12. Avslutning og utflytting

Det kommer en tid da leietakeren skal flytte ut. Da er det viktig at du som utleier og leietakeren går gjennom boligen sammen. Dere kan bruke en utflyttingsprotokoll, og i denne kan dere notere ned avlesningen av strøm- og vannmåler, innlevering av nøkler og eventuelle skader og mangler. Det kan være lurt å dokumentere eventuelle skader og mangler med bilder i tilfelle dere skulle bli uenige på et senere tidspunkt. Det er viktig at begge skriver under og beholder hver sin kopi. 

Leietakeren plikter å levere tilbake utleieboligen i samme stand som da han flyttet inn, bortsett fra det som går inn under normal slitasje. Dette betyr at utleieboligen skal leveres ferdig rengjort og alle eiendelene til utleieren skal være fjernet. Skulle leietakeren ha etterlatt seg eiendeler må du som utleier varsle leietakeren om dette og be om at de blir hentet innen rimelig tid.

Enten du er en utleier eller leietaker med lite lagringsplass, er en god løsning å leie et lager for tingene du ikke har plass til. Brukere av Husleie.no får tross alt 5 prosent på Vinden sine digitale og moderne lagerløsninger! Du betaler kun for lagerplassen du bruker og kan ha full kontroll gjennom mobiltelefonen. Benytt tilbudet her.

Når leietakeren skal flytte ut, er det viktig at dere går gjennom boligen sammen. Bruk gjerne en utflyttingsprotokoll.​

Oppgjør av depositumskonto

Det er også nå at depositumskontoen skal gjøres opp. Dersom leietakeren har påført utleieboligen skader eller har levert den tilbake i uvasket stand, kan du kreve at dette blir dekket depositumet. Da må du varsle leietakeren om dette og levere inn et krav til den banken der depositumskontoen befinner seg. Banken vil i sin tur varsle leietaker, som får anledning til å komme eventuelle innsigelser.

Hvis leietakeren ikke stiller utleieboligen til din disposisjon på avtalt tidspunkt, kan du kreve ekstra husleie frem til utflytting faktisk skjer. Du kan også trekke fra leietaker sitt depositum dersom utleieboligen tilbakeleveres i uvasket stand. For å unngå dette kan det være en god løsning å hyre et vaskebyrå som kan utføre flyttevasken. Vi i Husleie.no gir alle våre kunder 10 prosent rabatt på flyttevask i samarbeid med Vaskehjelp.no.

Utleierens tilsynsrett

I løpet av leieforholdet har du som utleier tilsynsrett. Det vil si at du har lov til å føre tilsyn med boligen du leier ut. Det betyr ikke at du kan låse deg inn i boligen når det passer deg. Ekspertene mener at tilsyn bør gjøres omtrent en gang årlig. I tillegg må den varslet skriftlig minst 14 dager før. Nødretten gir deg ikke lov til annet å låse deg inn dersom, for eksempel, et vannrør sprekker og leietakeren ikke er hjemme. Da må du kunne komme inn for å avverge skade. Det vil si at dersom du har mistanke om at leiligheten kan være skadet, må du sende et skriftlig varsel om å få komme på tilsyn.

Ønsker du å få laget et oppsigelsesbrev?

Ved å benytte deg av den enkle tjenesten til Husleie.no så kan du få laget et juridisk riktig oppsigelsesbrev som møter alle formkrav. Det tar kun et par minutter, og deretter har du et brev du kan sende til leietaker. Raskt, enkelt og helt gratis. Se eksempel på oppsigelsesbrev her.

Avslutt leieforholdet på en enkel måte
Lag et oppsigelsesbrev som møter alle formkrav. Enkelt og raskt så oppretter du en bruker, legger inn info om leieforholdet og årsak til avslutning. Deretter får du et juridisk riktig brev som kan sendes leietaker.

Dette sier ekspertene

Roy Erling Hansen, Söderberg & Partners

Førstemann ut er Roy Erling Hansen. Han forteller at majoriteten av alle leieforhold avsluttes uten at det oppstår uenigheter mellom utleiere og leietakere, men dersom det skulle oppstå uenigheter er det ofte økonomiske konsekvenser for begge partene.

