
  • at utleieobjektet er godkjent til boligformål
  • at rømningsforholdene er i orden

Naturlig slitasje dekkes ikke av forsikringen

I likhet med andre boliger der det bor folk, vil også utleieobjektet bli utsatt for det som kalles naturlig slitasje. Dersom denne slitasjen går utover det som er normalt, vil det bli dekket gjennom depositumet. En forsikring vil ikke dekke det som går under naturlig slitasje og skade over tid.

Artikkelen fortsetter litt lenger ned  ⇣

Når du leier ut er det du som har ansvar for at selve bygningen du leier ut er forsikret.

Hva forsikringen dekker eller ikke dekker

Dersom leietakeren forvolder skade på utleieboligen er det leietakeren som må dekke dette. Dersom kjøkkenvifta ryker, rørene går tett eller det oppstår en vannskade på kjøkken eller bad, så er det slik at det er du som leier ut som har ansvar for at utleieobjektet holdes i mangelfri stand. Dog er det leietakers ansvar å vedlikeholde utstyr som ikke er en del av den faste eiendommen. Dette dreier seg, for eksempel, om dørlåser, kraner, elektriske kontakter, varmtvannsbeholder.

Det er viktig å vite hva den forsikringen du har tegnet faktisk dekker. Din forsikring vil normalt dekke skader på selve utleieboligen, men hærverk forårsaket av leietakeren dekkes ofte ikke.

Leietakerens informasjonsplikt

Leietakeren har ikke kun vedlikeholdsplikt, men også informasjonsplikt. Det betyr at leietakeren har plikt til å forhindre at skader utvikler seg til noe større. I tillegg må leietaker varsle deg som utleier og la deg få tilgang til utleieobjektet slik at skaden kan utbedres. Skulle leietaker ikke følge opp denne biten, vil denne ende opp med et erstatningsansvar.

Dette sier ekspertene

Simon Andre Olsen, Gjensidige

Simon Andre Olsen fra Gjensidige forteller at det er viktig at du når du begynner med utleie melder fra til den forsikringen du allerede har på bygningen og eventuelt innbo om at du leier ut. Det er fordi forsikringsselskapene anser utleie som høyere risiko, også for «vanlige» brann og vannskader. Dersom du ikke oppgir at du leier ut og noe skjer, risikerer du at erstatningen blir avkortet. Det vil si at du ikke vil få like mye utbetalt og det kan bli dyrt, spesielt om skadene er omfattende slik de gjerne er dersom det har oppstått brann.

Foruten brann- og vannskader kan det være lurt å ha en forsikring som dekker skadeverk utført av leietaker og misligholdt husleie.

Dersom du velger å ikke ha forsikring eller ikke melde fra til den forsikringen du allerede har om at du har begynt med utleie, kan dette resultere i store utgifter dersom uhellet er ute og noe skulle oppstå.

Ved alle typer skader er det viktig å melde fra til forsikringsselskapet ditt så snart som mulig. Deretter vil de informere om videre saksgang. – Jeg anbefaler også at leietakeren har en innboforsikring da denne inneholder en ansvarsforsikring på x-antall millioner. Det har vært flere eksempler på at leietakere får en regning fra forsikringsselskapet til utleier om han eller hun har forvoldt en skade ved grov uaktsomhet. Et typisk eksempel på dette er brann- og sotskader om man glemmer noe på komfyren. Naturligvis vil ikke ansvarsforsikringen til leietakeren gjelde om han eller hun gjør en skade med vilje, sier Simon.

Andreas Remen Evensen, Ådlandstoppen AS

Andreas Remen Evensen hos Ådlandtoppen AS kan fortelle at de i løpet av årene med utleie både har opplevd at leietaker ikke melder fra om skade og at de påfører skade. Så forsikring er absolutt å anbefale.