Innsikt om avslutning av leieforholdet

Å avslutte et leieforhold fra leietakers side er ofte ikke noe stort problem. For utleier derimot er det flere regler som gjelder. Skal man bruke boligen selv eller selge, så holder det med en oppsigelse. Men hva gør man hvis leietaker ikke betaler husleien, eller misligholder leiekontrakten? Vi har spurt både utleier og leietakere hva de har gjort i ulike situasjoner når det kommer til avslutning av et leieforhold, og på denne siden får du svarene deres.

lightbulb.svgCreated with Sketch.

73% av utleierne

Prisen er basert på størrelsen på depositumetvet ikke hva som skal til for å heve et leieforhold.

lightbulb.svgCreated with Sketch.

25% av utleierne

forteller at de har sagt opp en leiekontrakt.

6% av utleierne

har benyttet seg av profesjonell bistand til å avslutte et leieforhold.

Advarsel, oppsigelse og heving

Hva er forskjellen på oppsigelse og heving av en leiekontrakt? Og må det alltid gis en advarsel i forkant av en oppsigelse? Vi har spurt utleiere om hva de tror er den sterkeste sanskjsonsformen som leietaker kan gis i henhold til loven:

- dersom leietakeren er forsinket med flere enn tre husleier?
- dersom leietakeren har utvist kriminell adferd i boligen?
- dersom leietakeren har bygget om boligen uten utleiers godkjenning?
- dersom leietakeren har flere beboere i boligen enn hva som er avtalt?
- dersom leietakeren ikke betalte inn avtalt depositum før eller etter innflytting?
- dersom leietakeren ikke har vedlikeholdt boligen?
- dersom leietakeren bråker eller har atferd som plager andre?
- dersom leietakeren har fremleid boligen uten utleiers samtykke?
- dersom leietakeren røyker i boligen selv om kontrakten sier at det ikke er tillatt?
- dersom leietakeren holder dyr i boligen uten utleiers samtykke?

Flere av utsagnene utleierne måtte ta stilling til forutsetter at det er sendt advarsel til leietaker først (som f.eks ved bråk og fremleiel). Så selv om oppsigelse, og i verste fall heving, er den sterkeste formen, starter prosessen for å komme dit med en advarsel. Alle alternativene utleierne ble spurt om kan, hvis graden av bruddet er å anse som vesentlig, lede til heving. I Husleieloven kan du lese mer om utleiers hevingsrett.

Tall og fakta

39%

av de spurte utleierne svarer at husleiekontrakten de sist benyttet inneholdt en egen klausul om utkastelse.

26%

forteller at de har kastet ut en leietaker og/eller avsluttet et leieforhold på grunn av manglende betaling av husleie.

38%

forteller at de usikre på hva de skal gjøre i henhold til lovverket dersom leietaker slutter å betale husleien.

31%

svarer at de har tapt penger på utleie. 57% av dem sier det er på grunn av ubetalt husleie, mens 23% svarer at det har blitt gjort skader på leieobjektet.

24%

av de spurte utleierne sier at de har gitt leietaker advarsel for noe som kunne ledet til oppsigelse eller heving av leiekontrakten.

46%

av utleierne svarer at leietaker ikke rettet seg etter advarselen de mottok.

16%

svarer at de ville benyttet seg av profesjonell bistand hvis de havnet i en situasjon hvor de måtte kaste ut leietaker.

Mange vet ikke hva man skal gjøre hvis man står i en situasjon hvor leietaker ikke betaler husleien eller misligholder leiekontrakten. Hos Husleie.no kan du gratis bruke verktøyet for avslutning av leieforhold som du finner inne på MinHusleie. Vi kan også hjelpe deg med det juridiske rundt en utkastelse.

Annette Vogt
Content & Communications Manager i Husleie.no

Om undersøkelsene

Husleie.no betjener om lag 15-20 % av det norske boligutleiemarkedet. Det er ikke rapporteringsplikt på husleiepriser i Norge, dermed er det ingen annen aktør i Norge som har et bedre grunnlag for å tilby en mer presis statistikk. Svarene kommer fra utleiere og leietakere som bruker tjenestene til Husleie.no. Les mer om kildene her.

Husleie.no tilbyr utleiere prosesser og tjenester som blant annet leiekontrakter, depositumskonto, innkreving av husleie, utleieforsikring og oppsigelse av leietaker. Få mer informasjon om leiemarkedet ved å kontakte oss på innsikt@husleie.no Vi kan hente ut tall for byer, kommuner, fylker og regioner, og kan skreddersy en oversikt som viser priser, utvikling og faktainformasjon om det området du er opptatt av.

*All innsikt, statistikk og leiepriser som blir hentet fra våre innsiktssider må krediteres til Husleie.no.

Nyttig informasjon

Ønsker du å lære mer om boligutleie? Eller ser du etter en pressemelding? Her finner du både tidligere saker fra media, artikler om boligutleie og kilder for informasjon brukt på sidene.

Er du journalist eller ønsker mer informasjon og kommentarer rundt analyser og innsikt i utleiemarkedet, ta kontakt med oss på presse@husleie.no.