Sikkerhet for leieforhold

Man oppretter en depositumskonto for å ha en sikkerhet i leieforholdet. Innskuddet tjener som sikkerhet for skyldig leie, skader på leieobjektet, utgifter i forbindelse med fravikelse eller andre krav som reiser seg av leiekontrakten.

 

Markedets enkleste depositumskonto

På Husleie.no kan du opprette markedets enkleste og raskeste depositumskonto. Du kan velge å bare opprette depositumskonto eller gjøre det samtidig som du lager en leiekontrakt.

Opprett konto