Personvernerklæring

1. Innledning

Kjære kunde og besøkende på vår nettside «Husleie.no». Det er viktig for oss at du kan stole på at alle dine personopplysninger er trygge hos oss. Husleie.no har brukt mye tid på din sikkerhet og følger til enhver tid gjeldende lovgivning i henhold til personopplysningsloven LOV-2000-04-14-31/ GDPR. Vi har nøyaktig og samvittighetsfullt vurdert all behandling av personopplysninger vi har om deg.

1.1. Kontaktopplysninger

Den behandlingsansvarlige i henhold til art. 4 avsn. 7 i EUs personvernforordning (GDPR) er Husleie.no AS, St. Olavs Plass 2, 0165 Oslo.

e-post: personvern@husleie.no . Vi representeres juridisk av Kjetil J. Olsen.

1.2. Databehandlingens omfang, behandlingsformål og rettslig grunnlag

Nedenfor beskriver vi omfanget av databehandling, behandlingsformål og rettslig grunnlag. I prinsippet kommer følgende i betraktning som rettslig grunnlag for databehandlingen:

 • Art. 6 para. 1 s. 1 it. a GDPR er vårt rettslige grunnlag for behandlinger som vi innhenter samtykke til.
 • Art. 6 para. 1 s. 1 lit. b GDPR er det juridiske grunnlaget i den grad behandlingen av personopplysninger er nødvendig for å oppfylle en kontrakt, f.eks. hvis en besøkende på nettstedet kjøper et produkt fra oss eller vi utfører en tjeneste for ham. Dette rettslige grunnlaget gjelder også for behandling som er nødvendig for tiltak før kontraktsinngåelse, for eksempel ved forespørsler om våre produkter eller tjenester.
 • Art. 6 para. 1 s. 1 lit. c GDPR gjelder hvis vi oppfyller en rettslig forpliktelse ved å behandle personopplysninger, som for eksempel i skattelovgivningen.
 • Art. 6 avsn. 1 s. 1 lit. f GDPR fungerer som rettslig grunnlag når vi kan stole på legitime interesser for å behandle personopplysninger, f.eks. for informasjonskapsler som er nødvendige for den tekniske driften av nettstedet vårt.

1.3 Databehandling utenfor EAA

I den grad vi overfører data til tjenesteleverandører eller andre tredjeparter utenfor EØS, garanteres datasikkerheten under overføringen av EU-kommisjonens beslutninger om tilstrekkelig beskyttelsesnivå, i den grad de finnes (f.eks. for Storbritannia, Canada og Israel) (art. 45 nr. 3 GDPR).

Når det gjelder dataoverføring til tjenesteleverandører i USA, er det rettslige grunnlaget for dataoverføringen et vedtak om tilstrekkelig beskyttelsesnivå fra EU-kommisjonen hvis tjenesteleverandøren også har sertifisert seg i henhold til EUs rammeverk for personvern i USA.

I andre tilfeller (f.eks. hvis det ikke foreligger noe vedtak om tilstrekkelig beskyttelsesnivå) er det rettslige grunnlaget for dataoverføringen vanligvis, dvs. med mindre vi angir noe annet, standard kontraktsklausuler. Dette er et sett med regler som er vedtatt av EU-kommisjonen og er en del av kontrakten med den aktuelle tredjeparten. I henhold til art. 46 nr. 2 bokstav b i GDPR skal de garantere sikkerheten ved dataoverføringen. Mange av leverandørene har gitt kontraktsgarantier som går utover de vanlige kontraktsklausulene for å beskytte dataene. Disse omfatter for eksempel garantier om kryptering av data eller en forpliktelse for tredjeparten til å varsle de registrerte dersom politimyndigheter ønsker tilgang til de aktuelle dataene.

1.4 Lagringstid

Formål

Rettslig grunnlag

Hvilke data

Varighet

Analysering

Art. 6.1.b

E-post, IP adresser

2 år

Analysering

Art. 6.1.b

IP adresser

2 måneder

Analysering

Art. 6.1.b

IP adresser, Navn

30 dager

Søknader og CV-er

Art. 6.1.b

Adresse, Data om sysselsetting og utdanning, E-post, Film/bilder, Fødselsdato, Navn, Telefonnummer

Slettes umiddelbart etter prosessen

E-post

Art. 6.1.b, Art. 9.2.a

Adresse, E-post, Film/bilder, IP adresser, Navn, Sensitive/særskilte opplysninger, Telefonnummer

10 år

Fildeling

Art. 6.1.b

E-post, IP adresser, Navn, Telefonnummer

Så lenge den ansatte jobber hos oss

Internkommunikasjon

Art. 6.1.b

E-post, Film/bilder, Navn, Telefonnummer

Slettes etter endt ansettelse

Føre regnskap

Art. 6.1.c

Adresse, Bankkontonummer, E-post, Navn, Telefonnummer

10 år

Personalsystem

Art. 6.1.b, Art. 6.1.d

Adresse, Bankkontonummer, E-post, Film/bilder, Fødselsdato, Fødselsnummer (11 siffer), Navn, Pårørendeinformasjon, Telefonnummer

