Annonsering til Finn.no fra MinHusleie

Opprett bruker

Fra MinHusleie kan utleier publisere leiebolig-annonser direkte til Finn.no. All informasjon som allerede har blitt lagt inn om leieobjektet kan enkelt overføres til annonsen slik at det spares tid. Inkludert i annonsene følger det med et interesseskjema som potensielle leietakere fyller ut, og dette føres automatisk over til MinHusleie. På den måten får utleier full oversikt over alle interessenter.

Kredittsjekking og interessehåndtering av leietakere

Når annonsen er publisert på Finn.no og interessentene kommer til håndteres disse enkelt og effektivt i MinHusleie;

  • sammenligne info på alle interessenter
  • skriv kommentarer
  • kontakt referanser
  • send meldinger
  • kredittsjekk de aktuelle leietakerne (kr 49 per stk)

Etter at leietaker er funnet så overfører man data, informasjon og tekst sømløst til leiekontrakten, og sender deretter avslag til alle som ikke ble valgt.

Utleieannonser publisert fra Husleie.no

Alt utleiere behøver for kun kr 99/mnd

Leiekontrakt, kredittsjekk, innkreving og purring på husleien, indeksregulering, juridisk bistand og mye mer.

Les mer