1. Forberedelser til utleie

Det er mye å tenke på når du skal starte med utleie. Det aller første, og kanskje også det mest vesentlige, er å finne ut hva du skal ta i husleie, hva som må til for at utleieobjektet er klargjort for utleie, hvor lenge du ønsker å leie ut og til hvem.

Slik finner du riktig utleiepris

Størrelsen på husleien vil avhenge av flere elementer, som størrelsen på utleieobjektet, beliggenhet, standard og hva andre lignende leieobjekter i samme område leies ut for. Derfor har vi laget en Husleiekalkulator for å hjelp deg med å sette rett leiepris. Kalkulatoren er helt gratis og uforpliktende å bruke. Kom i gang her!

Du bør også gjøre deg kjent med Husleieloven. Det er den som regulerer forholdet mellom deg som utleier og den eller de som skriver under en leiekontrakt med deg. Husleieloven sier at leien ikke kan være urimelig i forhold til gjeldende markedsleie og den regulerer hva du kan ta betalt for utenom den faste husleien. Det er for eksempel greit å vite at det eneste du kan ta betalt for ved siden av er vann og avløp, samt strøm og brensel. Alle andre utgifter i forbindelse med det å leie ut må være inkludert i husleien.

Mulighet for skattefradrag ved oppussing

Skal utleieobjektet være attraktivt må det ha en normalt god standard. Dersom du betaler skatt på leieinntektene, kan du faktisk få fradrag for mange av de kostnadene som er forbundet med utleievirksomhet. Bor du selv i mer enn halvparten av boligen som leies ut, betaler du ikke skatt på inntektene dine og da kan du heller ikke kreve fradrag for slike ting som oppussing.

Kostnader til oppussing er slikt som kan trekkes fra leieinntektene. Det samme gjelder dersom du leier ut et møblert utleieobjekt i tre år, da kan du kreve et fradrag på inntil 15 % av brutto leieinntekt.

Lengde på leieforholdet

Før du leier ut er det viktig at du har tenkt over hvor lenge du vil at utleieforholdet skal vare. Du kan velge mellom en tidsbestemt og en tidsubestemt avtale. Førstnevnte betyr at leieavtalen løper inntil den datoen partene har satt som sluttdato. Sistnevnte løper helt til en av partene sier den opp.

Hovedregelen sier at en husleiekontrakt ikke kan inngås for mindre enn 3 år. Dersom utleieobjektet er en lofts- eller sokkelbolig, eller er en del av en tomannsbolig, og du selv bor i resten av boligen, kan du inngå en leiekontrakt på et år. Dersom denne ikke blir sagt opp går den automatisk over til en tidsubestemt avtale. 

Det er smart å bli kjent med Husleieloven. Det er den som regulerer forholdet mellom deg som utleier og den eller de som skriver under en leiekontrakt med deg.

Karen Mellbye, Advokatfullmektig hos Henriksen & Co

Lengde på leieforholdet

Før du leier ut er det viktig at du har tenkt over hvor lenge du vil at utleieforholdet skal vare. Du kan velge mellom en tidsbestemt og en tidsubestemt avtale. Førstnevnte betyr at leieavtalen løper inntil den datoen partene har satt som sluttdato. Sistnevnte løper helt til en av partene sier den opp.

Hovedregelen sier at en husleiekontrakt ikke kan inngås for mindre enn 3 år. Dersom utleieobjektet er en lofts- eller sokkelbolig, eller er en del av en tomannsbolig, og du selv bor i resten av boligen, kan du inngå en leiekontrakt på et år. Dersom denne ikke blir sagt opp går den automatisk over til en tidsubestemt avtale. 

 

Les tips og råd fra ekspertene lenger ned  ⇣

Dette sier ekspertene

Andreas Remen Evensen, Ådlandstoppen AS

Andreas Remen Evensen i Ådlandtoppen AS driver mye med hybelutleie og ønsker å imøtekomme leietakerens behov når det kommer til slike elementer som oppussing og møblering. Likevel ser de an leietakeren og setter tydelige grenser for hva som er med eller ikke når dette er nødvendig.

Karen Mellbye, Advokatfullmektig, Henriksen & Co

Rådene fra Karen er tydelige. Sett deg inn i kravene som gjelder for en utleiebolig samt de aktuelle skattereglene. Husk at utleieobjektet ditt skal være godkjent til boligformål. I tillegg er det viktig å bruke en leiekontrakt som er juridisk kvalitetssikret og sikrer både dine og leietakerens interesser. Når du skal finne leiepris er det viktig å sjekke hva andre i ditt område tar for tilsvarende utleieobjekt.