Unngå tap av leieinntekter

Utleiere taper store summer på å ikke indeksregulere husleien

Indeksregulering av husleien betyr en endring av husleien i henhold til den generelle prisutviklingen i samfunnet. Altfor mange utleiere taper opp til flere tusen kroner hvert år på å ikke indeksregulere husleien slik som husleieloven gir mulighet for.

Under kan du lese mer om indeksregulering og hvordan du ved å forvalte leieforholdet på Husleie.no vil kunne tjene mer på boligutleie gjennom automatisk årlig indeksregulering.

Bli kontaktet om Indeksregulering

* indicates required

Hvordan gå frem for å indeksregulere leien?

Det er viktig at du varsler leietaker om økningen av leien minst en måned før den trer i kraft. Vi har laget en enkel mal du kan laste ned her, som du kan sende til din leietaker.

Konsumprisindeksen

kpi bind

12-måneders endring konsumprisindeks

Beregn indeksregulert leie

Skriv inn nåværende husleie:

Indeksregulert husleie vil bli:

Årlig tap om du ikke indeksregulerer:

Krav ved indeksregulering

Husleieloven stiller blant annet krav til at endringen ikke kan skje før minimum 12 måneder etter at leiekontrakten ble inngått. Husleieøkningen må varsles skriftlig til leieboer minst 30 dager før endringen trer i kraft.

forvaltning

Hvor mye kan husleien øke?

Husleieøkningen kan ikke være på mer enn endringen i konsumprisindeksen. Konsumprisindeksen defineres av Statistisk Sentralbyrå, også kalt SSB, og du finner til enhver tid det oppdaterte tallet på deres nettsider og under her. 

Automatisk indeksregulering og mye mer

Utleiere som forvalter sitt/sine leieforhold på Husleie.no vil automatisk få husleien indeksregulert årlig i henhold til kravene definert av Husleieloven. For kun kr 199 per måned får du tilgang til vår markedsledende plattform for forvaltning av leieforholdet, og da drar du fordel av all funksjonalitet og tjenester som er listet under.

BASIC

Enkel boligutleie

99 kr / mnd

 • Innkreving av husleien
 • Purring og inkasso
 • Depositumskonto fra 0,-
 • Telefonsupport  NYHET
 • Fravikelse m/ advokatbistand
 • Juridisk bistand (1t/år)
 • Forsikring mot ubet. leie
 • Forsikring mot boligskade
 • ...pluss mye mer
Velg

PREMIUM

Trygg og enkel boligutleie

199 kr / mnd

 • Innkreving av husleien
 • Purring og inkasso
 • Depositumskonto fra 0,-
 • Årlig indeksregulering
 • Telefonsupport
 • Fravikelse m/ advokatbistand
 • Juridisk bistand (1t/år)
 • Forsikring mot ubet. leie
 • Forsikring mot boligskade
 • ...pluss mye mer

BUSINESS

Proff og effektiv boligutleie

fra 49 kr / mnd

 • Innkreving av husleien
 • Purring og inkasso
 • Depositumskonto fra 0,-
 • Årlig indeksregulering
 • Dashboard og rapporter
 • Regnskapsdata
 • Portefølje og flerbruker
 • Juridisk bistand (e.a.)
 • ...pluss mye mer
Velg

Les mer om priser og detaljert innhold i de ulike abonnementsplanene ved å klikke på knappen under.