Utkastelse av leietaker

Bistand ved vesentlig brudd på husleiekontrakten

Er det ofte leietakeren din ikke betaler husleien innen forfallsdato – eller i det hele tatt? Bryter han husordensreglene ofte? Da er det mulig det foreligger grunnlag til å gjennomføre en utkastelse av leietaker.

Profesjonell og rimelig hjelp til utkastelse

Det er vanskelig å vite hva man skal gjøre dersom leieboer har repeterende eller alvorlige brudd på husleiekontraktens klausuler. I stedet for å benytte et en dyr advokat kan Husleie.no sin interne jurist bistå deg i den vanskelige situasjonen.

For boligutleiere som ikke er kunder av Husleie.no kan man
for kun kr 990 få hjelp til utforming og oversendelse av begjæring og andre lovpålagte dokumenter til Namsmannen for å sette i gang prosessen for en utkastelse.

kun kr 1490

Gratis for utleiere med Premium-abonnement

Begjæring om utkastelse

Husleie.no sin hovedleveranse relatert til utkastelse er at vi hjelper deg med å sende inn den lovpålagte dokumentasjonen som skal til for å igangsette utkastelsen på korrekt måte.

For å kunne hjelpe deg med å begjære utkastelse må vi få informasjon om hvorfor du vil sette i gang en slik prosess og hvilke handlinger du eventuelt allerede har gjort. Vårt oppdrag inkluderer som følger:

  • Innhenting av dokumentasjon
  • Sende varsel om utkastelse
  • Utforme begjæring om utkastelse

Slik er prosessen for bistand til fravikelse

Våre fem steg for å hjelpe deg som boligutleier i prosessen med å begjære utkastelse er som følger:

  1. Utleier sender kontrakten og annen dokumentasjon til Husleie.no
  2. Jurist i Husleie.no gjennomgår dokumentasjon og bistår utleier med utforming av dokumenter
  3. Utleier sender dokumentasjonen til Namsmannen

Dokumentasjonsbehov fra boligutleier

For at vi skal kunne bistå deg med å utarbeide og sende inn begjæring om utkastelse behøver vi følgende dokumentasjon:

  • Kopi av leiekontrakten for leieforholdet
  • Kopi av (eventuell) varsel om utkastelse
  • Dialog mellom utleier og leieboer om kravet

Hjelp til utkastelse inkludert i Premium

For utleiere som forvalter sine leieforhold på Husleie.no vil bistand til prosessen for utkastelse være inkludert i Premium-abonnementet og rabattert i Basic. En stor fordel vil uansett være at prosessen kan igangsettes tidligere og gjøres raskere fordi Husleie.no har automatiserte betalingspåminnelser, varsel om utkastelse og/eller inkasso.

Free

Kr 0,-

inntil 2 kontrakter

Basic

Kr 99,-

per leieforhold / måned

Alt i Gratis, pluss:

Premium

Kr 199,-

per leieforhold / måned

Alt i Basic, pluss:

Les mer om priser og detaljert innhold i de ulike abonnementsplanene ved å klikke på knappen under.