Avslutning av leieforholdet

Enkel, steg-for-steg prosess for å avslutte leieforholdet på en juridisk riktig måte.

Start prosessen her

Noen ganger må utleier initiere avslutning av et leieforhold. Enten fordi man skal benytte boligen selv eller fordi leieboer misligholder leiekontrakten. Fordi leieboere generelt sett har et forholdsvis sterkt oppsigelsesvern må man som utleier være bevisst på å gå riktig frem for å avslutte leieforholdet. 

Slik avslutter du leieforholdet juridisk riktig

Ved å bruke Husleie.no sitt verktøy for avslutning av leieforholdet får du advarsel, oppsigelse eller hevingserklæring som møter lovens formkrav, som kan sendes til leietaker. Slik fungerer steg-for-steg prosessen.

Som utleier fyller du ut informasjon om leietaker og leieforholdet du ønsker å avslutte.

Du velger en eller flere årsaker til hvorfor du ønsker å avslutte leieforholdet.

Basert på opplysningene blir du anbefalt advarsel, oppsigelse eller hevingserklæring.

Deretter kan du velge å utdype årsakene til at du vil avslutte leieforholdet.

Et brev for juridisk riktig advarsel, oppsigelse eller heving genereres automatisk.

Til slutt sender du advarsel-, oppsigelse- eller hevingsbrevet til leietaker.

Prosessen er helt gratis og tar kun noen få minutter.

Vi gjør oppmerksom på at du som utleier har bevisbyrden for at årsakene til avslutningen av leieforholdet er korrekte.

Hvorfor avslutte leieforholdet gjennom Husleie.no?

Automatisk anbefaling

Basert på info foreslår systemet advarsel, oppsigelse eller heving.

Juridisk riktig

Brevet som sendes til leietaker er juridisk riktig og møter formkrav.

Enkelt og raskt

Prosessen for å avslutte leieforholdet er veldig enkel og tar kun få minutter.

Kostnadsfritt

Det er gratis og uten forpliktelser å avslutte leieforholdet via Husleie.no.

Hva er forskjellen mellom advarsel, oppsigelse og heving av leieforhold?

Advarsel

En advarsel er en “formell” måte å varsle leietaker om at en handling må opphøre eller for å varsle om at husleien blir konsekvent betalt for sent. En advarsel er et viktig verktøy i både en oppsigelse og spesielt en hevingssak. Dette er fordi det kan bevise at leietaker har mottatt beskjeden om at de bryter leiekontrakten, samt at de får muligheten til å rette seg etter advarselen og bli bedre leietakere.

Oppsigelse

En oppsigelse er den vanligste måten å avslutte et leieforhold på. Det mange ikke vet er at loven stiller formkrav til hva den skal inneholde, hvordan den er formulert og hvordan den er sendt. Dette hjelper vårt verktøy deg som utleier med, så det blir gjort på en korrekt måte.

Heving

Heving er en ekstraordinær måte å avslutte et leieforhold på. Det krever at leietaker vesentlig har misligholdt sine forpliktelser etter leiekontrakten. Forskjellen på oppsigelse og heving er at leiekontrakten legger til grunn hvor lang oppsigelsestiden skal være, og i hevingsituasjoner pålegges leietaker å flytte 14 dager etter at brevet er kommet frem.

Avslutningsbrevets innhold

Litt avhengig av om det er advarsels-, oppsigelses- eller hevingsbrev som genereres inneholder det;

  • Leietakers navn og adresse
  • Info om oppsigelse
  • Utflyttingsdato
  • Årsak(er) til oppsigelse
  • Evt. henvisning til lovtekst
  • Leietakers rett til å protestere
  • Felt for utleiers signatur

Brevet kan lastes ned i PDF eller kopieres til e-post.

Se et eksempel på oppsigelsesbrev her.