10 år

Prosjektarbeid

Art. 6.1.b

Adresse, E-post, Film/bilder, IP adresser, Navn, Telefonnummer

5 år

Prosjektarbeid

Art. 6.1.b

E-post, Navn

Så lenge behov

Motta betaling

Art. 6.1.b

Bankkontonummer, Navn

10 years

 

 

 

 

Salg og kunderegister

Art. 6.1.b

Adresse, Bankkontonummer, E-post, Navn, Opplysninger oppgitt av kundene, Telefonnummer

10 år

Send nyhetsbrev til eksisterende kunder

Art. 6.1.f

Adresse, E-post, Navn, Telefonnummer

5 år

Spørreundersøkelser

Art. 6.1.b

E-post, Navn, Telefonnummer

2 år

1.5 De registrertes rettigheter

De registrerte har følgende rettigheter overfor oss når det gjelder deres personopplysninger:

 • Rett til innsyn
 • Rett til retting eller sletting
 • Rett til å begrense behandlingen
 • Rett til å protestere mot behandlingen
 • Rett til overføring av opplysninger
 • Rett til når som helst å tilbakekalle et gitt samtykke

De registrerte har også rett til å klage til en tilsynsmyndighet for personvern om behandlingen av personopplysningene deres. Du finner kontaktinformasjonen til datatilsynsmyndighetene på https://www.datatilsynet.no/om-datatilsynet/kontakt-oss/hvordan-kan-jeg-klage-til-datatilsynet/.

1.6 Forpliktelse til å gi opplysninger

Innenfor rammen av forretnings- eller andre relasjoner må kunder, potensielle kunder eller tredjeparter gi oss personopplysninger som er nødvendige for etablering, gjennomføring og avslutning av en forretnings- eller annen relasjon, eller som vi er juridisk forpliktet til å samle inn. Uten disse opplysningene må vi som regel nekte å inngå en kontrakt eller levere en tjeneste, eller vi vil ikke lenger være i stand til å oppfylle en eksisterende kontrakt eller et annet forhold.

Obligatoriske opplysninger er merket som sådan.

1.7 Ingen automatiske avgjørelser i enkeltsaker

Av prinsipp bruker vi ikke en helautomatisk beslutningsprosess i samsvar med GDPR artikkel 22 for å etablere og gjennomføre forretnings- eller andre relasjoner. Skulle vi bruke slike prosedyrer i enkelttilfeller, vil vi informere om dette separat hvis det er lovpålagt.

1.8 Ta kontakt

Når du tar kontakt med oss, f.eks. via e-post eller telefon, lagrer vi de opplysningene du oppgir til oss (f.eks. navn og e-postadresse) for å kunne svare på spørsmål. Det rettslige grunnlaget for behandlingen er vår berettigede interesse (art. 6 avsn. 1 s. 1 lit. f GDPR) i å besvare henvendelser til oss. Vi sletter opplysningene som oppstår i denne sammenheng etter at lagringen ikke lenger er nødvendig, eller begrenser behandlingen hvis det foreligger lovpålagte lagringsforpliktelser.

1.9 Kundeundersøkelser

Fra tid til annen gjennomfører vi kundeundersøkelser for å bli bedre kjent med kundene våre og deres ønsker. I den forbindelse samler vi inn de opplysningene som etterspørres i hvert enkelt tilfelle. Det er vår berettigede interesse å bli bedre kjent med kundene våre og deres ønsker, slik at det rettslige grunnlaget for den tilhørende databehandlingen er art. 6 para. 1 s. 1 lit. f GDPR. Vi sletter opplysningene når resultatene av undersøkelsene er evaluert.

2. Nyhetsbrev

Vi forbeholder oss retten til å informere kunder som allerede har brukt tjenester fra oss eller kjøpt varer fra tid til annen via e-post eller på annen måte elektronisk om våre tilbud, hvis de ikke har motsatt seg dette. Det rettslige grunnlaget for denne databehandlingen er Art. 6 para. 1 s. 1 lit. f GDPR. Vår berettigede interesse er å drive direkte markedsføring (GDPR, fortalepunkt 47). Kundene kan når som helst og uten ekstra kostnader motsette seg at e-postadressen deres brukes til reklameformål, for eksempel via lenken på slutten av hver e-post eller ved å sende en e-post til vår ovennevnte e-postadresse.

Basert på samtykke fra mottakerne (art. 6 par. 1 s. 1 lit. a GDPR) måler vi også åpnings- og klikkfrekvensen for nyhetsbrevene våre for å forstå hva som er relevant for målgruppen vår.

