Mai 2021

Ellevill oppgang i hovedstadens leiemarked

*Leieprisene i Oslo har økt 5,3 prosent på én måned

– I Norge snakker vi mye om prisene for de som kjøper og selger bolig, men vi glemmer ofte at 1 av 4 faktisk leier, sier daglig leder i Husleie.no, Kjetil J. Olsen. Om lag 560 000 norske husholdninger bor i en leid bolig, det tilsvarer 23,2 % av alle norske husholdninger (tall fra SSB). Nylig gikk også SSB ut og fortalte at det aldri tidligere i historien har vært flere leietakere – hele 962 414 nordmenn.

I snitt kostet det 10 369 kroner å leie en bolig i Norge i mai. Det er 0,1 % lavere enn i rekordmåneden april, men fremdeles hele 4,5 % høyere enn i mai i 2020, viser Husleie.no sin helt ferske husleieindeks for mai måned.

Sterk vekst i Trondheim og Stavanger

– Vi er den største aktøren innenfor leiekontrakter i Norge, og vi har ført statistikk over utviklingen i leiemarkedet i flere år. For mars måned målte vi for første gang i historien en snittleiepris på over 10 000 kroner for Norge som helhet, og det i en måned som vanligvis blir ansett for å være stille i leiemarkedet. Det er økt etterspørsel i byene Stavanger og Trondheim som driver landsgjennomsnittet oppover i mai. Spesielt har det vært stor etterspørsel etter 3-roms leiligheter i trøndernes hovedstad, mens i oljebyen Stavanger var det økt rift om 4-roms-leiligheter forrige måned. Snittleieprisene i Trondheim og Stavanger var i mai på rekordhøye henholdsvis 11 143 og 11 875 kroner (disse to prisene er ikke segmentjustert).

I hovedstaden fortsetter leiemarkedet å øke kraftig, og setter nok en gang ny rekord med en utrolig snittpris på hele 13 297 kroner per måned. Dette er kraftige 5,3 prosent høyere enn i april måned, og 4,8 % høyere enn i mai i 2020.

– I Oslo har det i månedene mars, april og mai vært en sterk vekst i leiemarkedet. Nå er det nesten slik at jeg lurer på hvor dette vil ende. De studentene som ikke har sikret seg en leilighet nå før sommerferien, vil virkelig slite med å finne seg fornuftig prisede leiligheter. Optimismen rundt lave smittetall og etter hvert mange vaksinerte i Oslo, gjør nok også sitt til at flere av de som har vært permitterte tør være optimister igjen. Mange som har oppholdt seg i sine hjemland under coronaen er også i ferd med å sikre seg bolig for sin retur til Norge. Vi ser at prisene i Oslo denne gangen er drevet opp av en uvanlig høy vekst i etterspørselen etter 3-roms leiligheter, forklarer Kjetil J. Olsen.

Han legger til at prisrekordene i markedet for kjøp og salg av bolig i aller høyeste grad fortsatt påvirker leiemarkedet – selv om veksten på salgsprisene i Norges største by har avtatt noe.

– Mye tyder på at toppen i boligmarkedet kanskje er nådd i denne omgang. Men husk at salgsprisene har stabilisert seg på et utrolig høyt nivå i Oslo – over 15 % høyere enn de var for bare ett år siden. Mange skjønner nok at de nå kanskje aldri vil få råd til å eie sin egen bolig, og at de heller går inn i statistikken over de nesten 1 million menneskene som leier bolig her til lands, sier Kjetil J. Olsen.

Om lag 560 000 norske husholdninger bor i en leid bolig, det tilsvarer 23,2 % av alle norske husholdninger (tall fra SSB). Husleie.no betjener om lag 15 % av det norske boligutleiemarkedet. I og med at det ikke er rapporteringsplikt på husleiepriser i Norge, er det ingen annen aktør i Norge som har et bedre grunnlag for å tilby en presis statistikk enn Husleie.no Selskapet driver en utleieplattform som tilbyr utleiere prosesser og tjenester som blant annet leiekontrakter, depositumskonto, innkreving av husleie, utleieforsikring og oppsigelse av leietaker. Les mer om vår statistikk på: https://www.husleie.no/innsikt

 

– I Oslo har det i månedene mars, april og mai vært en sterk vekst i leiemarkedet. Nå er det nesten slik at jeg lurer på hvor dette vil ende. De studentene som ikke har sikret seg en leilighet nå før sommerferien, vil virkelig slite med å finne seg fornuftig prisede leiligheter. Optimismen rundt lave smittetall og etter hvert mange vaksinerte i Oslo, gjør nok også sitt til at flere av de som har vært permitterte tør være optimister igjen, sier Kjetil J. Olsen

*All innsikt, statistikk og leiepriser som blir hentet fra våre innsiktssider må krediteres til Husleie.no.