Innkreving av husleien

Automatisk fakturering av og purring på husleien

Uavhengig av om man har en eller hundre leietakere så er det mye rundt innkreving av husleie som er krevende. Har man én leietaker så er det nok ikke så vanskelig å holde kontroll på innbetalinger. Men, vet du hva du skal gjøre om leietaker slutter å betale? Har du titalls leietakere så vet du nok alt om hvor tidkrevende det er å holde kontroll på innbetalinger og følge opp dårlige betalere.

Slik innkreves husleien via Husleie.no

Sentralt i Husleie.no er en helautomatisk og transparent prosess for innkreving av husleien – enten om man har ett eller hundre leieforhold. Utleier kan selv velge om kravet skal overføres til inkasso på dag 15 eller om det kun skal sendes varsel om utkastelse om leietaker ikke betaler.

Prosess for fravikelse

Leietaker mottar faktura for husleien 10 dager før forfallsdato per e-post eller som efaktura

-10 d

Leietaker betaler til Husleie.no sin klientkonto i Sparebank 1

Husleie.no overfører husleien til utleier samme dag som den er registrert på vår klientkonto

+1 d

5 dager etter forfall sendes leietaker betalingspåminnelse per sms og e-post

+5 d

10 dager etter forfall sendes leietaker en ny betalingspåminnelse per sms og e-post

+10 d

15 dager etter forfall sendes leietaker et formelt varsel om fravikelse per e-post

+15 d

30 dager etter forfall kan prosessen for begjæring om fravikelse/utkastelse iverksettes

+30 d

Prosess for inkasso

Leietaker mottar faktura for husleien 10 dager før forfallsdato per e-post eller som efaktura

-10 d

Leietaker betaler til Husleie.no sin klientkonto i Sparebank 1

Husleie.no overfører husleien til utleier samme dag som den er registrert på vår klientkonto

+1 d

5 dager etter forfall sendes leietaker betalingspåminnelse per sms og e-post

+5 d

10 dager etter forfall sendes leietaker en ny betalingspåminnelse per sms og e-post

+10 d

Kravet overføres inkassopartner som sender inkassovarsel

+15 d

Inkassopartner sender betalingsoppfordring og varsel om fravikelse

+30 d

Leietaker orienteres om fravikelse

+38 d

Begjæring om fravikelse oversendes Namsmannen

+47 d

Verdt å vite om innkreving av husleien

Utleiere som forvalter leieforhold på Husleie.no nyter godt av følgende ved våre prosesser for innkreving av husleien.

 • Innkreving av husleien er hovedsaklig automatisk
 • Fravikelse eller inkasso er valg ved uteblitt betaling
 • Faktura kan endres inntil 12 dager før forfall
 • Leietaker mottar faktura 10 dager før forfall
 • Alltid tilgang til oppdatert betalingsstatus
 • E-postvarsel sendes ved betaling og avvik
 • Kreditering og tilleggsfakturering er veldig enkelt
 • Regnskapsdata og fakturakopier kan lastes ned

Innkreving av husleien i alle abonnementsplaner

Forvalter du leieforhold på Husleie.no er innkreving av husleien med inkasso og/eller fravikelse inkludert. I tabellen under ser du hva som er inkludert i de tre ulike forvaltningsabonnementene som Husleie.no tilbyr.

BASIC

Enkel boligutleie

99 kr / mnd

 • Innkreving av husleien
 • Purring og inkasso
 • Depositumskonto fra 0,-
 • Telefonsupport  NYHET
 • Fravikelse m/ advokatbistand
 • Juridisk bistand (1t/år)
 • Forsikring mot ubet. leie
 • Forsikring mot boligskade
 • ...pluss mye mer
Velg

PREMIUM

Trygg og enkel boligutleie

199 kr / mnd

 • Innkreving av husleien
 • Purring og inkasso
 • Depositumskonto fra 0,-
 • Årlig indeksregulering
 • Telefonsupport
 • Fravikelse m/ advokatbistand
 • Juridisk bistand (1t/år)
 • Forsikring mot ubet. leie
 • Forsikring mot boligskade
 • ...pluss mye mer

BUSINESS

Proff og effektiv boligutleie

fra 49 kr / mnd

 • Innkreving av husleien
 • Purring og inkasso
 • Depositumskonto fra 0,-
 • Årlig indeksregulering
 • Dashboard og rapporter
 • Regnskapsdata
 • Portefølje og flerbruker
 • Juridisk bistand (e.a.)
 • ...pluss mye mer
Velg

Les mer om priser og detaljert innhold i de ulike abonnementsplanene ved å klikke på knappen under.

Kom i gang med Husleie.no nå!

Kom i gang