Utleieforsikring

Inkludert i forvaltning av leieforholdet - kun kr 199/mnd

Kom i gang nå!

Mange utleiere opplever at leietaker ikke har den samme omtanken for boligen som en selv har, og dessverre er det også noen leietakere som ikke overholder sin forpliktelse til å betale husleie for leieboligen. Da kan det lønne seg å ha en utleieforsikring kombinert med et forvaltet leieforhold. Lenger ned på siden ser du en oversikt over alt du får inkludert i abonnementet.

Hva er utleieforsikring?

Depositumet dekker ofte ikke hele tapet av et misligholdt leieforhold. Summen av ubetalt husleie, skader på boligen og/eller kostnader til utkastelse kan bli titusener, om ikke hundretusener, av kroner. En utleieforsikring gir utleier, innenfor vilkårene, dekning for tap utover det som dekkes av depositumet.

Samarbeid med Tryg

Utleieforsikring fra Tryg tilbys som en del av Premium-abonnementet for leieforhold som forvaltes av Husleie.no. For kun kr 199 per måned sikres utleiere mot tap som overgår depositumets størrelse.

For at forsikringen skal være gyldig må leieforholdet ha minimum 3 måneders depositum.

Tryg er et av Norges største og ledende forsikringsselskaper.

Dekning med utleieforsikring

Med utleieforsikringen som leveres Tryg i samarbeid Husleie.no har utleiere dekning for følgende:

Ubetalt husleieinntil 6 mnd

Utleieforsikringen dekker opptil 6 måneders ubetalt husleie. For å begrenset tapet skal utleier, med hjelp av Husleie.no, begjære tvangsfravikelse til Namsmannen innen 6 uker etter opprinnelig betalingsfrist.

Skaderpå bolig og innbo

Utleieforsikringen dekker opptil kr 500.000 i skader på bolig og innbo utøvd av leietaker og/eller besøkende. Utleier må søke å begrense tapet i størst mulig grad og melde skade uten ugrunnet opphold.

Merutgifterifbm. utkastelse

Utleieforsikringen dekker nødvendige utgifter i forbindelse med utkastelse (juridisk bistand, gebyrer, ubetalt strøm o.l.) inntil 30 000 kroner. Gjelder kun ved lovlige utkastelser.

Utleieforsikringens vilkår

Forsikringen omfatter økonomiske tap ved utleie av boligen nevnt i vilkårene ved de tilfeller som følger nedenfor. Forsikringen gjelder kun tap knyttet til brudd på leieavtalen og omfatter kun leieavtaler som forvaltes av Husleie.no. De komplette vilkårene finner du her.

Praktisk informasjon
For at utleieforsikringen i Premium abonnementet skal være gyldig må man ha en underliggende sikkerhet tilsvarende minimum 3 måneders husleie. Dette kan være depositum i depositumskonto eller garanti i henhold til husleieloven. Vi aksepterer ikke NAV garanti som godkjent sikkerhet, med mindre leietaker består en kredittsjekk via oss. Utleieforsikringen som inngår i premium-abonnementet fungerer som en toppdekning.

Det betyr at dersom du ønsker å melde inn et krav på grunn av utestående husleie eller skader på leieobjektet, må depositumet først avregnes og deretter sendes det resterende kravet til Tryg via Husleie.no.
Siden depositumet må avregnes er det derfor hensiktsmessig at kravet ikke meldes inn før leieforholdet er avsluttet, og utleier har fått en total oversikt over hva leietaker er skyldig.
Det kan derfor også kun meldes inn ett krav per forvaltning.

Melde krav?

Vår partner Tryg jobber med en løsning for å melde krav som snart vil være ferdig. I mellomtiden kan du som ønsker å melde krav sende oss en mail på post@husleie.no

Utleieforsikring inkludert i forvaltning - kr 199/mnd

Utleiere som forvalter leieforhold på Husleie.no kan velge Premium-abonnement med utleieforsikring fra Tryg inkludert i prisen på kr 199/mnd. Under ser du hva som er inkludert i de tre ulike abonnementene som Husleie.no tilbyr for forvaltning. Har du over ti leieforhold kan du ta kontakt med oss på proff@husleie.no for mer informasjon.

BASIC

Enkel boligutleie

99 kr / mnd

 • Innkreving av husleien
 • Purring og inkasso
 • Depositumskonto fra 0,-
 • Telefonsupport  NYHET
 • Fravikelse m/ advokatbistand
 • Juridisk bistand (1t/år)
 • Forsikring mot ubet. leie
 • Forsikring mot boligskade
 • ...pluss mye mer
Velg

PREMIUM

Trygg og enkel boligutleie

199 kr / mnd

 • Innkreving av husleien
 • Purring og inkasso
 • Depositumskonto fra 0,-
 • Årlig indeksregulering
 • Telefonsupport
 • Fravikelse m/ advokatbistand
 • Juridisk bistand (1t/år)
 • Forsikring mot ubet. leie
 • Forsikring mot boligskade
 • ...pluss mye mer

BUSINESS

Proff og effektiv boligutleie

fra 49 kr / mnd

 • Innkreving av husleien
 • Purring og inkasso
 • Depositumskonto fra 0,-
 • Årlig indeksregulering
 • Dashboard og rapporter
 • Regnskapsdata
 • Portefølje og flerbruker
 • Juridisk bistand (e.a.)
 • ...pluss mye mer
Velg

Les mer om priser og detaljert innhold i de ulike abonnementsplanene ved å klikke på knappen under.

Kom i gang med Husleie.no nå!

Kom i gang