Opprett husleiekontrakt med BankID-signering - helt gratis

I altfor mange leieforhold benyttes det en husleiekontrakt som ikke er juridisk riktig. For mange leietakere og utleiere byr dette på store utfordringer senere i leieforholdet. For å gjøre etableringen av leieforholdet enklere og tryggere lar Husleie.no utleiere opprette en kostnadsfri utleiekontrakt som inkluderer både BankID-signering og muligheten for å opprette depositumskonto raskt og enkelt som endel av prosessen.

Slik opprettes husleiekontrakten

En enkel steg-for-steg prosess for å sette opp en juridisk bindende husleiekontrakt. Husleiekontrakten er gratis og det tar det deg bare 5 minutter å opprette den.

Utleier fyller inn relevante data for husleiekontrakten i en stegvis prosess.

Når husleiekontrakten er laget sendes den til leietaker for gjennomlesning og e-signering.

Når leietaker har lest gjennom husleiekontrakten signerer han med BankID

Så snart leietaker har signert mottar utleier en e-post med link til signeringsklar kontrakt.

Utleier signerer husleiekontrakten med sin egen BankID.

Når begge partene har signert mottar de en PDF-kopi av husleiekontrakten på e-post.

Husleiekontrakten er gratis for både leieboer og utleier, og det tar deg kun noen få minutter. Enklere blir det ikke!

Hvorfor velge husleiekontrakt fra Husleie.no

Alt online

Oppretter du husleiekontrakten på Husleie.no gjør du hele prosessen online.

BankID-signering

Signering med BankID gjør det trygt, raskt og enkelt å signere husleiekontrakten.

Depositumskonto

Du kan etablere depositumskonto enkelt og raskt som en del av husleiekontrakten

Helt gratis!

Husleiekontrakten, BankID-signering og depositumskonto er helt gratis på Husleie.no

Husleiekontraktens innhold

Malen for husleiekontrakt inneholder følgende:

  • Info om utleier og leietaker
  • Leieobjektet, møblering og husordensregler
  • Leieforholdets form og varighet
  • Husleien og faste utgifter som strøm og vann
  • Depositumstype og -størrelse
  • Egendefinert innhold
  • Mulighet for å velge forvaltning av leieforholdet

Når husleiekontrakten er fylt ut av utleier og gjennomlest av leietaker signeres den med BankID av begge parter. Se kopi av leiekontrakten her.

Betydning av husleiekontrakt

En husleiekontrakt er til fordel for både leieboer og utleier. Den regulerer partenes ansvar og rettigheter hva gjelder leieforholdet varighet, fakta om leieobjektet, husleiens størrelse og forfallsdato, depositum, husordensregler, tvangsfravikelse og mye mer.

I tilfeller hvor det oppstår en tvist eller konflikt mellom partene er det betydelig enklere å løse den med en juridisk forpliktende husleiekontrakt.

Trygt med BankID-signering

BankID er en enkel elektronisk legitimasjon for sikker signering på nett. I den fysiske verden bruker du kulepenn når du skriver under en kontrakt. I den elektroniske verden kan du bruke BankID for å signere dokumenter og kontrakter på nett.

Husleie.no gjør det raskt, trygt og enkelt å få signert husleiekontrakten ved å la partene signere den med BankID – helt gratis!