Banner Image

Husleiekontrakt

Opprett husleiekontrakt med BankID-signering - helt gratis

I et leieforhold er det særs viktig at det foreligger en husleiekontrakt som regulerer leieboers og utleiers ansvar og rettigheter. For mange leieforhold etableres uten en juridisk riktig husleiekontrakt, og for mange leieboere og utleiere kan dette by på store utfordringer i etterkant som man enkelt kunne ha unngått.

 

Lag husleiekontrakt

OPPRETT OG SIGNER HUSLEIEKONTRAKTEN ONLINE - HELT GRATIS

For å gjøre starten på leieforholdet enklere og tryggere for både utleiere og leieboere tilbyr Husleie.no utleiere muligheten til å opprette husleiekontrakten online og signere den med BankID. Det er gratis å opprette husleiekontrakt og signere den digtalt med BankID på Husleie.no

Se eksempel på utfylt husleiekontrakt her

SLIK OPPRETTER DU HUSLEIEKONTRAKTEN

En enkel steg-for-steg prosess for å sette opp en juridisk bindende husleiekontrakt. Husleiekontrakten er gratis og det tar det deg bare 5 minutter å opprette den.

Husleiekontrakten er gratis for både leieboer og utleier, og det tar deg kun noen få minutter. Enklere blir det ikke!

Lag husleiekontrakt

HUSLEIEKONTRAKTENS INNHOLD

Malen for husleiekontrakt inneholder følgende:

  • Info om partene i leieforholdet
  • Leieobjektet, møblering og husordensregler
  • Leieforholdets form og varighet
  • Husleien og faste utgifter som strøm og vann
  • Form og størrelse på sikkerhet / depositum
  • Mulighet for å legge inn egendefinert innhold

Når alt over er fylt ut og godkjent av begge parter signeres den med BankID.

BETYDNING AV HUSLEIEKONTRAKT

En husleiekontrakt er til fordel for både leieboer og utleier. Den regulerer partenes ansvar og rettigheter hva gjelder leieforholdet varighet, fakta om leieobjektet, husleiens størrelse og forfallsdato, depositum, husordensregler, tvangsfravikelse og mye mer.

I tilfeller hvor det oppstår en tvist eller konflikt mellom partene er det betydelig enklere å løse den med en juridisk forpliktende husleiekontrakt.

SIKKERT MED BANKID-SIGNERING

BankID er en enkel elektronisk legitimasjon for sikker signering på nett. I den fysiske verden bruker du kulepenn når du skriver under en kontrakt. I den elektroniske verden kan du bruke BankID for å signere dokumenter og kontrakter på nett.

Husleie.no gjør det raskt, trygt og enkelt å få signert husleiekontrakten ved å la partene signere den med BankID - helt gratis!

OPPRETT HUSLEIEKONTRAKT

Ved å benytte Husleie.no sin digitale husleiekontrakt, er du sikker på at du har en juridisk riktig husleiekontrakt. Sammen med husleieloven, regulerer den både utleier og leieboers rettigheter i leieforholdet.

Lag husleiekontrakt