Depositumsgaranti

- et alternativ til depositumskonto

Bestill depositumsgaranti

Ved leie av bolig må leietakere normalt stille depositum tilsvarende 2-6 måneders husleie som sikkerhet for leieforholdet. I stedet for å binde opp et stort beløp på depositumskonto kan leietakere gjennom Husleie.no kjøpe depositumsgaranti – et alternativ for de som ikke ønsker å benytte depositumskonto.

Depositumsgaranti - kort oppsummert

Depositumsgaranti, også kjent som leiegaranti, er et alternativ til ordinært depositum ved leie av bolig.

Tre års varighet

Depositumsgarantien har en varighet på tre år.

Samme sikkerhet

Utleier har samme sikkerhet ved depositumsgaranti som ved ordinært depositum.

Kun engangskostnad

Leietaker betaler kun en engangskostnad på 16% av avtalt depositumet for garantien.

Raskt svar

Du får svar innen 1 virkedag på om du er kvalifisert for kjøp av depositumsgaranti.

Rimelig alternativ

Depositumsgaranti er rimeligere enn å finansiere depositumet med forbrukslån eller kredittkort.

Frigjør kapital

Pengene du ville brukt til depositum kan brukes på noe mer nyttig, f.eks. sparing eller møbler. 

Hva koster depositumsgaranti?

Skriv inn månedlig husleie og antall måneders husleie det skal stilles depositum for

Depositumsgaranti 3 måneder

 • Tilsvarer 3 måneder depositum
 • Ikke behov for depositumskonto
 • Utleier sikres for kr 22500

Engangsbeløp som leietaker betaler før innflytting:

kr 3600

Ordinær depositumskonto

 • Tilsvarer 3 måneder depositum
 • Kan etableres via Husleie.no
 • Utleier sikres for kr 22500,-

Depositumsbeløp som leietakeren må fremskaffe:

kr 22500

Krav for kjøp av depositumsgaranti

 • Leietaker må ha norsk personnummer og være privatperson
 • Leietaker må ha inntekt i et av siste tre år, og ingen betalingsanmerkninger
 • Utleier må godkjenne depositumsgaranti som sikkerhet
 • Leieobjektet må være en bolig, ikke næringseiendom, lokalisert i Norge

Les depositumsgarantiens vilkår.

Husleie.no formidler depositumsgarantien, også kjent som leiegaranti, på vegne av Söderberg & Partners. 

Hvordan få depositumsgaranti?

 1. Leietaker fyller ut søknadsskjema her før leieboligen overtas
 2. Garantiens engangskostnad reserveres leietakers kredittkort*
 3. Husleie.no utfører kredittsjekk av leietaker innen 1 virkedag
 4. Ved positiv kredittsjekk får utleier beskjed om å godkjenne innen 5 virkedager
 5. Etter utleiers godkjenning vil partene få tilsendt garantibeviset innen 2 virkedager

* Reservasjon slettes hvis kredittsjekk er negativ eller utleier ikke godkjenner bruk av depositumsgaranti.

Har du spørsmål knyttet til depositumsgaranti?

Finn svaret her