Vi sender nyhetsbrev med verktøyet Mandrill fra leverandøren Rocket Science Group LLC, 675 Ponce de Leon Ave NE, Suite 5000, Atlanta, GA 30308, USA (personvernerklæring: https://mailchimp.com/legal/privacy/). Leverandøren behandler innholds-, bruks-, meta-/kommunikasjons- og kontaktdata i prosessen i USA.

Vi sender nyhetsbrev med verktøyet Mailchimp fra leverandøren Rocket Science Group LLC, 675 Ponce de Leon Ave NE, Suite 5000, Atlanta, GA 30308, USA (personvernerklæring: https://mailchimp.com/legal/privacy/). Leverandøren behandler innholds-, bruks-, meta-/kommunikasjons- og kontaktdata i prosessen i USA.

3. Databehandling på nettstedet vårt

3.1. Informativ bruk av nettstedet vårt

Ved informativ bruk av nettstedet, dvs. når besøkende ikke overfører informasjon til oss separat, samler vi inn personopplysningene som nettleseren overfører til serveren vår for å sikre stabiliteten og sikkerheten til nettstedet vårt. Dette er vår berettigede interesse, slik at det rettslige grunnlaget er art. 6 para. 1 s. 1 lit. f GDPR.

Disse opplysningene er

 • IP-adresse
 • Dato og klokkeslett for forespørselen
 • Forskjellen i tidssone i forhold til Greenwich Mean Time (GMT)
 • Forespørselens innhold (spesifikk side)
 • Tilgangsstatus/HTTP-statuskode
 • Overført datamengde i hvert enkelt tilfelle
 • Nettsted som forespørselen kommer fra
 • Nettleser
 • Operativsystem og grensesnitt
 • Språk og versjon av nettleserprogramvaren

Disse opplysningene lagres også i loggfiler. De slettes når lagringen ikke lenger er nødvendig, senest etter 14 dager.

3.2 Web hosting og levering av nettstedet vårt

Nettstedet vårt hostes av WordPress. Leverandøren er WordPress, LLC,60 29th St 343, San Francisco, California, 94110, USA. I den forbindelse behandler leverandøren personopplysninger som overføres via nettstedet, f.eks. innhold, bruk, meta-/kommunikasjonsdata eller kontaktdata, i EU og USA. WordPress.com respekterer EU-retten når det gjelder korrekt håndtering av data som overføres til andre land. Du finner mer informasjon i leverandørens personvernerklæring på https://wordpress.org/about/privacy/.

Det er vår legitime interesse å tilby et nettsted, så det rettslige grunnlaget for den beskrevne databehandlingen er Art. 6 para. 1 s. 1 lit. f GDPR.

3.3. Kontaktskjema

Når du kontakter oss via kontaktskjemaet på nettstedet vårt, lagrer vi opplysningene du ber om, og innholdet i meldingen.

Det rettslige grunnlaget for behandlingen er vår berettigede interesse i å besvare henvendelser til oss. Det rettslige grunnlaget for behandlingen er derfor art. 6 para. 1 s. 1 lit. f GDPR.

Vi sletter opplysningene som oppstår i denne sammenheng etter at lagringen ikke lenger er nødvendig, eller begrenser behandlingen hvis det foreligger lovpålagte lagringsforpliktelser.

3.4. Ledige stillinger

Vi publiserer ledige stillinger i selskapet vårt på nettstedet vårt, på sider som er lenket til nettstedet eller på tredjeparts nettsteder.

Behandlingen av opplysningene som oppgis som en del av søknaden, utføres med det formål å gjennomføre søknadsprosessen. I den grad dette er nødvendig for vår beslutning om å etablere et ansettelsesforhold, er det rettslige grunnlaget Art. 88 avsn. GDPR. Vi har merket de opplysningene som er nødvendige for å gjennomføre søknadsprosessen, eller henviser til dem. Hvis søkere ikke oppgir disse opplysningene, kan vi ikke behandle søknaden.

Det er frivillig å oppgi ytterligere opplysninger, og det er ikke nødvendig for å søke. Hvis søkere oppgir ytterligere opplysninger, er grunnlaget deres samtykke (art. 6 avsn. 1 s. 1 lit. a GDPR).

Vi ber søkere om å avstå fra å oppgi informasjon om politiske meninger, religiøs overbevisning og lignende sensitive opplysninger i CV og følgebrev. Dette er ikke nødvendig for å kunne søke. Hvis søkere likevel oppgir slike opplysninger, kan vi ikke forhindre at de behandles som en del av behandlingen av CV-en eller følgebrevet. Behandlingen er da også basert på samtykke fra søkerne (art. 9 nr. 2 bokstav a i GDPR).

Til slutt behandler vi søkernes opplysninger for videre søknadsprosedyrer hvis de har gitt oss sitt samtykke til dette. I dette tilfellet er det rettslige grunnlaget art. 6 para. 1 s. 1 lit. a GDPR.

Vi videreformidler søkernes opplysninger til de ansvarlige medarbeiderne i HR-avdelingen, til våre databehandlere på rekrutteringsområdet og til de medarbeiderne som ellers er involvert i søknadsprosessen.