Vi opplever det som en stor fordel at det dokumenteres hvorvidt det har oppstått skader på objektet i løpet av leieforholdet. Dette gjøres enkelt ved at partene alltid signerer både inn- og utflyttingsprotokoll. Dette sikrer at det ikke blir noen uenigheter ved utflytting. Ta gjerne i tillegg bilder av skader som allerede var påført, før overtakelsen finner sted.

Ved utflytting er en god huskeregel at objektet skal overleveres i sin opprinnelige tilstand, med mindre annet fremkommer av leiekontrakten. Benytt gjerne en rengjøringsprotokoll slik at alle parter har samme forventinger til hva, og hvordan, objektet skal vaskes før overlevering. Husk at god dialog med utleier kan spare deg for både bryderi og misforståelser når dere sammen skal gå gjennom leieobjektet og avslutte leieforholdet.

Eventuelle krav ved utflytting eller avslutning av leieforholdet gjøres opp på samme måte som ved et depositumsforhold i bank.

Dersom det oppstår uenighet ved eventuelle krav, er det viktig at all korrespondanse dokumenteres. Husleieloven er klar på at dersom leietaker er uenig i kravet, må det foreligge en rettskraftig dom før utbetaling finner sted. Leietaker skal varsles, også ved enighet, om at det vil bli foretatt en utbetaling under garantien.

Juridisk skilles det mellom krav som omhandler husleie, og krav som omhandler skader på leieobjektet. Dette gjør at det er noe rutineforskjell mellom disse to dersom leietaker ikke aksepterer kravet. Dersom leietaker ikke har akseptert husleiekravet vil det måtte oversendes et varsel som informerer om at dersom kravet ikke er betalt innen fem uker, vil utleier anmode utbetaling. Til forskjell så vil det alltid måtte foreligge en dom/avgjørelse for alle skadekrav før en utbetaling finner sted.

For en korrekt prosess er det nødvendig at leietaker gis en frist til å betale kravet utleier, eller muligheten til å bestride kravet, på hhv. to eller fem uker. Dersom leietaker aksepterer kravet må vedkommende allikevel få skriftlig varsel fra utleier. Det må her fremkomme at dersom kravet ikke er betalt innen 14 dager, så vil utleier kreve utbetaling under garantien.

Therese Foldvik, privat utleier

Privat utleier Therese Foldvik kan fortelle at hun opplever stor variasjon når det kommer til hvordan leietaker ivaretar utleieobjektet. Det er selvfølgelig to sider av samme sak, men hun opplever at det kanskje ikke er så nøye når du ikke eier det selv.

Foldvik har opplevd skade i forbindelse med utflytting, da det ble oppdaget at et stuegulv var ødelagt. De fikk ekstern hjelp til vurdering av skaden. Leietaker var enig i skaden, men ikke beløpet. Dette ble til slutt likevel ordnet ved hjelp av trekk i depositumet. Den viktigste rutinen er å gå gjennom hele leieobjektet sammen og ta seg tid.

Simon Andre Olsen, Gjensidige

Fra Simon Andre Olsen i Gjensidige er rådet at du som utleier må ha en nøye gjennomgang av utleieboligen og sjekke at alt er som det skal være. Ta bilder slik at du har dokumentasjon til senere bruk. Dersom du har gjort det samme ved innflytting, vil situasjoner der den ene beskylder den andre i stor grad kunne unngås. Personlig har jeg én årlig tur innom leiligheten jeg leier ut. Da tester jeg jordfeilbryterne, bytter batteri på røykvarsler, snur pulverapparatet for å unngå at pulveret klumper seg og kontrollerer røropplegg – spesielt under kjøkkenbenken som er en lekkasjeklassiker. I år kunne jeg også konstatere at det blir maling av vinduer til neste år. Et slik besøk erfarer jeg at oppleves som positivt da det både bidrar til økt personsikkerhet og reduserer risikoen for skader med de ulempene det kan gi.

Andreas Remen Evensen, Ådlandstoppen AS

Andreas Remen Evensen fra Ådlandtoppen AS opplever ofte at områder med mat og vann har større slitasje, men synes at leietakere generelt er flinke til å ivareta utleieobjektet. Han har ikke opplevd noen tvister i forbindelse med utflytting. Rutinene er enkle. Leietaker må levere leiligheten ferdig vasket og legge nøklene på angitt sted. Deretter utbetales depositumet når leiligheten er godkjent.