Depositumsbeløp

Depositumsbeløpet avgjøres normalt sett av leiekontrakten og kan ikke være større enn summen av seks måneders husleie jf. Husleielovens §3-5 1.ledd.

 

Markedets enkleste depositumskonto

På Husleie.no kan du opprette markedets enkleste og raskeste depositumskonto. Du kan velge å bare opprette depositumskonto eller gjøre det samtidig som du lager en leiekontrakt.

Opprett konto