Overtakelsesprotokoll

Lag overtakelsesprotokoll

En overtakelsesprotokoll, også benevnt som innflyttingsprotokoll, er en skriftlig og bildebasert dokumentasjon av leieobjektets tilstand ved overtakelsen. En slik overtakelsesprotokoll er til stor nytte dersom det ved utflytting oppstår uenigheter om når eventuelle skader og mangler oppstod.

Opprett overtakelsesprotokollen gratis

For å gjøre leieforholdet tryggere for både utleiere og leietakere tilbyr Husleie.no muligheten til å opprette overtakelsesprotokollen helt gratis.

Slik oppretter du overtakelsesprotokollen

En enkel og mobilvennlig prosess for enkel og trygg dokumentere leieobjektets tilstand ved overtakelse.

Protokollen kan påbegynnes av utleier før eller under overtakelsen.

Utleier fyller ut info om partenes tilstedeværelse og leieobjektet.

Partene svarer på spørsmål om depositum og innbetaling av første husleie.

Leieobjektets rom og arealer dokumenteres med bilde og tekst

Strøm- og vannmålere avleses og dokumenteres og sjekkliste gjennomgås.

Protokollen gjennomleses og signeres digitalt før nøkler overleveres.

Utleier og leietaker får hver sin signerte PDF-kopi av protokollen.

Overtakelsesprotokollen er gratis for både leietaker og utleier, og det tar deg kun noen få minutter. Enklere og tryggere blir det ikke!

Overtakelsesprotokollens innhold

Overtakelsesprotokollen til Husleie.no inneholder følgende:

  • Info om deltakere på overtakelsen
  • Leieobjektet, møblering og inventar
  • Innbetaling av depositum og første husleie
  • Tekst om og bilder av av rom og arealer
  • Avlesning av strøm- og vannmålere
  • Sjekkliste og detaljer om nøkler

Når alt over er fylt ut og godkjent av begge parter signeres den digitalt.

Reduserer risiko

Uten en god overtakelsesprotokoll øker sannsynligheten for tvister mellom partene i eller ved avslutningen av leieforholdet.

Dersom leieboer reklamerer på mangler i løpet av leieperioden kan protokollen vise om dette var en mangel leietakeren var klar overfra starten eller ikke. Var det enighet om at en skade eller mangel skulle utbedres av utleier innen et bestemt tidspunkt vil det bli lettere for leietaker å reklamere dersom utleier ikke følger opp det som er avtalt.