Indeksregulering av husleien

Unngå tap av leieinntekter

Som utleier kan du tape store summer på å ikke indeksregulere husleien​ i samsvar med prisutviklingen. Vi hjelper deg automatisk justere husleien årlig.

Slik fungerer automatisk økning av husleien

TaskCreated with Sketch.

-15 dager: Utleier får e-post om at leietaker vil varsles om indeksregulering om 15 dager

SignatureCreated with Sketch.

0 dager: Leietaker får varsel om at husleien vil bli indeksregulert f.o.m. neste måned.

SignatureCreated with Sketch.

+20 dager: Leietaker får tilsendt første faktura med ny, indeksregulert husleie

SignatureCreated with Sketch.

-7 dager: Utleier får påminnelse om at leietaker vil varsles om indeksregulering om 7 dager

SignatureCreated with Sketch.

0 dager: Alle fremtidige fakturaer oppdateres til ny, indeksregulert husleie

MailCreated with Sketch.

+30 dager: Første faktura med ny, indeksregulert husleie forfaller til betaling

Hvordan gå frem for å indeksregulere leien?

Det er viktig at du varsler leietaker om økningen av leien minst en måned før den trer i kraft. Du kan laste ned en mal for varsel om indeksjustering her

Konsumprisindeksen

kpi bind

12-måneders endring konsumprisindeks

Beregn indeksregulert leie

Skriv inn nåværende husleie

Indeksregulert husleie vil bli:

Årlig tap om du ikke indeksregulerer:

Automatisk indeksregulering og mye mer

Utleiere som forvalter sitt/sine leieforhold på Husleie.no vil automatisk få husleien indeksregulert årlig i henhold til kravene definert av Husleieloven. For kun kr 199 per måned får du tilgang til vår markedsledende plattform for forvaltning av leieforholdet, og da drar du fordel av all funksjonalitet og tjenester som er listet under.

Free

Kr 0,-

inntil 2 kontrakter

Basic

Kr 99,-

per leieforhold / måned

Alt i Gratis, pluss:

Premium

Kr 199,-

per leieforhold / måned

Alt i Basic, pluss: