Opprett husleiekontrakt med BankID-signering - helt gratis

Opprett leiekontrakt

I et leieforhold er det særs viktig at det foreligger en husleiekontrakt som regulerer leieboers og utleiers ansvar og rettigheter. For mange leieforhold etableres uten en juridisk riktig husleiekontrakt, og for mange leieboere og utleiere kan dette by på store utfordringer i etterkant som man enkelt kunne ha unngått.

Opprett og signer husleiekontrakten online - helt gratis

For å gjøre starten på leieforholdet enklere og tryggere for både utleiere og leieboere tilbyr Husleie.no utleiere muligheten til å opprette husleiekontrakten online og signere den med BankID. Det er gratis å opprette husleiekontrakt og signere den digitalt med BankID på Husleie.no

Slik oppretter du husleiekontrakten

En enkel steg-for-steg prosess for å sette opp en juridisk bindende husleiekontrakt. Husleiekontrakten er gratis og det tar det deg bare 5 minutter å opprette den.

Utleier fyller inn relevante data for husleiekontrakten i en stegvis prosess.

Når husleiekontrakten er laget sendes den til leietaker for gjennomlesning og e-signering.

Når leietaker har lest gjennom husleiekontrakten signerer han med BankID

Så snart leietaker har signert mottar utleier en e-post med link til signeringsklar kontrakt.

Utleier signerer husleiekontrakten med sin egen BankID.

Når begge partene har signert mottar de en PDF-kopi av husleiekontrakten på e-post.

Husleiekontrakten er gratis for både leieboer og utleier, og det tar deg kun noen få minutter. Enklere blir det ikke!

Husleiekontraktens innhold

Malen for husleiekontrakt inneholder følgende:

  • Info om utleier og leietaker
  • Leieobjektet, møblering og husordensregler
  • Leieforholdets form og varighet
  • Husleien og faste utgifter som strøm og vann
  • Depositumstype og -størrelse
  • Egendefinert innhold
  • Mulighet for å velge forvaltning av leieforholdet

Når husleiekontrakten er fylt ut av utleier og gjennomlest av leietaker signeres den med BankID av begge parter. Se kopi av leiekontrakten her.

Betydning av husleiekontrakt

En husleiekontrakt er til fordel for både leieboer og utleier. Den regulerer partenes ansvar og rettigheter hva gjelder leieforholdet varighet, fakta om leieobjektet, husleiens størrelse og forfallsdato, depositum, husordensregler, tvangsfravikelse og mye mer.

I tilfeller hvor det oppstår en tvist eller konflikt mellom partene er det betydelig enklere å løse den med en juridisk forpliktende husleiekontrakt.

Trygt med BankID-signering

BankID er en enkel elektronisk legitimasjon for sikker signering på nett. I den fysiske verden bruker du kulepenn når du skriver under en kontrakt. I den elektroniske verden kan du bruke BankID for å signere dokumenter og kontrakter på nett.

Husleie.no gjør det raskt, trygt og enkelt å få signert husleiekontrakten ved å la partene signere den med BankID – helt gratis!