Banner Image

Private utleiere

Løsninger for boligutleiere med 1-5 leieforhold

Er du utleier som opplever eller frykter at leietaker betaler husleien for sent? Har du begrenset kunnskap om rollen som boligutleier? Har du behov for noen som kan bistå deg i gode og dårlige tider av leieforholdet? Da bør du vurdere forvaltning av leieforholdet gjennom Husleie.no.

Reduserer tidsbruk

Leiekontrakt med BankID-signering, automatisk monitorering av innbetalinger og automatisk betalingspåminnelser sparer utleier mye tid.

Bedre kontroll

Tilgang til MinHusleie gir deg status på innbetalinger, varsling når leieforholdene utløper og alle dokumenter på ett sted.

Mindre risiko

Juridiske bindende dokumentmaler, kredittsjekking av leietaker, formelle varsler ved forsinket betaling og tilgang til jurister reduserer risikoen ved boligutleie.

Sikrer og øker leieinntekter

Automatisk fakturering av husleien, oppfølging av leietakere som betaler for sent og automatisk indeksregulering av husleien både sikrer og øker leieinntektene.

Enklere og tryggere boligutleie
fra kr 89 per mnd

Gjennom digitalisering og automatisering forenkler Husleie.no utleie av bolig - enten du leier ut en sokkelleilighet eller fire bygårder. Med tilgang til MinHusleie får du som utleier en enklere, tryggere og mer effektiv hverdag.

TJENESTER OG FUNKSJONALITET I LØSNINGEN

BISTAND TIL FRAVIKELSE

Juridisk og systemmessig bistand til utkastelse av leietaker

BETALINGSPÅMINNELSER

Forsinket betaling medfører purring via sms og e-post.

OPPSIGELSE

Prosess for formell og juridisk riktig oppsigelse av leietaker.

INDEKSREGULERING

Husleien reguleres årlig i henhold til konsumprisindeksen.

OVERTAKELSESPROTOKOLL

Dokumenter boligens tilstand ved overtakelse via mobilen.

DEPOSITUM

Opprett depositumskonto eller godkjenn depositumsgaranti

KONTRAKT M/ BANKID

Opprett kontrakten digitalt og signer med BankID

INTERESSEHÅNDTERING

Håndtering av interessenter, inkludert kredittsjekking

ANNONSEPUBLISERING

Publiser annonsen til Finn.no direkte fra MinHusleie

START MED HUSLEIE.NO NÅ!

LEIEKONTRAKT

Opprett leiekontrakten nå og signer den med BankID helt gratis

OVERTAKELSESPROTOKOLL

Reduserer risikoen ved utleie ved å dokumentere boligens tilstand.

FORVALTNING

La Husleie.no forvalte leieforholdet ditt fra kr 89,- per måned.

Hva private utleiere sier om Husleie.no

Abonnementsplaner - fra kr 89 / mnd

Husleie.no tilbyr private utleiere to forskjellige abonnementsplaner, hvorav rimeligste koster kun kr 89 per måned. Fornøydgarantien gir deg tre måneders kostnadsfri forvaltning om du ikke er fornøyd og sier opp abonnementet.

Basic

kr 89

per måned per leieforhold.

3 måneders fornøydgaranti.

Premium

kr 149

per måned per leieforhold. Inkludert utleieforsikring.

3 måneders fornøydgaranti.

Markedsplass for utleiere

 • Icon

  HÅNDVERKERE

  Få hjelp av snekker, vaktmester, rørlegger og elektriker

 • Icon

  DEPOSITUMSKONTO

  Opprett depositumskonto gjennom samarbeidspartner

 • Icon

  VISNINGSSTØTTE

  Bistand til gjennomføring av visning av boligen

 • Icon

  UTLEIEFORSIKRING

  Forsikring for dekning av tap utover depositum

HVA Image

Nyttige ressurser for utleier

ARTIKLER

Ikke alle er erfarne i leiemarkedet, og Husleie.no har derfor utviklet en rekke artikler om forskjellige aspekter relevant for utleie av bolig. Gå til artikler.

CASE STUDIER

Husleie.no har fått en rekke boligutleiere, med små og store porteføljer, til å dele av sine erfaringer. Les våre case studier ved å gå hit.

UTLEIERS VERKTØYKASSE

I Utleiers Verktøykasse finner du dokumenter og maler du som utleier vil finne nyttig i forskjellige faser av leieforholdet. Gå til verktøykasse.

