Banner Image

Overtakelsesprotokoll

Dokumentasjon av boligens tilstand ved leietakers innflytting

En overtakelsesprotokoll, også benevnt som innflyttingsprotokoll, er en skriftlig og bildebasert dokumentasjon av leieobjektets tilstand ved overtakelsen. En slik overtakelsesprotokoll er til stor nytte dersom det ved utflytting oppstår uenigheter om når eventuelle skader og mangler oppstod.

 

Opprett nå!

OPPRETT OVERTAKELSESPROTOKOLLEN GRATIS

For å gjøre leieforholdet tryggere for både utleiere og leietakere tilbyr Husleie.no muligheten til å opprette overtakelsesprotokollen helt gratis.

Lag overtakelsesprotokoll

SLIK OPPRETTER DU OVERTAKELSESPROTOKOLL

En enkel og mobilvennlig prosess for enkel og trygg dokumentere leieobjektets tilstand ved overtakelse.

Overtakelsesprotokollen er gratis for både leietaker og utleier, og det tar deg kun noen få minutter. Enklere og tryggere blir det ikke!

Lag overtakelsesprotokoll

OVERTAKELSESPROTOKOLLENS INNHOLD

Overtakelsesprotokollen til Husleie.no inneholder følgende:

  • Info om deltakere på befaringen
  • Leieobjektet, møblering og inventar
  • Innbetaling av depositum og første husleie
  • Tekst- og bildedokumentasjon av rom og arealer
  • Avlesning av strøm- og vannmålere
  • Sjekkliste og detaljer om nøkler

Når alt over er fylt ut og godkjent av begge parter signeres den digitalt.

Lag overtakelsesprotokoll

REDUSERER RISIKO

Uten en god overtakelsesprotokoll øker sannsynligheten for tvister mellom partene i eller ved avslutningen av leieforholdet.

Dersom leieboer reklamerer på mangler i løpet av leieperioden kan protokollen vise om dette var en mangel leietakeren var klar overfra starten eller ikke. Var det enighet om at en skade eller mangel skulle utbedres av utleier innen et bestemt tidspunkt vil det bli lettere for leietaker å reklamere dersom utleier ikke følger opp det som er avtalt.

OPPRETT OVERTAKELSESPROTOKOLL

Ved å benytte Husleie.no sin mobilvennlige, digitale overtakelsesprotokoll er du sikker på at du har en solid dokumentasjon av boligen på tidspunktet for leietakers innflytting. Den er enkel å bruke og reduserer risiko for begge parter.

Lag overtakelsesprotokoll