Hvis vi inngår et ansettelsesforhold med søkeren etter søknadsprosessen, sletter vi opplysningene først etter at ansettelsesforholdet er avsluttet. Ellers sletter vi opplysningene senest seks måneder etter at vi har avvist en søker.

Hvis søkeren har gitt oss sitt samtykke til å bruke opplysningene til videre søknadsprosedyrer, sletter vi ikke opplysningene før ett år etter at vi har mottatt søknaden.

3.5. Kundekonto

Besøkende kan åpne en kundekonto på nettstedet vårt. Vi behandler opplysningene som etterspørres i denne sammenheng, basert på samtykke fra den besøkende. Det rettslige grunnlaget for behandlingen er art. 6 para. 1 s. 1 lit. a GDPR.

Samtykket kan når som helst trekkes tilbake ved å kontakte oss, for eksempel ved å bruke kontaktinformasjonen som er oppgitt i vår personvernerklæring. Tilbakekallingen påvirker ikke lovligheten av behandlingen frem til tilbakekallingen. Hvis samtykket trekkes tilbake, sletter vi opplysningene i den grad vi ikke er forpliktet til eller har rett til å oppbevare dem lenger.

3.6. Tilbud om tjenester

Vi tilbyr tjenester via nettstedet vårt. I den forbindelse behandler vi følgende opplysninger som en del av bestillingsprosessen:

 • For- og etternavn
 • Fødselsdato
 • Utleiers navn og organisasjonsnummer
 • Leieobjektets gateadresse (eller, der dette ikke finnes, matrikkeladresse) (med gateadresse menes veinavn, husnummer, bokstav og bruksenhetsnummer. Med matrikkeladresse menes eiendommens gårds- og bruksnummer og eventuelt eiendomsnummer og undernummer))
 • Fødselsnummer (11 siffer), D-nummer eller organisasjonsnummer.
 • Telefonnummer
 • Bostedsadresse
 • Fakturaadresse
 • E-postadresse
 • Betalingsmåte

 

Behandlingen av opplysningene utføres for å oppfylle kontrakten som er inngått med den enkelte besøkende (art. 6 avsn. 1 s. 1 lit. b GDPR).

3.7. Betalingsbehandlere

For behandling av betalinger bruker vi betalingsbehandlere som selv er behandlingsansvarlige i henhold til art. 4 nr. 7 GDPR. 4 nr. 7 i GDPR. I den grad de mottar data og betalingsopplysninger som vi har lagt inn i bestillingsprosessen, oppfyller vi dermed kontrakten som er inngått med kundene våre (art. 6 avsn. 1 s. 1 lit. b GDPR).

Disse betalingsbehandlerne er:

 • Stripe Payments Europe, Ltd., Irland

3.8. Teknisk nødvendige informasjonskapsler

Nettstedet vårt bruker informasjonskapsler. Informasjonskapsler er små tekstfiler som lagres i nettleseren på sluttapparatet til den som besøker nettstedet. Informasjonskapsler bidrar til å gjøre tilbudet mer brukervennlig, effektivt og sikkert. I den utstrekning disse informasjonskapslene er nødvendige for driften av nettstedet vårt eller dets funksjoner (heretter kalt «teknisk nødvendige informasjonskapsler»), er det rettslige grunnlaget for den tilhørende databehandlingen Art. 6 para. 1 s. 1 lit. f GDPR. Vi har en berettiget interesse i å tilby kunder og andre besøkende et funksjonelt nettsted.

Vi bruker teknisk nødvendige informasjonskapsler til følgende formål:

 • Informasjonskapsler som lagrer innloggingsdata
 • Informasjonskapsler som betalingsleverandører setter for betalingsbehandling og som ikke analyserer brukeratferd.

3.9. Tredjeparter

3.9.1. Microsoft Clarity

Vi bruker Microsoft Clarity til å identifisere muligheter og til analyse. Leverandøren er Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399, USA. Leverandøren behandler bruksdata (f.eks. besøkte nettsider, interesse for innhold, tilgangstider) og meta-/kommunikasjonsdata (f.eks. enhetsinformasjon, IP-adresser) i EU.

Det rettslige grunnlaget for behandlingen er art. 6 para. 1 s. 1 lit. a GDPR. Behandlingen er basert på samtykke. De registrerte kan når som helst tilbakekalle sitt samtykke ved å kontakte oss, for eksempel ved å bruke kontaktinformasjonen som er oppgitt i vår personvernerklæring. Tilbakekallingen påvirker ikke lovligheten av behandlingen frem til tilbakekallingen.

Opplysningene slettes når formålet de ble samlet inn for, ikke lenger er aktuelt, og det ikke lenger er noen forpliktelse til å oppbevare dem. Du finner mer informasjon i leverandørens personvernerklæring på https://privacy.microsoft.com/nb-no/privacystatement .

