Utleieplattformens funksjonalitet

Utleiere som forvalter et eller flere leieforhold via Husleie.no har tilgang til markedets mest innovative og brukervennlige utleieplattform. Med Husleie.no har man alt som behøves for enkel, trygg og lønnsom boligutleie – uavhengig av om man leier ut en sokkelleilighet eller fire bygårder.

Husleie.no er under kontinuerlig utvikling så listen over funksjonalitet utvides regelmessig.

Etablering av leieforholdet

Utleieannonse

Finn de beste og tryggeste leietakerne. Annonser din utleiebolig gratis på Husleie.no og la den bli sett av tusenvis av leietakere. Spar tid og penger og få enkel oversikt over interesserte leietakere. Send meldinger, kredittsjekk, opprett leiekontrakt og mye mer. Du kan også publisere annonsen din til FINN

lightbulb.svgCreated with Sketch.
Interessenthåndtering

Annonser på FINN.no inkluderer et interesseskjema som potensielle leietakere benytter for å vise interesse for boligen. Skjemaet er direkte integrert med MinHusleie, hvor utleier kan kommunisere med interessentene, invitere til visning og gjennomføre kredittsjekk.

lightbulb.svgCreated with Sketch.
Kredittsjekking av interessenter

Utleier kan kredittsjekke potensielle leietakere i en tjeneste som er direkte integrert med kredittbyrået Experian.

Leiekontrakt med BankID-signering

Utleier oppretter og fyller ut leiekontrakten og velger samtidig om integrert løsning for depositumskonto skal benyttes. Begge parter signerer med BankID og kopi av kontrakten lagres i MinHusleie og sendes til begge parter per e-post.

Overtakelsesprotokoll

Utleier oppretter overtakelsesprotokoll basert på data om leieobjektet, og benytter sin smarttelefon til å ta bilder og skrive notater på befaringen. Begge parter signerer digitalt før nøkkeloverlevering.

Depositumskonto / Depositumsalternativer

Utleier kan velge å benytte integrert løsning for depositumskonto fra Husleie.no, la leietaker bestille depositumsgaranti eller benytte andre former for depositum og økonomisk sikkerhet.

Løpende forvaltning av leieforholdet

Fakturering av husleien

Husleien faktureres automatisk 10 dager før forfallsdato. Leietaker betaler til Husleie.no sin klientkonto, og utleier mottar normalt husleien samme dag som betalingen er registrert hos Husleie.no. EHF kan sendes leietakere som er registrert for dette.

Betalingspåminnelser

Ved manglende innbetaling av husleien purres leietaker automatisk per e-post og sms 5 og 10 dager etter forfallsdato. Utleier kan velge om et ubetalt krav skal gå til inkasso eller varsel om fravikelse etter 15 dager.

Varsel og begjæring om fravikelse/utkastelse

Dersom leietaker ikke har betalt husleien innen 15 dager etter forfallsdato sendes det automatisk varsel om fravikelse per e-post. Om kravet ikke betales innen 30 dager vil utleier, om ønskelig, få bistand til å begjære fravikelse (utkastelse) av leietaker.

Inkasso

Dersom leietaker ikke har betalt husleien innen 15 dager etter forfallsdato vil du kunne overføre saken til inkasso for videre innkreving gjennom vår samarbeidspartner Kravia. Du gis tilgang til et verktøy som lar deg følge status på saken.

Indeksregulering av husleien

Husleien reguleres automatisk basert på SSBs konsumprisindeks en gang per år. Leietaker varsles i henhold til Husleieloven per e-post 30 dager før indeksregulert husleie trer i kraft, første gang 12 måneder etter leieforholdet startet.

lightbulb.svgCreated with Sketch.
Tilleggsfakturering

Ved behov for fakturering av leietaker utover normal, månedlig husleiefakturering kan utleier opprette tilleggsfakturaer som distribueres til leietaker umiddelbart.

lightbulb.svgCreated with Sketch.
Kreditering av fakturaer

Om det er sendt leietaker en faktura hvor beløp eller betingelser var feil kan utleier enkelt kreditere hele eller deler av fakturaen. Utleier kan også velge om leietaker skal sendes kopi av kreditnota eller ikke.

lightbulb.svgCreated with Sketch.
Dokumenthåndtering

For å samle all dokumentasjon om leieforholdet og leietakere på et sted kan utleier enkelt laste opp og lagre relevante dokumenter i MinHusleie.