ORDBOK

For utleiere med begrenset kunnskap om boligutleie presenterer vi en oversikt over det mest brukte begrepene og deres respektive betydning. Les mer her. 

RELEVANTE ARTIKLER FOR UTLEIERE

arrow
arrow

Hva er depositumslån?

Når man skal leie bolig, enten det dreier seg om en studenthybel eller en hel enebolig, så vil utleieren be om et depositum. Depositumet er vanligvis et beløp som tilsvarer tre, maksimalt seks, måneders husleie, og avhengig av hva man skal...

LES MER

Hva betyr mislighold av leiekontrakten?

Selv om utleier og leietaker har regulert forholdet seg imellom gjennom en leiekontrakt, skjer det likevel at ting ikke forløper som det skal. Gjennom leiekontrakten forplikter partene seg til å oppfylle de ulike bestemmelsene denne inneholder, og mislighold av avtalen...

LES MER

Depositumsgaranti

Som leietaker må man stille med et depositum når man skal leie bolig. Dette er utleierens sikkerhet i tilfelle husleien ikke blir innbetalt eller det forvoldes skader på leieobjektet. Det er ikke alltid man som blivende leieboer har mulighet for å binde...

LES MER

Innflytting

Enten man er leietaker eller utleier er den beste starten på leieforholdet at man har en skriftlig leiekontrakt. Som utleier bør man sørge for at denne inneholder viktige punkter, som blant annet lengden på leieforholdet, oppsigelse, størrelsen på husleien og krav...

LES MER

Slik leier du ut boligen din

Har du en leilighet eller hybel du skal leie ut? Husleie.no har mange års erfaring med utleie av bolig og gir deg tips på hva du bør tenke på. Her følger syv punkter du bør gå gjennom før du setter...

LES MER

Visning

Visning er et ord de aller fleste forbinder med det å kjøpe egen bolig. Men å holde visning, eller gå på en, er også veldig nyttig i forbindelse med leie og utleie av bolig.  Arrangere visning  Skal du leie ut...

LES MER

Heving av leiekontrakten

Heving av leiekontrakten vil si at leiekontrakten bortfaller med øyeblikkelig virkning. Leieforholdet er dermed avsluttet og leietakeren må / kan flytte ut. Hvem kan heve leiekontrakten? Både leietaker og utleier kan kreve heving av leiekontrakten. Heving kan kreves dersom den...

LES MER

Ulovlige husleiekontrakter

Ulovlige husleiekontrakter ikke uvanlig. Når du som leietaker leier en bolig er det vanlig å ha en husleiekontrakt som regulerer forholdet mellom leietaker og utleier. Du bør sjekke kontrakten grundig før du signerer, da det ofte kan forekomme at kontrakten...

LES MER

Utleiers ansvar i leieforholdet

I et leieforhold har både leietaker og utleier plikter. Disse kommer normalt frem i leiekontrakten samt i husleieloven. Denne artikkelen omhandler utleiers ansvar i leieforholdet.   Utleierens plikter Den første plikten utleier har er å stille leieobjektet til leietakerens disposisjon til...

LES MER

Hva skal være inkludert i husleien?

Husleien representerer det vederlaget utleier og leietaker har avtalt vedrørende betaling av husleien. Husleieloven legger til grunn at det skal avtales et bestemt beløp. Det kan også avtales at hele eller deler av husleien betales i form av arbeid som...

LES MER

Regler om fremleie

Kan leietaker fremleie leieboligen, eller kan utleier nekte dette? I denne artikkelen kan du lese mer om regler om fremleie av bolig.  Hvilke regler er det som gjelder ved fremleie av boligen? Fremleie betyr at leietakeren overdrar de rettighetene leietakeren...

LES MER

Kredittsjekk av leietakere

Er det lov til å gjennomføre kredittsjekk av leietakere? Mange boligutleiere, både privatpersoner og profesjonelle aktører, spør seg dette spørsmålet. Les hvilke regler som gjelder hvis du ønsker å foreta kredittsjekk før du leier ut. Kredittsjekk av leietaker Det er i...

LES MER

Overtakelsesprotokoll

Overtakelsesprotokollen, også kjent som innflyttingsprotokoll, er en skriftlig oppsummering av boligens tilstand ved innflytting. En slik protokoll gir hensiktsmessige bevis, som kan komme til nytte dersom det ved utflytting oppstår uenigheter om når eventuelle skader og mangler oppstod. Det er...

