5. Leiekontrakten

Når du nå har holdt visning og funnet en leietaker, er tiden inne for å skrive kontrakt. Å ha en skriftlig leiekontrakt er viktig for begge parter i leieforholdet. Det er fordi den regulerer hvilke plikter og rettigheter partene har så lenge leieforholdet pågår. Dette handler om slike ting som husleien og betaling og regulering av denne, oppsigelse, faste utgifter, vedlikehold og ordensregler.

En skriftlig avtale mellom utleier og leietaker

Leiekontrakten, eller husleiekontrakten om du vil, bidrar til å redusere konflikter og tvil. I tillegg vil det være lettere å løse de konfliktene som måtte oppstå, dersom situasjonen allerede er regulert gjennom leiekontrakten.

En god leiekontrakt bør inneholde informasjon om leieforholdets varighet, størrelsen på husleien, når denne skal innbetales og til hvilken konto, husordensregler og informasjon om vedlikehold.  Dersom leietaker for eksempel lurer på om internett er inkludert i husleien, unngår man tvil når dette er oppgitt i leiekontrakten. En juridisk riktig leiekontrakt vil også si noe om hva som skjer hvis noen av punktene misligholdes.

Å ha en skriftlig leiekontrakt er viktig og trygt for begge parter i leieforholdet.

To typer leiekontrakter

Det finnes to typer leiekontrakter og det er lengden på leieforholdet som avgjør hvilken av dem som skal brukes. Den første varianten er en tidsbestemt leiekontrakt, der datoen for utflytting er spesifisert. Dermed trenger ikke utleier å sende en oppsigelse. Flytter ikke leietakeren ut likevel, og du som utleier ikke sender en flytteoppfordring, vil denne kontrakten automatisk gå over til å bli en tidsubestemt leiekontrakt.

Den tidsubestemte leiekontrakten løper til en av partene sier den opp. Vær oppmerksom på at den avtalte leietiden med noen få unntak ikke kan være kortere enn tre år.

Fordelen med elektronisk leiekontrakt

En elektronisk leiekontrakt er både tidsbesparende og trygt. Du slipper å printe ut, og alt papiret som dermed følger med. Utleier og leietaker trenger ikke å møtes for å skrive under på kontrakten. Det er praktisk dersom utleier og leietaker befinner seg i hver sin by. Utleier fyller inn den nødvendige informasjonen og begge parter signerer ved hjelp av BankID. Dermed kan kontrakten være signert samme dag som leietakeren har takket ja.

Bruker du Husleie.no’s digitale leiekontrakt, kan du være sikker på at den er juridisk riktig og inneholder alle de viktige punktene. Denne har i tillegg integrert opprettelse av depositumskonto – superenkelt for både utleier og leietaker. 

Dette sier ekspertene

Karen Mellbye, Advokatfullmektig i Henriksen & Co

Karen Mellbye kan fortelle at det er viktig med en juridisk riktig kontrakt da denne stadfester hvilke plikter og rettigheter hver av partene har. Det er, for eksempel, viktig for leietakeren å vite hvilke husordensregler som gjelder og hvilke plikter han eller hun har i henhold til kontrakten. Det er videre viktig at leietaker gjennom kontrakten er informert om hvilke følger det vil få dersom disse brytes.

Dersom dette ikke er stadfestet i kontrakten, vet ikke partene hva som gjelder. Det vil lettere kunne oppstå dyre og tidkrevende konflikter uten en juridisk riktig kontrakt.

Andreas Remen Evensen, Ådlandstoppen AS

Utleier Andreas Remen Evensen forteller at de bruker standard leiekontrakt, og det er sjeldent de har noen grunn til å legge til noen ekstra punkter her.