Kommunikasjon mellom partene i leieforholdet

Meldingssenter

Utleier og leietaker kan kommunisere med hverandre gjennom Meldinger i MinHusleie. All korrespondanse mellom partene vil være tilgjengelig hele leieforholdet, og øker utleiers dokumentasjonsgrad om leieforholdet skulle gå galt.

SMS-utsendelse

Utleier kan sende meldinger til en eller flere leietakere via MinHusleie. Alle meldinger lagres i Meldinger gjennom hele leieforholdet.

Kontroll & Oversikt

lightbulb.svgCreated with Sketch.
Dashboard med nøkkeltall

Utleiere med en portefølje vil se et dashboard med nøkkeltall som kontantstrøm, betalingsavvik, fakturastatuser for inneværende måned, utleiegrad m.m.
Kun for abonnementsplanen Business

Regnskapsdata og rapporter

Profesjonelle utleiere har tilgang til en rapportmodul med fakturaliste og betalingsliste som enkelt kan importeres til regnskapssystemet som benyttes.
Kun for abonnementsplanen Business

API for regnskapssystemer

Ta kontakt for mer informasjon

Rapporter

Rapportmodulen inneholder i tillegg til regnskapsdata også fakturaspesifikasjonsliste, aldersfordelt kundeliste og oversikt over krav som er sendt til inkasso. Rapportene er nedlastbare i CSV- og Excel-format.
Kun for abonnementsplanen Business

Avslutning av leieforholdet

Oppsigelse og heving

Husleie.no sin enkle steg-for-steg prosess for oppsigelse og heving av leieforholdet genererer et brev som møter lovens formkrav og som kan sendes leietaker.

Utkastelse av leietaker

Ved repeterende eller alvorlige brudd på leiekontraktens klausuler kan Husleie.no sin interne jurist bistå utleier med utkastelse av leietaker.

Oppsett & Innstillinger

Utleierprofiler

Profesjonelle utleiere kan fordele porteføljen av leieforhold og eiendommer på ulike utleierprofiler slik at systemoppsettet reflekterer juridiske enheter og/eller eierstruktur.
Kun for abonnementsplanen Business

lightbulb.svgCreated with Sketch.
Flerbruker

Utleiere kan gi flere personer tilgang til sitt / sine leieforhold og utleierprofiler som forvaltes på Husleie.no

Annen funksjonalitet og tjenester

Utleieforsikring

Utleieforsikring fra Tryg er inkludert i abonnementsplanen Premium. Utleieforsikringen gir dekning for ubetalt husleie, skader på leieobjektet og kostnader til juridisk bistand ved utkastelse av leietaker.
Kun for abonnementsplanen Premium

Slice 1Created with Sketch.
Innlogging for leietakere

Leietakere som er i et leieforhold som forvaltes via Husleie.no har sin egen innlogging hvor de bl.a. kan kommunisere med utleier, hente ut kopi av fakturaer, se sin betalingshistorikk og få tilbud om relevante produkter.

Abonnementsplaner for forvaltning av leieforhold

Abonnementsplanene Husleie.no tilbyr utleiere er prisgunstige, har ingen bindingstid og gir deg 3 måneders fornøydgaranti. Privatpersoner som leier ut kan velge mellom Basic og Premium, mens næringsdrivende utleiere må velge Business. Har du flere enn 10 leieforhold bruk kontaktskjema for pristilbud.

Basic

kr 99,-

per leieforhold / måned

Premium

kr 199,-

per leieforhold / måned

Garantert

kr 480,-

Prisen utgjør 4% av husleien

Nyhet
– abonnementet Garantert gir deg utbetaling av husleien på forfallsdato selv om leietaker ikke har betalt.

Les mer om priser og detaljert innhold i de ulike abonnementsplanene ved å klikke på knappen under.