Innkreving av utestående husleie med Inkasso

Sliter du med leietakere som ikke betaler innen forfallsdato? Har du tapt mye penger og energi på å purre på leietaker? Husleie.no tilbyr i samarbeid med inkassoselskapet Kravia en tjeneste som sikrer utleier en bedre og mer effektiv innkreving av husleien.

Sentralt i Husleie.no sin plattform for forvaltning av leieforhold er en enkel prosess for innkreving av husleien hvor vi utsteder faktura og purringer hvor leietaker ikke betaler – enten om man har ett eller hundre leieforhold. Dersom husleien ikke betales kan et inkassoselskap hjelpe deg med å kreve inn pengene. 

Om du ønsker at det skal benyttes inkasso som mekanisme for å kreve inn ubetalt husleie så kan man gi beskjed til Husleie.no 15 dager etter forfallsdato på post@husleie.no.

Slik fungerer inkassoprosessen på Husleie.no

Inkasso er noe som kan iverksettes når leietaker ikke betaler husleien eller en tilleggsfaktura. Generelt vil en inkassosak foregå på følgende måte:

Hva inngår i en innkrevingsprosess med eventuell inkasso og begjæring om fravikelse.

Leietaker mottar faktura for husleien 10 dager før forfallsdato

Forfall: Leietaker betaler til Husleie.no sin klientkonto i Sparebank 1

Husleien overføres til utleier samme dag som den er registrert på Husleie.no's klientkonto

Dersom leietaker ikke betaler innen forfallsdato sender Husleie.no betalingspåminnelse til leietaker per sms og e-post 5 dager etter forfall.

Husleie.no sender en ny betalingspåminnelse per sms og e-post 10 dager etter forfall dersom leietaker fortsatt ikke har betalt.

Dersom leietaker ikke har betalt husleien eller en tilleggsfaktura 15 dager etter forfall kan saken sendes til inkasso. Husleie.no sender varsel om fravikelse til leietaker.

Kravet overføres til vår inkassopartner som vil sende inkassovarsel til leietaker.

Kravia vil følge opp Utleier i innfordringsprosessen og vil sende Utleier en lenke hvor de kan følge status på saken.

Kravia sender betalingsoppfordringer dersom det blir nødvendig

Begjæring om fravikelse oversendes Namsmannen

Inkassofunksjonaliteten i Husleie.no kan tas i bruk av både eksisterende og nye utleiere.

Våre løsninger for Purring og inkasso er inkludert i våre forvaltningsabonnement. Det eneste du behøver å gjøre er å si fra til oss på e-post post@husleie.no om at du ønsker å sende en sak til inkasso.

Vi sender varsel om fravikelse til alle våre leietakere, men det er ikke noe du behøver å benytte deg av hvis du ikke ønsker det. 

Les mer om hvordan inkasso fungerer hos Husleie.no på våre supportsider.

Sikkerhet for utleie

Ved å benytte inkasso som innkrevingsmetode sikres utleier en effektiv og kontant innkreving av husleien. Midlene som brukes vil ha en oppdragende effekt på sene betalere. Hvis leietaker ikke har noen betalingsevne sikres utleier med at det gjennomføres tvangsfravikelse. Inkassopartner forfølger det økonomiske kravet videre etter en eventuell tvangsfravikelse.

Krav til utleier

Utleier må godta vilkårene som gjelder for inkasso- og betalingsoppfordring. Disse vilkårene stiller blant annet krav til at informasjonen man oppgir i forvaltningsforholdet er reell, at det ikke er en pågående tvist med leietaker og at man gjør seg kjent med de særlige pliktene som stilles til deg f.eks. hva gjelder kommunikasjon med Husleie.no. Les vilkårene her.

Inkasso inkludert i abonnementsplaner

Velger du å forvalte et eller flere leieforhold på Husleie.no er automatisert inkasso inkludert. I tabellen under ser du hva som er inkludert i de tre ulike forvaltningsabonnementene som Husleie.no tilbyr.

BASIC

Enkel boligutleie

99 kr / mnd

 • Innkreving av husleien
 • Purring og inkasso
 • Depositumskonto fra 0,-
 • Telefonsupport  NYHET
 • Fravikelse m/ advokatbistand
 • Juridisk bistand (1t/år)
 • Forsikring mot ubet. leie
 • Forsikring mot boligskade
 • ...pluss mye mer
Velg

PREMIUM

Trygg og enkel boligutleie

199 kr / mnd

 • Innkreving av husleien
 • Purring og inkasso
 • Depositumskonto fra 0,-
 • Årlig indeksregulering
 • Telefonsupport
 • Fravikelse m/ advokatbistand
 • Juridisk bistand (1t/år)
 • Forsikring mot ubet. leie
 • Forsikring mot boligskade
 • ...pluss mye mer

BUSINESS

Proff og effektiv boligutleie

fra 49 kr / mnd

 • Innkreving av husleien
 • Purring og inkasso
 • Depositumskonto fra 0,-
 • Årlig indeksregulering
 • Dashboard og rapporter
 • Regnskapsdata
 • Portefølje og flerbruker
 • Juridisk bistand (e.a.)
 • ...pluss mye mer
Velg

Les mer om priser og detaljert innhold i de ulike abonnementsplanene ved å klikke på knappen under.