Kilder brukt for innsikt i boligmarkedet

Innsikten på sidene våre er basert på undersøkelser utført blant våre 50.000 utleiere og 38.000 leietakere. Undersøkelsene er gjort i mellom 2018 og 2021, og temaene har vært følgende:

Undersøkelser gjort blant utleiere

Annonsering – august 2020
Utleieenhet i egen bolig – juni 2020
Etablering av leieforhold – juni 2020
Betaling av husleien – juni 2020
Leiebolig på tomgang – juni 2020
Kontrakt og depositum – juni 2020
Avslutning av leieforhold – februar 2020
Indeksregulering – november 2018

Undersøkelser gjort blant leietakere

Etablering av leieforhold – mai 2020
Kostnader og finansiering – mai 2020
Hva leietakere må passe på når de skal leie bolig – november 2018
Utleier i samme bolig – november 2018

Innsikt i leiepriser

Utover undersøkelsene har vi i tillegg interndata blant 15-20% av norske husholdninger som bruker Husleie.no, og kan på den måten få oversikt over blant annet gjennomsnittlige leiepriser, og kan sammenlige år for år. Husleie prisindeksen blir publisert i begynnelsen av hver måned for Norge og Oslo, og kvartalsvis for de større byene i Norge. Har du spørsmål kan du kontakte oss på: innsikt@husleie.no

*All innsikt, statistikk og leiepriser som blir hentet fra våre innsiktssider må krediteres til Husleie.no. 


Nyttig informasjon

Ønsker du å lære mer om boligutleie? Eller ser du etter en pressemelding? Her finner du både tidligere saker fra media, artikler om boligutleie og kilder for informasjon brukt på sidene.

Er du journalist eller ønsker mer informasjon og kommentarer rundt analyser og innsikt i utleiemarkedet, ta kontakt med oss på presse@husleie.no.