Innboforsikring

Til informasjon

Husleie.no er oppført i Gjensidige Forsikrings agentregister på gjensidige.no
og mottar provisjon på forsikringsformidlingen tilsvarende kr 100 per forsikring.
Dette påvirker ikke prisen på forsikringen. Du betaler det samme enten du kjøper
forsikringen direkte av Gjensidige eller via Husleie.no.