Depositumskonto

- ikke bare superenkelt, men også helt gratis!

I en tidsbegrenset kampanjeperiode  kan alle utleiere, nye som eksisterende, opprette en gratis depositumskonto i Easybank via Husleie.no – helt uten andre forpliktelser. Etter kampanjeperioden er prisen kr 149/konto. 

Utleiere med flere enn 10 leieforhold bør lese mer på denne siden.

Helt gratis!

I utforming av leiekontrakten, men også helt separat, kan utleier opprette gratis depositumskonto i Easybank. I andre banker koster en depositumskonto mellom kr 300 og kr 1000. Det er ingen hake ved tilbudet eller andre forpliktelser du må forholde deg til.

Superenkelt!

Det eneste utleier må gjøre for å opprette depositumskonto er å takke “ja” i leiekontrakten. Leietaker signerer kontoavtalen samtidig med leiekontrakten, og utleier får automatisk varsel når leietaker har innbetalt depositumet til kontoen.

Alt på ett sted

I tillegg til at depositumskontoen i Easybank enkelt bestilles og opprettes via Husleie.no, kan du også sjekke status på, gjøre opp og avslutte kontoen via Husleie.no. Som utleier får du altså alt på ett sted.

Bra for leietaker også!

Dersom utleier velger å opprette depositumskonto i Easybank via Husleie.no får ikke bare leietaker 0.25% rente (mot normalt 0.1% i andre banker), men har også mulighet til å ta opp et avdragsfritt depositumslån til 9.9% rente.

OBS! Valgfri bank for innbetaling av husleien

Noen banker setter som krav at husleien skal innbetales til en bankkonto i samme bank som depositumskontoen er i. Easybank har ikke dette kravet, og du kan derfor få husleien innbetalt til hvilken som helst bank du ønsker.

To alternativer for opprettelse av depositumskonto

Alternativ 1:

Integrert i leiekontrakten

 1. Utleier velger “Opprett leiekontrakt
 2. Utleier velger depositumskonto på siden for depositum
 3. Leietaker signerer kontrakt og kontoavtale med BankID
 4. Utleier behøver kun å signere leiekontrakten
 5. Leietaker innbetaler depositumet med egne eller lånte midler
 6. Utleier varsles når depositumet er innbetalt
 7. Utleier ser status og kan avslutte kontoen i MinHusleie

Alternativ 2:

Kun depositumskonto

 1. Utleier velger “Opprett depositumskonto
 2. Utleier registrerer nødvendig info om leieforholdet
 3. Leietaker signerer kontoavtalen BankID
 4. Utleier behøver ikke signere noe
 5. Leietaker innbetaler depositumet med egne eller lånte penger
 6. Utleier varsles når depositumet er innbetalt
 7. Utleier ser status og kan avslutte kontoen i MinHusleie

Utleier opprettes som kunde i Easybank kun dersom depositumet helt eller delvis skal utbetales til utleiers bankkonto.

Depositumskonto - noen utvalgte fakta

Husleielovens § 3-5 inkluderer bestemmelser for depositumskonto, og de viktigste er gjengitt her. 

Utleier oppretter depositumskonto

Utleier velger banken for depositumskonto

Leietaker er eier av kontoen og får rentene

Kontoen disponeres av partene i fellesskap

Depositumet kan maks tilsvare 6 mnd husleie

Utleier bærer evt. kostnader for kontoen

Depositumskonto leveres av Easybank

Husleie.no samarbeider med Easybank for å gi deg gratis depositumskonto på den enkleste mulige måten.

Easybank har hatt banklisens siden 2003 og opererer innenfor finansiering, sparing og betalingsformidling mot privatmarkedet, organisasjoner og bedrifter.

Mer om depositumskonto

Leietaker kan ta opp depositumslån

Samtidig som leietaker signerer kontoavtalen for depositumskontoen kan han velge å låne hele eller deler av depositumsbeløpet i Easybank til 9.9% rente og avdragsfritt. Easybank tilbyr bedre betingelser enn vanlig depositumslån ettersom de da tar over leietakers prioritet i depositumskontoen.

Dette behøves for å opprette konto

For å opprette depositumskonto via Husleie.no må utleier være privatperson med norsk personnummer eller næringsdrivende med norsk organisasjonsnummer. Leietaker må ha norsk personnummer eller D-nummer.

Det må foreligge et reelt leieforhold mellom partene.

Avslutning av depositumskontoen

Ikke bare kan depositumskontoen opprettes via Husleie.no, men du kan også gjøre opp og avslutte den via Husleie.no. Dersom leieforholdet avsluttes ved at hele eller deler av depositumet skal tilfalle utleier må utleier opprettes som kunde i Easybank – selvfølgelig helt uten kostnader.

Vilkårene for depositumskonto

Vilkårene som utleier og leietaker må akseptere for å opprette depositumskonto i Easybank er gjengitt på denne siden.