4. Håndtering av potensielle leietakere

De fleste utleiere ønsker en stabil og ryddig leietaker, slik at leieforholdet kan vare en stund og forløpe uten vesentlige problemer. For å få til det er det viktig å bruke litt tid på å finne den rette leietakeren. Det første steget er å bruke et eget skjema for interessehåndtering. Her kan interesserte skrive opp navn og kontaktinformasjon samt oppgi referanser.

Slik velger du riktig leietaker

Det er viktig å be om referanser fra potensielle leietakere. Dette kan være tidligere utleiere eller arbeidsgiver. Kontakt referansene og still noen korte spørsmål om den potensielle leietakeren. Du bør stille følgende spørsmål:

  • Ble husleien betalt i tide
  • Var vedkommende ansvarlig for mye støy/festing?
  • Har vedkommende husdyr?
  • Hvilken tilstand var leieobjektet i da vedkommende flyttet ut?

Kredittsjekk

Som privatperson kan det være vanskelig å få tatt en kredittsjekk av leietaker, selv om du kan kreve dette av leietaker. Et annet alternativ er å spørre den potensielle leietakeren om et leietakerbevis. Dette er en kredittsjekk bestilt av den som ønsker å leie og vil tjene som bevis på at vedkommende ikke har en dårlig betalingshistorikk

Ta en bakgrunnssjekk på internett

Arbeidsgivere gjør det når de skal ansette nye, så hvorfor ikke også du som skal leie ut? Tipset vi tenker på her er rett og slett å google potensielle leietakere samt sjekke deres profiler på, for eksempel, Facebook. Dermed kan du danne deg et ganske godt inntrykk av hvordan vedkommende er.

Viktig å ikke stole på førsteinntrykket

Dersom du velger å kun gå etter magefølelsen og førsteinntrykket, kan du risikere å ende opp med en leietaker som i utgangspunktet virket hyggelig, men som ikke har penger til å betale husleien. Du kan også risikere å leie ut til noen som fester mye og er til sjenanse for andre leietakere eller naboer. Med andre ord er det viktig med en referansesjekk. 

Vær oppmerksom på at det ikke er lov å diskriminere. Det betyr at du ikke har lov til å nekte å leie ut til noen på grunn av rase, kjønn, religion, alder eller seksuell legning. De eneste som kan være litt mer selektiv er de som leier ut et enkelt rom i egen bolig og man må dele kjøkken og bad.

Les tips og råd fra ekspertene lenger ned  ⇣

 

Dette sier ekspertene

Kim O.Evebø, m3 Utleie AS

 Kim kan fortelle at de i m3 Utleie AS sørger for å møte alle interessentene ved å invitere til visning. Der får de utdelt et interesseskjema, hvor de blant annet gir sitt samtykke til at det blir foretatt en kredittsjekk. I tillegg oppgir de sine referanser. Kim er tydelig på at beslutningen om hvilken leietaker man skal velge, må tas ut fra faktisk informasjon og ikke hva magefølelsen forteller deg.

Andreas Remen Evensen, Ådlandstoppen AS

 Hos Ådlandtoppen AS googler de privatkunder, og både firmaer og private betaler på forskudd. Når de velger leietaker er det avgjørende at vedkommende er rusfri, ikke har husdyr, og er i jobb eller studerer. Det de har erfart er at det er vanskelig å oppdage om noen av interessentene har et rusproblem.