3.9.2. Contact Form 7

Vi bruker Contact Form 7 til å opprette nettsteder. Leverandøren er Rock Lobster, LLC, 777 W. Roosevelt St. Unit 5, Phoenix, 85007, Maricopa, AZ, USA. Leverandøren behandler bruksdata (f.eks. besøkte nettsider, interesse for innhold, tilgangstider), kontaktdata (f.eks. e-postadresser, telefonnumre) og meta-/kommunikasjonsdata (f.eks. enhetsinformasjon, IP-adresser) i EU.

Det rettslige grunnlaget for behandlingen er art. 6 para. 1 s. 1 lit. f GDPR. Vi har en berettiget interesse i å opprette og vedlikeholde en nettside og dermed presentere oss for omverdenen.

Opplysningene slettes når formålet de ble samlet inn for, ikke lenger er aktuelt og det ikke lenger er noen forpliktelse til å oppbevare dem. Du finner mer informasjon i leverandørens personvernerklæring på https://contactform7.com/privacy-policy/ .

3.9.3. Elementor

Vi bruker Elementor til å lage nettsider. Leverandøren er Elementor LTD, Tuval St 40, Ramat Gan, Israel. Leverandøren behandler bruksdata (f.eks. besøkte nettsider, interesse for innhold, tilgangstider) og meta-/kommunikasjonsdata (f.eks. enhetsinformasjon, IP-adresser) i EU.

Det rettslige grunnlaget for behandlingen er art. 6 para. 1 s. 1 lit. f GDPR. Vi har en berettiget interesse i å opprette og vedlikeholde en nettside og dermed presentere oss for omverdenen.

Opplysningene slettes når formålet de ble samlet inn for, ikke lenger er aktuelt og det ikke lenger foreligger noen forpliktelse til å oppbevare dem. Du finner mer informasjon i leverandørens personvernerklæring på https://elementor.com/terms/ .

3.9.4. Zendesk

Vi bruker Zendesk til en live chat. Leverandøren er Zendesk, Inc. 1019 Market St. i San Francisco, CA 94103, USA. Leverandøren behandler innholdsdata (f.eks. oppføringer i elektroniske skjemaer), kontaktdata (f.eks. e-postadresser, telefonnumre), meta-/kommunikasjonsdata (f.eks. enhetsinformasjon, IP-adresser) og masterdata (f.eks. navn, adresser) i EU.

Det rettslige grunnlaget for behandlingen er art. 6 para. 1 s. 1 lit. a GDPR. Behandlingen er basert på samtykke. Den registrerte kan når som helst tilbakekalle sitt samtykke ved å kontakte oss, for eksempel ved å bruke kontaktinformasjonen som er oppgitt i vår personvernerklæring. Tilbakekallingen påvirker ikke lovligheten av behandlingen frem til tilbakekallingen.

Opplysningene slettes når formålet de ble samlet inn for, ikke lenger er aktuelt og det ikke lenger er noen forpliktelse til å oppbevare dem. Du finner mer informasjon i leverandørens personvernerklæring på https://www.zendesk.com/company/customers-partners/privacy-policy/ .

3.9.5. Hotjar

Vi bruker Hotjar til analyse. Leverandøren er Hotjar Ltd., Dragonara Business Centre, 5th Floor, Dragonara Road, Paceville St Julian’s, STJ 3141, Malta. Leverandøren behandler bruksdata (f.eks. besøkte nettsider, interesse for innhold, tilgangstider) og meta-/kommunikasjonsdata (f.eks. enhetsinformasjon, IP-adresser) i EU.

Det rettslige grunnlaget for behandlingen er art. 6 para. 1 s. 1 lit. a GDPR. Behandlingen er basert på samtykke. De registrerte kan når som helst tilbakekalle sitt samtykke ved å kontakte oss, for eksempel ved å bruke kontaktinformasjonen som er oppgitt i vår personvernerklæring. Tilbakekallingen påvirker ikke lovligheten av behandlingen frem til tilbakekallingen.

Opplysningene slettes når formålet de ble samlet inn for, ikke lenger er aktuelt, og det ikke lenger er noen forpliktelse til å oppbevare dem. Du finner mer informasjon i leverandørens personvernerklæring på https://www.hotjar.com/legal/policies/privacy/ .

3.9.6. Meta Pixel

Vi bruker Meta Pixel til analyse. Leverandøren er Meta Platforms Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irland. Leverandøren behandler bruksdata (f.eks. besøkte nettsider, interesse for innhold, tilgangstider) i USA.

Det rettslige grunnlaget for behandlingen er art. 6 para. 1 s. 1 lit. a GDPR. Behandlingen er basert på samtykke. De registrerte kan når som helst tilbakekalle sitt samtykke ved å kontakte oss, for eksempel ved å bruke kontaktinformasjonen som er oppgitt i vår personvernerklæring. Tilbakekallingen påvirker ikke lovligheten av behandlingen frem til tilbakekallingen.