LES MER

Husleieloven

Husleieloven er den loven som regulerer plikter og rettigheter mellom leietaker og utleier. Husleieloven som gjelder nå kom den 26. mars 1999 og trådte i kraft året etter, 1. januar 2000. Husleieloven regulerer norsk husleierett og gir et omfattende bilde...

LES MER

Tips for boligutleie

Har du en leilighet eller hybel du skal leie ut? Da er det en rekke ting du bør sette deg inn i først. Er du godt forberedt bør det være enkelt å leie ut boligen. I følge SSB sin levekårsundersøkelse...

LES MER

Konsekvenser av mislighold

Nå leietaker eller utleier bryter en eller flere bestemmelser i leiekontrakten så vil dette kunne anses som mislighold av leiekontrakten. I denne artikkelen går vi inn på hva som er konsekvensene av mislighold både fra utleier og leietakers side.  Konsekvensene...

LES MER

Depositumskonto

I tillegg til å betale husleie, må du som leieboer også stille en økonomisk garanti eller annen form for godkjent sikkerhet. Et depositum er utleierens sikkerhet mot ubetalt husleie og eventuelle skader forvoldt mot leieobjektet. Depositumet settes inn på en depositumskonto,...

LES MER

Innboforsikring

Enten man leier bolig eller eier sin egen, er innboforsikring både fornuftig og anbefalt. Denne forsikringen dekker blant annet skader på, og tyveri av, inventar og løsøre. Forsikringssum og dekning For å finne ut hvor mye man skal forsikre eiendelene...

LES MER

Husleiekontrakt

En husleiekontrakt er en skriftlig avtale mellom utleier og leietaker, og er både nyttig og nødvendig for både leietaker og utleier. I husleiekontrakten reguleres plikter og rettigheter til både leietaker og utleier når det kommer til for eksempel leieforholdet varighet, husleien,...

LES MER

Valg av leietaker

Nå man man skal leie ut bolig er valg av leietaker viktig. Leieforholdet skal vare en stund, og da er det nødvendig at man legger et grunnlag for et godt forhold. Be om referanser fra potensielle leieboere Det første man...

LES MER

Oppsigelse av leieforhold

Oppsigelse av leieforhold er, under visse forutsetninger, mulig for både leier og utleier. Har man som leietaker eller utleier skrevet under en tidsbestemt eller tidsubestemt leieavtale, kan denne sies opp dersom dette er spesifisert i leieavtalen. En tidsbestemt avtale kan...

LES MER

Økning av husleien

Driver man med boligutleie, enten man har en eller hundre leietakere, vil man fra tid til annen ha behov for eller ønske om å foreta en husleieøkning. Indeksregulering Kravene til indeksregulering fremkommer av Husleieloven. Loven stiller blant annet krav til...

LES MER

Forsinket betaling av husleien

Opplever du at leietaker er forsinket med betaling av husleien? Vanligvis betaler leietakeren husleien sin på forskudd og for en måned om gangen. Dersom husleien uteblir eller regelmessig betales for sent er dette å regne som et brudd på leieavtalen....

LES MER

Husleien

Husleien er det beløpet en leietaker betaler for å kunne bruke leieobjektet. Dette er et fast beløp, som vanligvis innbetales forskuddsvis for en måned av gangen. Hvor høy bør husleien være? Forholdet mellom utleier og leietaker blir regulert av Husleieloven...

LES MER

Utflytting

Når et leieforhold opphører enten ved at en tidsbestemt leiekontrakt løper ut eller ved oppsigelse, er det mange ting man skal tenke på. Har man en tidsbestemt leiekontrakt er det datoen som er satt i denne som bestemmer når leieforholdet...

LES MER

Utkastelse av leietaker

Dersom leietakeren ikke oppfyller den inngåtte leieavtalen og det foreligger det man kaller for et vesentlig mislighold, har utleier mulighet for å iverksette utkastelse. Siden en slik opplevelse er dramatisk for de involverte parter, er dette regulert gjennom Tvangsfullbyrdelsesloven. Utkastelse...

LES MER

Vil du vite mer om hva Husleie.no kan gjøre for deg?

eller ring oss på 21 08 02 12 mellom kl 09 og 15 mandag til fredag