Utleieforsikring

Inkludert i vårt Premium-abonnement for kun kr 199/mnd​

Mange utleiere opplever at leietaker ikke har den samme omtanken for boligen som en selv har. Da kan det lønne seg å ha en utleieforsikring kombinert med et forvaltet leieforhold.

Hva er utleieforsikring?

Depositumet dekker ofte ikke hele tapet av et misligholdt leieforhold. Summen av ubetalt husleie, skader på boligen og/eller kostnader til utkastelse kan bli titusener, om ikke hundretusener, av kroner. En utleieforsikring gir utleier, innenfor vilkårene, dekning for tap utover det som dekkes av depositumet.

Samarbeid med Tryg

Utleieforsikring fra Tryg tilbys som en del av Premium-abonnementet for leieforhold som forvaltes av Husleie.no. For kun kr 199 per måned sikres utleiere mot tap som overgår depositumets størrelse.

For at forsikringen skal være gyldig må leieforholdet ha minimum 3 måneders depositum.

Tryg er et av Norges største og ledende forsikringsselskaper.

Dekning med utleieforsikring

Med utleieforsikringen som leveres Tryg i samarbeid Husleie.no har utleiere dekning for følgende:

Ubetalt husleie inntil 6 mnd

Utleieforsikringen dekker opptil 6 måneders ubetalt husleie. For å begrenset tapet skal utleier, med hjelp av Husleie.no, begjære tvangsfravikelse til Namsmannen innen 6 uker etter opprinnelig betalingsfrist.

Skader på bolig og innbo

Utleieforsikringen dekker opptil kr 500.000 i skader på bolig og innbo utøvd av leietaker og/eller besøkende. Utleier må søke å begrense tapet i størst mulig grad og melde skade uten ugrunnet opphold.

Merutgifter ifbm. utkastelse

Utleieforsikringen dekker nødvendige utgifter i forbindelse med utkastelse (juridisk bistand, gebyrer, ubetalt strøm o.l.) inntil 30 000 kroner. Gjelder kun ved lovlige utkastelser.

Leietaker raserte leieboligen for flere hundre tusen

– Jeg anbefaler et Premium abonnement til alle jeg kjenner som driver med utleie, sier Bente. For en svært lav pris får man utleieforsirking inkludert. Det er ingenting i forhold til hva det kan koste om noe går galt.

Utleieforsikring inkludert i forvaltning - kr 199/mnd

Utleiere som forvalter leieforhold på Husleie.no kan velge Premium-abonnement med utleieforsikring fra Tryg inkludert i prisen på kr 199/mnd. Under ser du hva som er inkludert i de tre ulike abonnementene som Husleie.no tilbyr for forvaltning. Har du over ti leieforhold kan du ta kontakt med oss på proff@husleie.no for mer informasjon.

Free

Kr 0,-

inntil 2 kontrakter

Basic

Kr 99,-

per leieforhold / måned

Alt i Gratis, pluss:

Premium

Kr 199,-

per leieforhold / måned

Alt i Basic, pluss:

Les mer om priser og detaljert innhold i de ulike abonnementsplanene ved å klikke på knappen under.

Utleieforsikringens vilkår

Forsikringen omfatter økonomiske tap ved utleie av boligen nevnt i vilkårene ved de tilfeller som følger nedenfor. Forsikringen gjelder kun tap knyttet til brudd på leieavtalen og omfatter kun leieavtaler som forvaltes av Husleie.no. De komplette vilkårene finner du her.

Praktisk informasjon
For at utleieforsikringen i Premium abonnementet skal være gyldig må man ha en underliggende sikkerhet tilsvarende minimum 3 måneders husleie. Dette kan være depositum i depositumskonto eller garanti i henhold til husleieloven. Vi aksepterer ikke NAV garanti som godkjent sikkerhet, med mindre leietaker består en kredittsjekk via oss. Utleieforsikringen som inngår i premium-abonnementet fungerer som en toppdekning.

Det betyr at dersom du ønsker å melde inn et krav på grunn av utestående husleie eller skader på leieobjektet, må depositumet først avregnes og deretter sendes det resterende kravet til Tryg via Husleie.no.
Siden depositumet må avregnes er det derfor hensiktsmessig at kravet ikke meldes inn før leieforholdet er avsluttet, og utleier har fått en total oversikt over hva leietaker er skyldig.
Det kan derfor også kun meldes inn ett krav per forvaltning.

Melde krav?

Vår partner Tryg jobber med en løsning for å melde krav som snart vil være ferdig. I mellomtiden kan du som ønsker å melde krav sende oss en mail på post@husleie.no