Utleieforsikring

Inkludert i forvaltning av leieforholdet - kr 169/mnd

Kom i gang nå!

Mange utleiere opplever at leietaker ikke har den samme omtanken for boligen som en selv har, og dessverre er det også noen leietakere som ikke overholder sin forpliktelse til å betale husleie for leieboligen. Da kan det lønne seg å ha en utleieforsikring kombinert med et forvaltet leieforhold. 

Hva er utleieforsikring?

Depositumet dekker ofte ikke hele tapet av et misligholdt leieforhold. Summen av ubetalt husleie, skader på boligen og/eller kostnader til utkastelse kan bli titusener, om ikke hundretusener, av kroner. En utleieforsikring gir utleier, innenfor vilkårene, dekning for tap utover det som dekkes av depositumet.

Samarbeid med Gjensidige

Utleieforsikring fra Gjensidige tilbys som en del av Premium-abonnementet for leieforhold som forvaltes av Husleie.no. For kun kr 169 per måned sikres private utleiere mot tap som overgår depositumets størrelse.

Gjensidige er et av Norges største og ledende forsikringsselskaper.

Dekning med utleieforsikring

Med utleieforsikringen som leveres Gjensidige i samarbeid Husleie.no har utleiere dekning for følgende:

Ubetalt husleieinntil 6 mnd

Utleieforsikringen dekker opptil 6 måneders ubetalt husleie. For å begrenset tapet skal utleier, med hjelp av Husleie.no, begjære tvangsfravikelse til Namsmannen innen 6 uker etter opprinnelig betalingsfrist.

Skaderpå bolig og innbo

Utleieforsikringen dekker opptil kr 1.000.000 i skader på bolig og innbo utøvd av leietaker og/eller besøkende. Utleier må søke å begrense tapet i størst mulig grad og melde skade uten ugrunnet opphold.

Merutgifterifbm. utkastelse

Utleieforsikringen dekker nødvendige utgifter i forbindelse med utkastelse (juridisk bistand, gebyrer, ubetalt strøm o.l.) inntil 20 000 kroner. Gjelder kun ved lovlige utkastelser.

Utleieforsikringens vilkår

Forsikringen omfatter økonomiske tap ved utleie av boligen nevnt i vilkårene ved de tilfeller som følger nedenfor. Forsikringen gjelder kun tap knyttet til brudd på leieavtalen og omfatter kun leieavtaler mellom privatpersoner som forvaltes av Husleie.no

De komplette vilkårene finner du her.

Utleieforsikring inkludert i forvaltning - kr 169/mnd

Private utleiere som forvalter leieforhold på Husleie.no kan velge Premium-abonnement med utleieforsikring fra Gjensidige inkludert i prisen på kr 169/mnd. Under ser du hva som er inkludert i de tre ulike abonnementene som Husleie.no tilbyr for forvaltning. 

BASIC

Enkel boligutleie

99 kr / mnd

 • Innkreving av husleien
 • Purring og inkasso
 • Depositumskonto
 • Årlig indeksregulering
 • Juridisk bistand (1t/år)
 • Forsikring mot ubet. leie
 • Forsikring mot boligskade
 • Telefonsupport
 • ...pluss mye mer
Velg

PREMIUM

Trygg og enkel boligutleie

169 kr / mnd

 • Innkreving av husleien
 • Purring og inkasso
 • Depositumskonto
 • Årlig indeksregulering
 • Juridisk bistand (1t/år)
 • Forsikring mot ubet. leie
 • Forsikring mot boligskade
 • Telefonsupport
 • ...pluss mye mer

BUSINESS

Proff og effektiv boligutleie

fra 49 kr / mnd

 • Innkreving av husleien
 • Purring og inkasso
 • Depositumskonto 149 kr
 • Årlig indeksregulering
 • Dashboard og rapporter
 • Regnskapsdata
 • Portefølje og flerbruker
 • Juridisk bistand (e.a.)
 • ...pluss mye mer
Velg

Les mer om priser og detaljert innhold i de ulike abonnementsplanene ved å klikke på knappen under.

Kom i gang med Husleie.no nå!

Kom i gang