Det rettslige grunnlaget for overføringen til et land utenfor EØS er standard kontraktsklausuler. Sikkerheten til opplysningene som overføres til et tredjeland (dvs. et land utenfor EØS), garanteres av standard personvernklausuler (art. 46 nr. 2 bokstav c i personvernforordningen) som er vedtatt av EU-kommisjonen i henhold til undersøkelsesprosedyren i art. 93 nr. 2 i personvernforordningen. 93 nr. 2 i GDPR, som vi har avtalt med leverandøren.

Opplysningene slettes når formålet de ble samlet inn for, ikke lenger er aktuelt og det ikke lenger er noen forpliktelse til å oppbevare dem. Du finner mer informasjon i leverandørens personvernerklæring på https://www.facebook.com/policy.php .

3.9.7. Typeform

Vi bruker Typeform til spørreundersøkelser og skjemaer. Leverandøren er Typeform S.L., 163 Carrer de Bac de Roda, Barcelona, Spania. Leverandøren behandler innholdsdata (f.eks. oppføringer i nettskjemaer) og meta-/kommunikasjonsdata (f.eks. enhetsinformasjon, IP-adresser) i USA.

Det rettslige grunnlaget for behandlingen er art. 6 para. 1 s. 1 lit. a GDPR. Behandlingen er basert på samtykke. Den registrerte kan når som helst tilbakekalle sitt samtykke ved å kontakte oss, for eksempel ved å bruke kontaktinformasjonen som er oppgitt i vår personvernerklæring. Tilbakekallingen påvirker ikke lovligheten av behandlingen frem til tilbakekallingen.

Det rettslige grunnlaget for overføringen til et land utenfor EØS er standard kontraktsklausuler. Sikkerheten til opplysningene som overføres til et tredjeland (dvs. et land utenfor EØS), garanteres av standard personvernklausuler (art. 46 nr. 2 bokstav c i personvernforordningen) som er vedtatt av EU-kommisjonen i henhold til undersøkelsesprosedyren i art. 93 nr. 2 i personvernforordningen. 93 nr. 2 i GDPR, som vi har avtalt med leverandøren.

Opplysningene slettes når formålet de ble samlet inn for, ikke lenger er aktuelt og det ikke lenger er noen forpliktelse til å oppbevare dem. Du finner mer informasjon i leverandørens personvernerklæring på https://admin.typeform.com/to/dwk6gt .

3.9.8. Google Tag Manager

Vi bruker Google Tag Manager til analyse og annonsering. Leverandøren er Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland. Leverandøren behandler bruksdata (f.eks. besøkte nettsider, interesse for innhold, tilgangstider) i USA.

Det rettslige grunnlaget for behandlingen er art. 6 para. 1 s. 1 lit. a GDPR. Behandlingen er basert på samtykke. De registrerte kan når som helst tilbakekalle sitt samtykke ved å kontakte oss, for eksempel ved å bruke kontaktinformasjonen som er oppgitt i vår personvernerklæring. Tilbakekallingen påvirker ikke lovligheten av behandlingen frem til tilbakekallingen.

Det rettslige grunnlaget for overføringen til et land utenfor EØS er standard kontraktsklausuler. Sikkerheten til opplysningene som overføres til et tredjeland (dvs. et land utenfor EØS), garanteres av standard personvernklausuler (art. 46 nr. 2 bokstav c i personvernforordningen) som er vedtatt av EU-kommisjonen i henhold til undersøkelsesprosedyren i art. 93 nr. 2 i personvernforordningen. 93 nr. 2 i GDPR, som vi har avtalt med leverandøren.

Vi sletter opplysningene når formålet de ble samlet inn for, ikke lenger er aktuelt. Du finner mer informasjon i leverandørens personvernerklæring på https://policies.google.com/privacy?hl=en-US .

3.9.9. YouTube-Videos

Vi bruker YouTube-Videos til videoer på nettstedet. Leverandøren er Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland. Leverandøren behandler bruksdata (f.eks. besøkte nettsider, interesse for innhold, tilgangstider) og meta-/kommunikasjonsdata (f.eks. enhetsinformasjon, IP-adresser) i USA.

Det rettslige grunnlaget for behandlingen er art. 6 para. 1 s. 1 lit. a GDPR. Behandlingen er basert på samtykke. Den registrerte kan når som helst tilbakekalle sitt samtykke ved å kontakte oss, for eksempel ved å bruke kontaktinformasjonen som er oppgitt i vår personvernerklæring. Tilbakekallingen påvirker ikke lovligheten av behandlingen frem til tilbakekallingen.

Det rettslige grunnlaget for overføring til et land utenfor EØS er samtykke.

Du finner mer informasjon i leverandørens personvernerklæring på https://policies.google.com/privacy .

3.9.10. Google Analytics

Vi bruker Google Analytics til analyse. Leverandøren er Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Dublin, Irland. Leverandøren behandler bruksdata (f.eks. besøkte nettsider, interesse for innhold, tilgangstider) og meta-/kommunikasjonsdata (f.eks. enhetsinformasjon, IP-adresser) i USA.

