Krav mot depositumsgarantien

Her er hva du må gjøre for å melde et krav mot depositumsgaranti utstedt fra Hiscox Plc (garantier bestilt før januar 2023) og HDI Global Security SE (garantier bestilt etter januar 2023):

  1. For å melde et krav mot depositumsgarantien må du enten ha signert egenerklæring fra leietaker eller dom i Forliksrådet / Husleietvistutvalget. Klikk her for å laste ned egenerklæring.
  2. Når du enten har en egenerklæring fra leietaker, eller i tvistesak; en kopi av dom fra Forliksrådet / Husleietvistutvalget, eller tredje alternativ; en kopi av det brev som har gått til leietaker om varsel om krav mot garantien, da fyller du skjemaet under og sender det så til post@husleie.no. Vennligst benytt den e-postadressen som ble brukt da du registrerte leieforholdet.

Har du spørsmål er du velkommen til å kontakte Husleie.no på post@husleie.no.


Utleier

Utleieobjekt

Leietaker

Beskriv hva kravet gjelder og beløp i fritekstområdet. Dokumentasjon vil bli etterspurt av saksbehandler.

Dokumentasjon

Vennligst last dokumentasjonen opp her eller send den på e-post til post@husleie.no.
Merk e-posten i emnefeltet med Garantinummer

Ved innsendelse av krav kreves det enten en signert egenerklæring eller en bekreftelse på dom i forliksrådet eller husleietvistutvalget.
Ved innsendelse av krav kreves det kopi av SIGNERT husleiekontrakt.