Innkreving av utestående husleie med Inkasso

Sliter du med leietakere som ikke betaler innen forfallsdato? Har du tapt mye penger og energi på å purre på leietaker? Husleie.no tilbyr i samarbeid med inkassoselskapet Modhi Norge en tjeneste som sikrer utleier en bedre og mer effektiv innkreving av husleien.

Sentralt i Husleie.no sin plattform for forvaltning av leieforhold er en enkel prosess for innkreving av husleien – enten om man har ett eller hundre leieforhold. Om man har valgt at det skal benyttes inkasso som mekanisme for å kreve inn ubetalt husleie så kan man gi beskjed til husleie.no på post@husleie.no om at kravet skal overføres til inkassopartner på dag 15.

Slik fungerer inkassoprosessen på Husleie.no

Sentralt i Husleie.no sin plattform for forvaltning av leieforhold er en helautomatisk og transparent prosess for innkreving av husleien – enten om man har ett eller hundre leieforhold. Om man har valgt at det skal benyttes inkasso som mekanisme for å kreve inn ubetalt husleie så vil kravet overføres til inkassopartner på dag 15.

Hva inngår i en innkrevingsprosess med evnetuell inkasso og begjæring om fravikelse.

Leietaker mottar faktura for husleien 10 dager før forfallsdato

Forfall: Leietaker betaler til Husleie.no sin klientkonto i Sparebank 1

Husleien overføres til utleier samme dag som den er registrert på Husleie.no's klientkonto

Leietaker sendes betalingspåminnelse per sms og e-post

Leietaker sendes en ny betalingspåminnelse per sms og e-post

Kravet overføres inkassopartner som sender inkassovarsel

Inkassopartner sender betalingsoppfordring og varsel om fravikelse

Leietaker orienteres om fravikelse av inkassopartner

Begjæring om fravikelse oversendes Namsmannen

Inkassofunksjonaliteten i Husleie.no kan tas i bruk av både eksisterende og nye utleiere.

Våre løsninger for Purring og inkasso er inkludert i våre forvaltningsabonnement, men du må aktivt aktivere denne funksjonen ved å skru den på på siden for leieforholdet i Min Husleie. 

Du må velge om du ønsker innkreving og begjæring om fravikelse eller om du kun ønsker begjæring om fravikelse. Ønsker du kun begjæring om fravikelse vil du få varsel når leietaker ikke har betalt og du kan igangsette denne prosessen. 

Hvordan du gjør dette kan du lese mer om på våre supportsider

Sikkerhet for utleie

Ved å benytte inkasso som innkrevingsmetode sikres utleier en effektiv og kontant innkreving av husleien. Midlene som brukes vil ha en oppdragende effekt på sene betalere. Hvis leietaker ikke har noen betalingsevne sikres utleier med at det gjennomføres tvangsfravikelse. Inkassopartner forfølger det økonomiske kravet videre etter en eventuell tvangsfravikelse.

Krav til utleier

Utleier må godta vilkårene som gjelder for inkasso- og betalingsoppfordring. Disse vilkårene stiller blant annet krav til at informasjonen man oppgir i forvaltningsforholdet er reell, at det ikke er en pågående tvist med leietaker og at man gjør seg kjent med de særlige pliktene som stilles til deg f.eks. hva gjelder kommunikasjon med Husleie.no. Les vilkårene her.

Inkasso inkludert i abonnementsplaner

Velger du å forvalte et eller flere leieforhold på Husleie.no er automatisert inkasso inkludert. I tabellen under ser du hva som er inkludert i de tre ulike forvaltningsabonnementene som Husleie.no tilbyr.

BASIC

Enkel boligutleie

99 kr / mnd

 • Innkreving av husleien
 • Purring og inkasso
 • Depositumskonto
 • Årlig indeksregulering
 • Juridisk bistand (1t/år)
 • Forsikring mot ubet. leie
 • Forsikring mot boligskade
 • Telefonsupport
 • ...pluss mye mer
Velg

PREMIUM

Trygg og enkel boligutleie

169 kr / mnd

 • Innkreving av husleien
 • Purring og inkasso
 • Depositumskonto
 • Årlig indeksregulering
 • Juridisk bistand (1t/år)
 • Forsikring mot ubet. leie
 • Forsikring mot boligskade
 • Telefonsupport
 • ...pluss mye mer

BUSINESS

Proff og effektiv boligutleie

fra 29 kr / mnd

 • Innkreving av husleien
 • Purring og inkasso
 • Depositumskonto 149 kr
 • Årlig indeksregulering
 • Dashboard og rapporter
 • Regnskapsdata
 • Portefølje og flerbruker
 • Juridisk bistand (e.a.)
 • ...pluss mye mer
Velg

Les mer om priser og detaljert innhold i de ulike abonnementsplanene ved å klikke på knappen under.

Kun behov for inkasso?

For kr 990 kan du få bistand til innkreving og inkasso av et allerede forfalt husleiekrav. Send en beskrivelse av kravet du ønsker å inndrive til post@husleie.no og du vil høre fra oss innen kort tid.