Det rettslige grunnlaget for behandlingen er art. 6 para. 1 s. 1 lit. a GDPR. Behandlingen er basert på samtykke. Den registrerte kan når som helst tilbakekalle sitt samtykke ved å kontakte oss, for eksempel ved å bruke kontaktinformasjonen som er oppgitt i vår personvernerklæring. Tilbakekallingen påvirker ikke lovligheten av behandlingen frem til tilbakekallingen.

Det rettslige grunnlaget for overføringen til et land utenfor EØS er standard kontraktsklausuler. Sikkerheten til opplysningene som overføres til et tredjeland (dvs. et land utenfor EØS), garanteres av standard personvernklausuler (art. 46 nr. 2 bokstav c i personvernforordningen) som er vedtatt av EU-kommisjonen i henhold til undersøkelsesprosedyren i art. 93 nr. 2 i personvernforordningen. 93 nr. 2 i GDPR, som vi har avtalt med leverandøren.

Opplysningene slettes når formålet de ble samlet inn for, ikke lenger er aktuelt og det ikke lenger er noen forpliktelse til å oppbevare dem. Du finner mer informasjon i leverandørens personvernerklæring på https://policies.google.com/privacy?hl=en-US .

3.9.11. Mailchimp

Vi bruker Mailchimp til å administrere e-poster og til e-postmarkedsføring. Leverandøren er Rocket Science Group LLC, 675 Ponce de Leon Ave NE, Suite 5000, Atlanta, GA 30308, USA. Leverandøren behandler bruksdata (f.eks. besøkte nettsider, interesse for innhold, besøkstider), innholdsdata (f.eks. oppføringer i elektroniske skjemaer), kontaktdata (f.eks. e-postadresser, telefonnumre) og meta-/kommunikasjonsdata (f.eks. enhetsinformasjon, IP-adresser) i USA.

Det rettslige grunnlaget for behandlingen er art. 6 para. 1 s. 1 lit. a GDPR. Behandlingen er basert på samtykke. Den registrerte kan når som helst tilbakekalle sitt samtykke ved å kontakte oss, for eksempel ved å bruke kontaktinformasjonen som er oppgitt i vår personvernerklæring. Tilbakekallingen påvirker ikke lovligheten av behandlingen frem til tilbakekallingen.

Det rettslige grunnlaget for overføringen til et land utenfor EØS er standard kontraktsklausuler. Sikkerheten til opplysningene som overføres til et tredjeland (dvs. et land utenfor EØS), garanteres av standard personvernklausuler (art. 46 nr. 2 bokstav c i personvernforordningen) som er vedtatt av EU-kommisjonen i henhold til undersøkelsesprosedyren i art. 93 nr. 2 i personvernforordningen. 93 nr. 2 i GDPR, som vi har avtalt med leverandøren.

Opplysningene slettes når formålet de ble samlet inn for, ikke lenger er aktuelt. Du finner mer informasjon i leverandørens personvernerklæring på https://mailchimp.com/legal/privacy/ .

3.9.12 TikTok

Vi bruker TikTok til å spore og forbedre resultatene av reklamekampanjer, samt til å tilpasse brukeropplevelsen. Leverandøren er TikTok Technology Limited, 10 Earlsfort Terrace, Dublin, D02 T380, Irland. Leverandøren behandler bruksdata (f.eks. besøkte nettsider, interesse for innhold, tilgangstider) i USA.

Det rettslige grunnlaget for behandlingen er art. 6 para. 1 s. 1 lit. a GDPR. Behandlingen er basert på samtykke. De registrerte kan når som helst tilbakekalle sitt samtykke ved å kontakte oss, for eksempel ved å bruke kontaktinformasjonen som er oppgitt i vår personvernerklæring. Tilbakekallingen påvirker ikke lovligheten av behandlingen frem til tilbakekallingen.

Det rettslige grunnlaget for overføringen til et land utenfor EØS er standard kontraktsklausuler. Sikkerheten til opplysningene som overføres til et tredjeland (dvs. et land utenfor EØS), garanteres av standard personvernklausuler (art. 46 nr. 2 bokstav c i personvernforordningen) som er vedtatt av EU-kommisjonen i henhold til undersøkelsesprosedyren i art. 93 nr. 2 i personvernforordningen. 93 nr. 2 i GDPR, som vi har avtalt med leverandøren.

Opplysningene slettes når formålet de ble samlet inn for, ikke lenger er aktuelt. Du finner mer informasjon i leverandørens personvernerklæring på https://www.tiktok.com/legal/page/eea/privacy-policy/en .

3.9.13 Amazon Web Services

Vi bruker Amazon Web Services for at eieren av nettstedet skal kunne implementere eller endre innholdet på nettstedet i sanntid og for lastbalansering. Leverandøren er Amazon Web Services, 2121 7th Ave Seattle, WA 98121. Leverandøren behandler bruksdata (f.eks. besøkte nettsider, interesse for innhold, tilgangstider) i USA.

