Depositumskonto

- ikke bare superenkelt, men også veldig raskt!

Raskt!

I utforming av leiekontrakten, men også helt separat, kan utleier raskt opprette depositumskonto i Easybank. Det er ingen andre forpliktelser knyttet til kontoen.

Superenkelt!

Det eneste utleier må gjøre for å opprette depositumskonto er å takke “ja” i leiekontrakten. Leietaker signerer kontoavtalen samtidig med leiekontrakten, og utleier får automatisk varsel når leietaker har innbetalt depositumet til kontoen.

Alt på ett sted

I tillegg til at depositumskontoen i Easybank enkelt bestilles og opprettes via Husleie.no, kan du også sjekke status på, gjøre opp og avslutte kontoen via Husleie.no. Som utleier får du altså alt på ett sted.

Rimelig!

For private utleiere som velger å forvalte leieforholdet via Husleie.no er en depositumskonto inkludert. Ønsker du kun kontoen koster det ikke mer enn 249 kr. Er du profesjonell utleier eller har mange leieforhold er prisen 149 kr pr konto.

OBS! Valgfri bank for innbetaling av husleien

Noen banker setter som krav at husleien skal innbetales til en bankkonto i samme bank som depositumskontoen er i. Easybank har ikke dette kravet, og du kan derfor få husleien innbetalt til hvilken som helst bank du ønsker.

To alternativer for opprettelse av depositumskonto

Alternativ 1:

Integrert i leiekontrakten

 1. Utleier velger “Opprett leiekontrakt
 2. Utleier velger depositumskonto på siden for depositum
 3. Leietaker signerer kontrakt og kontoavtale med BankID
 4. Utleier behøver kun å signere leiekontrakten
 5. Leietaker innbetaler depositumet med egne eller lånte midler
 6. Utleier varsles når depositumet er innbetalt
 7. Utleier ser status og kan avslutte kontoen i MinHusleie

Alternativ 2:

Kun depositumskonto

 1. Utleier velger “Opprett depositumskonto
 2. Utleier registrerer nødvendig info om leieforholdet
 3. Leietaker signerer kontoavtalen BankID
 4. Utleier behøver ikke signere noe
 5. Leietaker innbetaler depositumet med egne eller lånte penger
 6. Utleier varsles når depositumet er innbetalt
 7. Utleier ser status og kan avslutte kontoen i MinHusleie

Utleier opprettes som kunde i Easybank kun dersom depositumet helt eller delvis skal utbetales til utleiers bankkonto.

Depositumskonto - noen utvalgte fakta

Husleielovens § 3-5 inkluderer bestemmelser for depositumskonto, og de viktigste er gjengitt her. 

Utleier oppretter depositumskonto

Utleier velger banken for depositumskonto

Leietaker er eier av kontoen og får rentene

Kontoen disponeres av partene i fellesskap

Depositumet kan maks tilsvare 6 mnd husleie

Utleier bærer evt. kostnader for kontoen

Depositumskonto leveres av Easybank

Husleie.no samarbeider med Easybank for å gi deg depositumskonto på den enkleste mulige måten.

Easybank har hatt banklisens siden 2003 og opererer innenfor finansiering, sparing og betalingsformidling mot privatmarkedet, organisasjoner og bedrifter.

Mer om depositumskonto

Leietaker kan ta opp depositumslån

Samtidig som leietaker signerer kontoavtalen for depositumskontoen kan han velge å låne hele eller deler av depositumsbeløpet i Easybank til 9.9% rente og avdragsfritt. Easybank tilbyr bedre betingelser enn vanlig depositumslån ettersom de da tar over leietakers prioritet i depositumskontoen.

Dette behøves for å opprette konto

For å opprette depositumskonto via Husleie.no må utleier være privatperson med norsk personnummer eller næringsdrivende med norsk organisasjonsnummer. Leietaker må ha norsk personnummer.

Det må foreligge et reelt leieforhold mellom partene.

Avslutning av depositumskontoen

Ikke bare kan depositumskontoen opprettes via Husleie.no, men du kan også gjøre opp og avslutte den via Husleie.no. Dersom leieforholdet avsluttes ved at hele eller deler av depositumet skal tilfalle utleier må utleier opprettes som kunde i Easybank – selvfølgelig helt uten kostnader.

Vilkårene for depositumskonto

Vilkårene som utleier og leietaker må akseptere for å opprette depositumskonto i Easybank er gjengitt på denne siden.