Boligforsikring

En boligforsikring dekker skade på bygning, samt innbo og løsøre. Hvert enkelt forsikringsselskap har egne definisjoner og vilkår for hva forsikringen omfatter.

Eksempler på forsikringsselskap er Gjensidige, IF, Tryg og DnB.

 

Innboforsikring fra Gjensidige - kr 120/mnd

Med Innbo Ung fra Gjensidige har du dekning for tap og skader på innbo og løse opp til kr 500 000. Kun 120/mnd.

Bestill nå