Det rettslige grunnlaget for behandlingen er art. 6 para. 1 s. 1 lit. f GDPR. Vi har en berettiget interesse i å opprette og vedlikeholde en nettside og dermed presentere oss for omverdenen. Opplysningene slettes når formålet de ble samlet inn for, ikke lenger er aktuelt og det ikke lenger er noen forpliktelse til å oppbevare dem. Du finner mer informasjon i leverandørens personvernerklæring på https://aws.amazon.com/compliance/data-privacy-faq/?nc1=h_ls .

4. Databehandling på sosiale medier

Vi er representert i sosiale medier for å presentere vår organisasjon og våre tjenester der. Operatørene av disse nettverkene behandler regelmessig brukernes data for reklameformål. De oppretter blant annet brukerprofiler ut fra brukernes atferd på nettet, som for eksempel brukes til å vise reklame på nettsidene og andre steder på Internett som samsvarer med brukernes interesser. Til dette formålet lagrer nettverksoperatørene informasjon om brukeratferd i informasjonskapsler på brukernes datamaskiner. Det kan heller ikke utelukkes at operatørene slår sammen denne informasjonen med andre data. Brukere kan få ytterligere informasjon og instruksjoner om hvordan de kan motsette seg behandling fra nettstedsoperatørene i databeskyttelseserklæringene til de respektive operatørene som er oppført nedenfor. Det er også mulig at operatørene eller deres servere befinner seg i land utenfor EU, slik at de behandler opplysninger der. Dette kan medføre risiko for brukerne, f.eks. fordi det er vanskeligere å håndheve rettighetene deres eller fordi myndighetene får tilgang til opplysningene. Hvis brukere av nettverkene kontakter oss via profilene våre, behandler vi opplysningene vi får for å kunne svare på henvendelsene. Dette er vår berettigede interesse, slik at det rettslige grunnlaget er Art. 6 para. 1 s. 1 lit. f GDPR.

4.1. Facebook

Vi har en profil på Facebook. Operatøren er Facebook Ireland Ltd, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irland. Personvernerklæringen er tilgjengelig her: https://www.facebook.com/policy.php. Det er mulig å motsette seg databehandling via innstillinger for annonser: https://www.facebook.com/settings?tab=ads . Vi er felles behandlingsansvarlige for behandling av opplysninger om besøkende på profilen vår på grunnlag av en avtale i henhold til art. 26 GDPR med Facebook. 26 GDPR med Facebook. Facebook forklarer nøyaktig hvilke opplysninger som behandles på https://www.facebook.com/legal/terms/information_about_page_insights_data . De registrerte kan utøve sine rettigheter både overfor oss og Facebook. I henhold til vår avtale med Facebook er vi imidlertid forpliktet til å videresende forespørsler til Facebook. De registrerte vil derfor få raskere svar hvis de henvender seg direkte til Facebook.

4.2. LinkedIn

Vi har en profil på LinkedIn. Operatøren er LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Place, Dublin 2, Irland. Personvernerklæringen er tilgjengelig her: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy. En måte å motsette seg databehandling på er via innstillingene for annonser: https://www.linkedin.com/psettings/guest-controls/retargeting-opt-out 

4.3. Instagram

Vi har en profil på Instagram. Operatøren er Facebook Ireland Ltd, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irland. Personvernerklæringen er tilgjengelig her: https://help.instagram.com/519522125107875 .

4.4. X

Vi har en profil på X. Operatøren er X Corp, 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA. Personvernerklæringen er tilgjengelig her: https://twitter.com/en/privacy. En måte å motsette seg databehandling på er via innstillingene for annonser: https://twitter.com/personalization .

4.5. YouTube

Vi har en profil på YouTube. Operatøren er YouTube LLC, 901 Cherry Avenue, San Bruno, California, USA. Personvernerklæringen er tilgjengelig her: https://www.youtube.com/howyoutubeworks/our-commitments/protecting-user-data/

En måte å motsette seg databehandling på er via innstillingene for annonser: https://www.youtube.com/howyoutubeworks/user-settings/ad-settings/?_gl=1*1x2f7va*_up*MQ..*_ga*MTkzNzA2MTMyMi4xNjk4MDY0NzAz*_ga_M0180HEFCY*MTY5ODA2NDcwMy4xLjAuMTY5ODA2NDcwMy4wLjAuMA .

5. Endringer i denne personvernerklæringen

Vi forbeholder oss retten til å endre denne personvernerklæringen med virkning for fremtiden. En aktuell versjon er alltid tilgjengelig her.

Sist oppdatert: 03.11.2023

6. Spørsmål og kommentarer

Hvis du har spørsmål eller kommentarer til denne personvernerklæringen, er du velkommen til å kontakte oss via kontaktinformasjonen ovenfor.