Juridiske tjenester

For utleiere som benytter Husleie.no

For utleiere tilknyttet Husleie.no tilbyr advokatene i SANDS 20 % rabatt på sine ordinære salær for alle juridiske tjenester.

SANDS bistår blant annet innen:

 • Husleierett
  • Bolig
  • Næring
 • Boligselskapsrett
  • Eierseksjonssameier
  • Borettslag
  • Boligaksjeselskaper
 • Kjøp og salg
  • Eiendommer
  • Eiendomsselskaper
  • Eiendomsporteføljer
 • Oppgjør
 • Skatt og avgiftshåndtering
 • Eiendomsutvikling
 • Plan- og bygningsrett
 • Reguleringsbistand
 • Myndighetskontakt
 • Seksjonering
 • Eiendomsteknologi
 • Betalingsmislighold
 • Tvangsfravikelse/utkasting
 • Tvisteløsning
 • Entrepriserett

Ta gjerne kontakt med advokat og partner Christian O. Hartmann eller advokatfullmektig Eivind Virik for en uforpliktende samtale.

Christian O. Hartmann
Epost: coh@sands.no
Telefon: 938 81 855

Eivind Virik
Epost: evi@sands.no
Telefon: 464 16 643

For hvert oppdrag SANDS påtar seg å løse, må selskapet gjennomføre en konfliktskontroll.