Flyttemelding

Skal du flytte fra boligen din må du sende inn flyttemelding til Folkeregisteret. Flyttemeldingen må du sende innen 8 dager etter at du har flyttet.

Hvis en familie flytter samlet, kan du opprette flyttemelding for hele husstanden i en og samme melding. Det forutsetter at dere har bodd samlet, og skal fortsatt bo samlet på ny adresse.

Utleieren er pliktig til å melde fram om at leietaker har flyttet. Dette står i lov om folkeregistrering. Flyttemeldingen leverer du elektronisk via Altinn.

Hva skjer om du ikke melder flytting?

Dersom du ikke blir registrert på nytt bosted i løpet av en måned, skal du registreres uten fast bosted i kommunen. Du kan også ilegges bot dersom flytting ikke meldes.

 

Alt utleiere behøver for kun kr 99/mnd

Leiekontrakt, kredittsjekk, innkreving og purring på husleien, indeksregulering, juridisk bistand og mye mer.

Les mer