Depositumsgaranti

- et alternativ til depositumskonto

Bestill depositumsgaranti

Ved leie av bolig må leietakere normalt stille depositum tilsvarende 2-6 måneders husleie som sikkerhet for leieforholdet. I stedet for å binde opp et stort beløp på depositumskonto kan leietakere gjennom Husleie.no kjøpe depositumsgaranti – et alternativ for de som ikke ønsker å benytte depositumskonto.

Depositumsgaranti - kort oppsummert

Depositumsgaranti, også kjent som leiegaranti, er et alternativ til ordinært depositum ved leie av bolig.

Fast lavt månedsbeløp

Prisen er basert på størrelsen på depositumet.

Enkelt å opprette og avslutte

Intuitivt og sømløst

Samme sikkerhet

Utleier har samme sikkerhet ved depositumsgaranti som ved ordinært depositum.

Raskt svar

Du får svar straks din utleier har godkjent bruker av depositumsgaranti som sikkerhet for leieforholdet.

Rimelig alternativ

Depositumsgaranti er rimeligere enn å finansiere depositumet med forbrukslån eller kredittkort.

Frigjør kapital

Pengene du ville brukt til depositum kan brukes på noe mer nyttig, f.eks. sparing eller møbler. 

Hva koster depositumsgaranti?

Skriv inn månedlig husleie og antall måneders husleie det skal stilles depositum for

Depositumsgaranti 3 måneder

  • Tilsvarer 3 måneder depositum
  • Ikke behov for depositumskonto
  • Utleier sikres for kr 36000

Månedsbeløp du som leietaker betaler:

kr 270

Inkluderer ikke oppstartsgebyr på kr 250

Ordinær depositumskonto

  • Tilsvarer 3 måneder depositum
  • Kan etableres via Husleie.no
  • Utleier sikres for kr 36000,-

Depositumsbeløp som leietakeren må fremskaffe:

kr 36000

Krav for kjøp av depositumsgaranti

  • Leietaker må ha norsk personnummer og være privatperson
  • Leietaker må ha inntekt i et av siste tre år, og ingen betalingsanmerkninger
  • Utleier må godkjenne depositumsgaranti som sikkerhet
  • Leieobjektet må være en bolig, ikke næringseiendom, lokalisert i Norge

Les depositumsgarantiens vilkår.

Har du spørsmål knyttet til depositumsgaranti?

Finn svaret her