Overtakelsesprotokoll

Opprett bruker

En overtakelsesprotokoll er en skriftlig og bildebasert dokumentasjon av leieobjektets tilstand ved overtakelsen. Den vil ha stor nytte dersom det ved utflytting oppstår uenigheter om når eventuelle skader og mangler oppstod. For å gjøre leieforholdet tryggere for både utleiere og leietakere kan du opprette overtakelsesprotokollen helt gratis på Husleie.no

Slik oppretter du gratis overtakelsesprotokoll

En enkel og mobilvennlig prosess for å raskt og trygt kunne dokumentere leieobjektets tilstand ved overtakelse.

Protokollen kan påbegynnes av utleier før eller under overtakelsen.

Utleier fyller ut info om partenes tilstedeværelse og leieobjektet.

Partene svarer på spørsmål om depositum og innbetaling av første husleie.

Leieobjektets rom og arealer dokumenteres med bilde og tekst

Strøm- og vannmålere avleses og dokumenteres og sjekkliste gjennomgås.

Protokollen gjennomleses og signeres digitalt før nøkler overleveres.

Utleier og leietaker får hver sin signerte PDF-kopi av protokollen.

Overtakelsesprotokollen er gratis for både leietaker og utleier, og det tar deg kun noen få minutter. Enklere og tryggere blir det ikke!

Overtakelsesprotokollens innhold

Overtakelsesprotokollen til Husleie.no inneholder følgende:

  • Info om deltakere på overtakelsen
  • Leieobjektet, møblering og inventar
  • Innbetaling av depositum og første husleie
  • Tekst om og bilder av av rom og arealer
  • Avlesning av strøm- og vannmålere
  • Sjekkliste og detaljer om nøkler

Når alt over er fylt ut og godkjent av begge parter signeres den digitalt.

Reduserer risiko

Uten en god overtakelsesprotokoll øker sannsynligheten for tvister mellom partene i eller ved avslutningen av leieforholdet.

Dersom leieboer reklamerer på mangler i løpet av leieperioden kan protokollen vise om dette var en mangel leietakeren var klar overfra starten eller ikke. Var det enighet om at en skade eller mangel skulle utbedres av utleier innen et bestemt tidspunkt vil det bli lettere for leietaker å reklamere dersom utleier ikke følger opp det som er avtalt.

Ikke etablert depositumskonto?

Har du enda ikke etablert depositum for leieforholdet? Gjennom Husleie.no kan du superenkelt opprette depositumskonto i Lea Bank. Har du ikke brukt Husleie.no før så må du først opprette bruker ved å klikke på Kom i gang nå, er du eksisterende bruker så logger du deg inn og velger Depositumskonto under Snareveier på forsiden.