Februar 2021

Etterspørselen etter 3-roms leiligheter stuper i Oslo

I snitt kostet det 9728 kroner å leie en bolig i Norge i februar. Det er 0,9 % høyere enn i januar, men 0,3 % lavere enn i februar i 2020, viser Husleie.no sin helt ferske index for februar måned

– Vi ser tydelig at de strenge tiltakene i Oslo, som nå har vart i fire måneder, virkelig har gitt et utslag i leiemarkedet. Snittleieprisen i hovedstaden var i februar på 12029 kroner, og det er fire prosent lavere enn tilsvarende måned i fjor – selv om det er litt opp fra januar, forklarer Kjetil Olsen i Husleie.no og legger til:

– Det virker som om prisene har «satt seg» på et mer permanent lavere nivå i Oslo. Av våre tall ser vi at det er prisene på 3-roms leiligheter som går spesielt kraftig ned. Vi har lenge sett at nedsatt mobilitet i samfunnet påvirker prisene. Vi hører også flere eksempler fra våre utleiere om at det fortsatt finnes mange som vil oppgradere fra en 2-roms til en 3-roms, men nå har de rett og slett ikke råd.

Korona-påvirkning

I en omfattende undersøkelse fra Husleie.no, hvor mer enn 1.600 leietakere og utleiere har svart, kommer det frem at pandemien til dels sterkt har påvirket bolig- og jobbsituasjonen, etter at den gjorde sitt inntog i Norge for et knapt år siden.

– Hele 41 % av våre leietakere svarer at jobbsituasjonen deres er blitt påvirket av pandemien, og 10 % har mistet jobben. Det er dramatisk. Legg også merke til at mange som leier ikke tilhører noen høyinntektsgruppe. Hele 60% av leietakerne oppgir at de tjener under 500.000 kroner per år, sier Kjetil J. Olsen i Husleie.no.

For utleiernes del har heller ikke situasjonen vært enkel.

– Nesten 4 av 10 utleiere svarer at deres leietakere har vært forsinket med husleien det siste året. Det skaper selvsagt en vanskelig situasjon. Mange utleiere har lån i banken og andre løpende utgifter på boligen de leier ut, som de slett ikke har fått betalingsutsettelse på, påpeker Olsen.

Undersøkelsen viser også at strenge korona-tiltak har påvirket visninger av boliger som ligger ute til leie.

Leietakere

  • En av 10 leietakere har mistet jobben i løpet av pandemien
  • 41 % av leietakeres jobbsituasjon ble påvirket av pandemien
  • 29% av leietakeres boligsituasjon ble påvirket av pandemien

Ifølge undersøkelsene så er 63% av leietakerne kvinner og 37% menn.

60% av leietakere oppgir at de tjener mindre enn 500.000 kr. i året,

37 % av leietakerne bor alene, mens 28% av leietakerne er to som bor sammen.

 

Utleiere

  • 17% av utleiere sier de ikke har fått nye leietakere siden 12. mars 2020
  • 11% av utleiere mener det er færre interessenter enn normalt
  • 17% har ikke avholdt visning etter 12. mars 2020
  • 34% av utleiere oppgir at pandemien har påvirket visning av bolig siden 12. mars 2020
  • 14% av utleiere oppgir at husleien ble lavere enn planlagt/forventet
  • 39% av utleiere oppgir at leietaker har vært sent ute med betaling av leie, mellom 1-3 ganger i løpet av året
  • 76% av leietakere oppgir at deres utleier har vært forståelsesfull hvis de har vært sene med å betale husleien.

Tallene er basert på svar fra mer enn 1.500 leietakere og mer enn 180 utleiere, som ble sendt ut mellom desember 2020 og januar 2021. 

– Det virker som om prisene har «satt seg» på et mer permanent lavere nivå i Oslo. Av våre tall ser vi at det er prisene på 3-roms leiligheter som går spesielt kraftig ned. Vi har lenge sett at nedsatt mobilitet i samfunnet påvirker prisene. Vi hører også flere eksempler fra våre utleiere om at det fortsatt finnes mange som vil oppgradere fra en 2-roms til en 3-roms, men nå har de rett og slett ikke råd, sier Kjetil J. Olsen

*All innsikt, statistikk og leiepriser som blir hentet fra våre innsiktssider må krediteres til Husleie.no.